S:1

–Atatürkün ilk askeri başarısıdır.
- İtalya ile savaşılmıştır.
- Sonunda Uşi Antlaşması imzalanmıştır.
Yukarıdaki bilgilere bakıldığında hangi savaştan bahsedilmiştir?

–Atatürkün ilk askeri başarısıdır.- İtalya ile savaşılmıştır.- Sonunda Uşi Antlaşması imzalanmıştır.Yukarıdaki bilgilere bakıldığında hangi savaştan bahsedilmiştir? sorunun cevabı "Trablusgarp Savaşı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisi “Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı” içinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi hava tahmininde kullanılan aletlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi gazlara ait bir özellik değildir? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi  bitkiler  aleminin  açık  tohumlular  grubuna  ait  değildir? Duran bir cismi hareket ettiren, hareket halindeki bir cismin süratini arttırabilen, yavaşlatabilen ya da durdurabilen, cismin şeklini ve hareket yönünü değiştirebilen etkiye ............................ denir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? "Birbirinfen uzak yerlerdeki kimselerin konuşmalarını sağlayan elektrik düzeneğinin tümüdür.” Anlamına gelen sözcük hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir? I. Madde ısıtıldığında sıcaklığı yükselir.                    II. Madde soğutulduğunda sıcaklığı düşer.III. Isı alan maddenin sıcaklığı düşer.                              IV. Isı veren maddenin sıcaklığı artar. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğru değildir?  Bir öğrenci 8 metrelik yolun 540 cm‘ sini yürüdü. Geriye daha yürüyecek kaç metre kaç cm yolu kalmıştır? I. Onunla ilgilenmediğimiz için küsmüş size.II. Ödevlerini yaparken ablandan yardım alabilirsin.III. Bakkaldan ekmek aldım; çünkü yemek yiyeceğiz.Yukarıdaki cümlelerden hangisi “sebep-sonuç’’ cümlesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir? Hangisi farklıdır? ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir? Bütün canlılar için hücresel solunum tepkimelerinde aşağıdakilerden hangisinin oluşumu ortaktır? “İyi-Kötü” kelimelerinin arasındaki anlam ilişkisi hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarındandır? Yarım kilosu 35 tl olan fındıktan 7 kilo alırsak kaç lira ödemiş olacağız? Aşağıdakilerden hangisi “ Yaş kesen baş keser.” atasözünün anlamıdır? (I) Çoğumuz fazla kilolarımızdan kurtulmak için çabalarız. (II) Hedeflerimizde ise kendimize yük olarak gördüğümüz vücut yağları vardır. (III) Oysa hedefte olması gereken en önemli unsur, beslenme alışkanlıklarımızdır. (IV) Bunu düzelttiğimizde diğer her şey düzelecektir. (V) Kilomuza bağlı olarak yaşam kalitemiz eskisine göre güzel olacaktır.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma söz konusudur? 312 bilyeyi 24 çocuğa paylaştırmak isteyen Ahmet amca her bir çocuğa kaçbilye verir? Trafik işaret ve levhaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır? “ Kuzeybatı” aşağıdaki yönlerden hangileri arasında kalmaktadır?  “Boş”  kelimesi  aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  “bir  işe  yaramayan, yararsız” anlamında  kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sıfat değildir ? "Harcamak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Bir kişinin duruma göre abdest alması, gusletmesi ya da teyemmüm almasına ne ad verilir? Komisyon başkanlıklarından biri İngiltere, Fransa ve İtalya’nın yanı sıra Türkiye'ye de verilmelidir. Fransızca ve İngilizcenin yanında Türkçede konferans dili olarak kabul edilmelidir. İsmet İnönü’nün Lozan Konferansı’nda iç tüzük çalışmasında sunduğu bu öneri onun aşağıdakilerden hangisine verdiği önemin bir göstergesidir? 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanun’una göre bilgi edinme  başvuru usulü  ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 42 den başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayma yaparken söylediğim 4. sayının rakamları toplamı kaçtır? ​İslam devletinin egemenliğini kabul eden gayrimüslim kişilere ne ad verilir?  Serkan bahçesindeki ağaçlara haftada 15 litre su veriyor. Buna göre Serkan ağaçlara 3 ayda kaç litre su vermesi gerekir? (Bir ay 4 hafta) En uzun kara sınırımız ve en çok sınır kapımızın olduğu ülke hangisidir? Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? “O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.”(Kevser suresi, 2. ayet)Bu ayet Kur’an’ı konularıdan hangisiyle ilgilidir? Isı yalıtımı bulunan binalar için;1.Elektrik tüketimi azalır.2.Çevreye daha az atık madde bırakır.3.Yakıt giderleri artar.4.Kışın aşırı soğuma önlenir.5.Yazın aşırı ısınma önlenir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi tekerlekli bir kara taşıtıdır? Kireç taşı, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçların yaygın olduğu araziler üzerinde karstik yer şekilleri oluşmaktadır.Aşağıda verilen yerlerin hangisi üzerinde karstik yer şekillerinin daha yaygınolduğu söylenebilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde "-di" hece değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir