Sor

4. Sınıf Sözlü Tarih Çalışmasının Aşamaları Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Sözlü tarih çalışması, bir kişinin ya da bir grup insanın geçmişte yaşadıkları deneyimleri, hatıraları ve anılarını kaydetmek amacıyla yapılan bir araştırma türüdür.

Sözlü tarih aşamaları şunlardır:

✔ Görüşme yapılacak kişi belirlenir.

✔ Görüşme yeri ve zamanı belirlenir.

✔ Sorular belirlenir.

✔ Görüşme sırasında kullanılacak araç gereçler hazırlanır.

✔ Görüşme yapılır.

✔ Görüşme kayıtları düzenlenerek yazılı hâle getirilir.

Sözlü tarih çalışması, özellikle geçmişte yaşanmış olayları anlamak ve gelecekteki nesillere aktarmak için önemlidir. Bu çalışmalar, geçmişin anlaşılmasına ve geleceğin şekillendirilmesine katkı sağlar
1

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün bir parçası değildir?

 • A ) Dinî bayramlarımız
 • B ) Doğum günü kutlamalarımız
 • C ) Millî bayramlarımız
 • D ) Gelenek ve göreneklerimiz

2

‘'Hattı Müdafaa Yoktur Sathı Müdafaa Vardır O Satıh da Bütün Vatandır.''
Atatürk yukarıdaki sözü hangi savaşta söylemiştir?

 • A ) Çanakkale Savaşı
 • B ) 1. İnönü Savaşı
 • C ) Kütahya – Eskişehir Savaşı
 • D ) Sakarya Savaşı

3

-Türk ordusu silahsızlandırılıp terhis edilecek.
-İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek durumlarda işgal hakkı olacak.
İtilaf Devletleri yukarıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine göre asıl neyi amaçlamıştır?

 • A ) Osmanlı Devleti'ne yardımcı olmak.
 • B ) Osmanlı Devleti'ni parçalamak.
 • C ) Osmanlı Devleti'ni askersiz bırakmak.
 • D ) Osmanlı Devleti'nin ekonomisi zayıflatmak.

4

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı' nda en büyük desteği kimden almıştır?

 • A ) Padişahtan
 • B ) Türk Halkından
 • C ) İngilizlerden
 • D ) Turistlerden

5

Çeyiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kültürümüzde yoktur?

 • A ) Gelin evden çıkarken, sandığın üzerine oturup bahşiş almak.
 • B ) Damada çeyiz sandığını tek başına taşıma cezası vermek.
 • C ) Düğünden birkaç gün önce gelinin çeyizini kız evinde sergiye çıkarmak.
 • D ) Dantelli, oyalı ve işlemeli eşyalarla evlilik hazırlığı yapmak.

6

Şehir yaşantısında komşuluk ilşkileri zayıflamıştır. Bu nedenle komşu çocukları pek görüşememekte ve birlikte zaman geçiremektedir. Çocuklar bir araya gelmedikleri için arkadaşlık ilişkileri gelişememektedir. Bunun önemli sonuçları, ......... ......... çocuk oyunlarının sayısının azalması hatta bazılarının unutulmasıdır.
Paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse anlatım doğru olur?

 • A ) grupça oynanan
 • B ) bireysel oynanan
 • C ) bilgisayarda oynanan
 • D ) telefonda oynanan

7

Aşağıdakilerden hangisi katılım bakımından bölgesel olmasına rağmen alınan kararlar bakımından ulusaldır?

 • A ) Amasya Genelgesi
 • B ) Sivas Kongresi
 • C ) Erzurum Kongresi
 • D ) Havza Genelgesi

8

Milli mücadele döneminde gösterdikleri çaba ve başarılardan dolayı bazı illerimize unvanlar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu illerimizden değildir?

 • A ) Gaziantep
 • B ) Şanlıurfa
 • C ) Kahramanmaraş
 • D ) Malatya

"4. Sınıf Sözlü Tarih Çalışmasının Aşamaları Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Sosyal Bilgiler İtilaf ve İttifak Devletleri Hangileridir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.