S:1

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzü yansıtan bir atasözüdür?

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzü yansıtan bir atasözüdür? sorunun cevabı "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Hz. Muhammedin doğduğu toplum için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Atatürkün en yakın silah arkadaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin ikinci cumhurbaşkanıdır. Yukarıda anlatılan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Barış sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammedin (s.a.) yaşadığı dönemde diş temizliği ..............denilen bir ağacın dallarından yapılan..................denilen bir ucu fırça şeklindeki bir çubukla yapılırdı.Boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir? 11x + 3 = 75 − x denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşının askeri safhasını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Nazlının adımı 25 cmdir, Kerimin ise 20 cmdir. Sınıfın boyunu ölçüyorlar.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? "We must ___________ the room for the party." cümlesini doğru tamamlayan şıkkı seçin. Başlangıç noktası 1 Ocak olarak kabul edilen takvim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dillerinin ortak özelliklerinden biridir? Sevr Antlaşmasının bazı maddeleri şunlardır:• Azınlıklara genişletilmiş haklar verilecek,• Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak,• Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek.Antlaşmanın bu maddelerine dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Çocuğun sarı saçlarını görmelisiniz! Cümlesindeki sözcük varlığın özelliğini hangi yönden belirtmektedir? Fenikeliler ticaretle uğraşan bir ulustu. MÖ 1000 yıllarında Fenikeli bir din adamı, öğrenmesi ve öğretilmesi çok zor olan çivi yazısının yerine işaret sistemi sadece harflerden oluşan bir alfabe geliştirdi. Çünkü tüccarların alıp sattıkları malların hesabını, gelen gidenin kaydını tutmak için daha basit bir sisteme ihtiyaç vardıMetne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Allahpeygamberbesmeleöğrenciselamün aleykümYukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi dini kavram ve ifadeler arasında sayılır? Su akar güldür güldür,Mendilim dolu güldür,Yeri göğü yaratan,Bir gün beni de güldürür.Bu dörtlükte geçen güldür sözcükleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (I) Edebîmetin asıl malzemesi dildir. (II) Kullanılan dil günlük dilden farklıdır ancak günlük dilden büyük ölçüde yararlanır. (III) Edebîmetnin dili, onu ortaya koyan, yazan sanatçının kişiliğini, üslubunu yansıtır. (IV) Bu metinlerde dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. (V) Edebîmetinler yan anlam değeri bakımından zengindir, gerçek anlamın dışında kullanılan sözcüklere yer verilir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Hikaye kitabımın önce 8 sayfasını sonra 9 sayfasını okudum.Hikaye kitabımın toplam kaç sayfasını okudum? Bir yılı aşkın süredir bizde kalıyor. Cümlesinde yıl kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez? Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organlarınoluşturdukları yapıya ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir