Sor

Kültürel öğe nedir? Çevrenizdeki Kültürel Ögeler Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Kültürel öge, bir toplumun veya kültürün bireysel veya toplumsal yaşamında yer alan, o kültürü tanımlayan, onu diğer kültürlerden ayıran ve bir kültürün sembolü haline gelen herhangi bir nesne, davranış, gelenek, sanat eseri veya sözlü ifade gibi unsurlardır.

Kültürel öğe, bir toplumda ortak bir anlama sahip olan, o toplumun davranışları, inançları, değerleri, sanatı, dil ve gelenekleri gibi unsurlarını ifade eder. Bu öğeler, bir toplumun kimliğini ve tarihini yansıtır.

Kültürel öğe, bir topluluğun veya bireylerin yaşamlarında yer alan, değer verilen ve belirli bir anlam taşıyan herhangi bir nesne, davranış, gelenek, ritüel veya semboldür. Kültürel öğeler, bir topluluğun kimliğinin bir parçasıdır ve insanların dünya görüşlerini, inançlarını, değerlerini ve iletişimlerini etkiler.

Çevremizdeki kültürel öğeler oldukça çeşitlidir ve çeşitli toplulukların kültürel mirasını yansıtır. Örneğin, yemekler, danslar, müzikler, giysiler, sanat eserleri, dinî ritüeller ve bayramlar, dil ve el sanatları gibi öğeler kültürel öğelerdir. Ayrıca, insanların davranışları, gelenekleri, inançları ve değerleri de kültürel öğelerdir.

Birçok kültürel öğe günümüzde globalleşme ve teknolojinin ilerlemesi nedeniyle diğer toplumlara da yayılmıştır. Örneğin, fast food, müzik türleri ve moda dünya genelinde popülerdir ve farklı kültürlerin birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Çevremizdeki kültürel öğeler oldukça çeşitlidir ve farklı coğrafyalarda ve toplumlarda farklılık gösterebilir.

El sanatları: Birçok kültürde el sanatları önemli bir yere sahiptir. Örneğin, Türk kültüründe halı dokuma, kilim dokuma, seramik yapımı, çini işleme gibi el sanatları yaygın olarak uygulanır.

Geleneksel giysiler: Birçok kültürde geleneksel giysiler, o kültürün sembolik bir ögesi haline gelir. Örneğin, Japon kültüründe kimono, İskoç kültüründe kilt, Hint kültüründe sari gibi giysiler bu kategoriye örnek gösterilebilir.

Yemekler: Birçok kültürde yemekler, o kültürün sembolik bir ögesi haline gelir. Örneğin, İtalyan kültüründe pizza, Japon kültüründe sushi, Türk kültüründe kebap gibi yemekler bu kategoriye örnek gösterilebilir.

Ritüeller: Birçok kültürde ritüeller, o kültürü diğer kültürlerden ayıran önemli bir ögedir. Örneğin, Hindistan'da Ganges nehrine dökülen küllerle yapılan cenaze ritüeli, Japonya'da çay seremonisi, Türkiye'de düğün törenleri gibi ritüeller bu kategoriye örnek gösterilebilir.

Sanat eserleri: Birçok kültürde sanat eserleri, o kültürün sembolik bir ögesi haline gelir. Örneğin, İtalyan kültüründe Rönesans dönemi resimleri, Türk kültüründe minyatür sanatı, Çin kültüründe porselen işlemeleri gibi sanat eserleri bu kategoriye örnek gösterilebilir.

Yerel festivaller, yemekler, geleneksel giyimler ve el sanatları gibi kültürel etkinlikler ve gösteriler.

Yerel dil ve aksanlar, dilde kullanılan argo ve jargonlar gibi dil ögeleri.

Din ve inançlarla ilgili ögeler, örneğin dini semboller, tapınaklar, kiliseler veya camiler gibi dini yapılar.

Kültürel öğelere örnek olarak verilebilir.
1

Milli Mücadelenin amacının, yönteminin belirlendiği ve Mustafa Kemal'in yayımladığı yazı hangisidir?

 • A ) Amasya Genelgesi
 • B ) Erzurum Kongresi
 • C ) Sivas Kongresi
 • D ) Havza Genelgesi

2

I. Güvenlik nedeniyle çocukların sokağa çıkarılmaması
II. Oyuncak çeşitliliğinin artması ile çocukların evde bunlarla oynaması
III. Çocukların sanal ortamlardaki oyunlarda daha çok zaman geçirmesi
Yukarıdakilerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarının az oynanmasına neden olan etkenlerdendir?

 • A ) Yalnız I
 • B ) I ve II
 • C ) II ve III
 • D ) I,II ve III

3

I.Dünya Savaşı'nın asıl çıkma nedeni nedir?

 • A ) Bağımsızlık
 • B ) Sömürgecilik
 • C ) Silah satmak
 • D ) Ticaret yolları

4

I. TBMM'nin açılması
II. Atatürk'ün Samsun'a çıkması
III. Amasya Genelgesi
IV. Sivas Kongresi
V. Erzurum Kongresi
Yukarıda verilen Milli Mücadele sırasında gerçekleşen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) I – II – III – IV – V
 • B ) II – IV – V – III – I
 • C ) II – III – V – IV – I
 • D ) III – II – IV – V – I

5

I. İngilizler
II. Fransızlar
III.Yunanlar
IV. Almanlar
V. Amerikalılar
1. Dünya Savaşı'nın ardından hangileri yurdumuzu işgal ettiler?

 • A ) I - II - III
 • B ) I - II - IV
 • C ) II - III - V
 • D ) III - IV - V

6

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nda en büyük desteği kimden almıştır?

 • A ) Padişahtan
 • B ) Türk Halkından
 • C ) İngilizlerden
 • D ) Turistlerden

7

I. Güvenlik nedeniyle çocukların sokağa çıkarılmaması
II. Oyuncak çeşitliliğinin artması ile çocukların evde bunlarla oynaması
III. Çocukların sanal ortamlardaki oyunlarda daha çok zaman geçirmesi
Yukarıdakilerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarının az oynanmasına neden olan etkenlerdendir?

 • A ) Yalnız I
 • B ) I ve II
 • C ) II ve III
 • D ) I,II ve III

8

Özellikle okul öncesi çocukların rahatlıkla oynayabileceği oyunlardan biridir. Oyuncular halka şeklini alarak el ele tutuşurlar. Daha sonra oyunun şarkısını söyleyerek sağa ya da sola dönmeye başlarlar.
Yukarıda verilen bilgide anlatılan oyun aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Kutu kutu pense
 • B ) Mendil kapmaca
 • C ) Yaklamaca
 • D ) Körebe

"Kültürel öğe nedir? Çevrenizdeki Kültürel Ögeler Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dünya Savaşında Kim Nereyi İşgal Etti?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.