Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele dönemindeki genelge ve kongrelerden değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele dönemindeki genelge ve kongrelerden değildir? sorunun cevabı "İstanbul Genelgesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Doğa güçlerine (güneş, ay, yıldızlar gibi) tapma biçimindeki din anlayışıdır.Tanımı verilen inanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adılı ( zamiri ) vardır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın faydalarından biri değildir?  Satılan gıdaların üzerinde hangi bakanlığın izni olmalıdır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime kullanılmıştır? Asitlerle ilgili olarak,I. Suya H+ iyonu veren maddelerdir.II. Tatları acıdır.III. Ortam pH’sini yükseltir.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki eserlerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk  Edebiyatı Dönemi’ne aittir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.  Topkapı Sarayı'nı kim yaptırmıştır? …….. me the melon?      Sorusunda boş bırakılan yere ne gelmelidir?  “O (Allah) ki, birbiriyle uyumlu yedi göğü tabaka tabaka yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak, göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) aciz ve bitkin halde sana dönecektir.” (Mülk suresi, 3 ve 4.ayetler)Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?  “………………….çünkü oyun bozanlık yapıyorsun.”Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki cümlelerden hangisinin gelmesi uygun olur?