Sor

Millî mücadelenin ülkemiz ve milletimiz için önemi nedir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Milli mücadele, Türk milletinin kendi toprakları üzerinde bağımsızlığını ve egemenliğini yeniden kazanmak için verdiği mücadeledir. İşgal edilmiş bir ülkenin toprakları üzerinde yapılan bir savaş olan Milli mücadele, Türk tarihindeki en önemli olaylardan biridir. Milli mücadele, birçok açıdan ülkemiz ve milletimiz için büyük önem taşımaktadır:

Millî mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için önemli bir aşamadır ve ülkemiz ve milletimiz için büyük bir öneme sahiptir. Millî mücadele, Türk halkının bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik mücadelesidir. Bu mücadele, Türk milletinin varlığı ve bağımsızlığı için verilmiş bir mücadeledir.

Millî mücadele, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesidir. Bu mücadele, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü sonrası işgal altındaki toprakları kurtarmak ve Türk milletinin varlığını sürdürmek için verilmiştir. Millî mücadele, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir ve Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güzel örneklerinden biridir.

Millî mücadele, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Bu mücadele, Türk milletinin varlığını sürdürmesi ve bağımsızlığını koruması için verilmiştir. Millî mücadele, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güzel örneklerinden biridir. Bu mücadele sayesinde Türk milleti, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir.

Millî mücadele, Türk milletinin millî kimliğinin ve kültürünün korunması için verilmiştir. Bu mücadele, Türk milletinin kültürel değerlerini ve millî kimliğini korumasına yardımcı olmuştur. Millî mücadele, Türk milletinin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına katkı sağlamıştır.

Millî mücadele, Türk milletinin geleceği için önemlidir. Bu mücadele, Türk milletinin geleceğini şekillendiren olaylardan biridir. Millî mücadele, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamıştır. Bu mücadele, Türk milletinin geleceğine dair umutları artırmıştır.

Millî mücadele, Türk milletinin bağımsızlığı için verilen mücadeledir. Bu mücadele sayesinde Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve Türk milleti bağımsızlığını kazanmıştır.

Millî mücadele, Türk milletinin millî birliği için verilen mücadeledir. Bu mücadele sayesinde Türk milleti, birlik ve beraberliğini korumuş ve güçlendirmiştir.

Millî mücadele, Türk milletinin kültürel mirasının korunması için verilen mücadeledir. Bu mücadele sayesinde Türk milletinin kültürel değerleri ve millî kimliği korunmuştur.

Millî mücadele, Türk tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu mücadele, Türk milletinin tarihini şekillendiren olaylardan biridir.

Millî mücadele, Türk milletinin özgürlüğü için verilen mücadeledir. Bu mücadele sayesinde Türk milleti, özgürlüğüne kavuşmuş ve bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdürmüştür.

Millî mücadele, Türk milletinin uluslararası saygınlığını artırmıştır. Bu mücadele sayesinde Türk milleti, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir.

Millî mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Bu mücadele sayesinde Türkiye, cumhuriyet yönetimine geçmiştir ve modern bir devlet olarak yoluna devam etmiştir.

Millî mücadele, Türk gençliğine millî bir kimlik kazandırmıştır. Bu mücadele sayesinde Türk gençliği, millî bir bilinçle yetişmiş ve Türk milletinin değerlerine sahip çıkmıştır.
1

Yerden yüksek oyununda, önce oyun için bir ebe seçilir. Ebe kendisiyle aynı yükseklikte olanları ebelemeye çalışır. Oyuncular yüksek bir yere kaçmaya çalışırlar.
Yukarıda verilen bilgiye göre yerden yüksek oyununun çocuklara nasıl bir katkı sağladığı söylenebilir?

 • A ) Maddi kazanç elde edilir.
 • B ) Öfke ve sinir duyguları gelişir.
 • C ) Hareket kabiliyetleri gelişir.
 • D ) Yalnız yaşamayı öğrenirler.

2

Geçmişten günümüze aktarılan, toplumun benimseyip uyguladığı değerlere ve ayrıca toplumda uyulması beklenen davranışlar ne denir?

 • A ) Sanat
 • B ) Kültür
 • C ) Gelenek
 • D ) Eğitim

3

Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele dönemindeki genelge ve kongrelerden değildir?

 • A ) Sivas Kongresi
 • B ) Erzurum Kongresi
 • C ) Havza Genelgesi
 • D ) İstanbul Genelgesi

4

Milli mücadeleyi kazanmamızın asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Ordunun çok güçlü olması
 • B ) Diğer devletlerin yardım etmesi
 • C ) Milletin birlik ve beraberliğin sağlanması
 • D ) Ekonomimizin çok iyi olması

5

Aşağıdakilerden hangisi çocuk oyunlarının geçmişten günümüze farklılaşmasının nedenlerinden biri olamaz?

 • A ) Günümüz çocuklarının oyuna ihtiyaç duymaması
 • B ) Elektronik oyun üretiminin ve çeşitliliğinin artması
 • C ) Çocukların teknolojik ürünleri kullanabilmesi
 • D ) İnternet kullanımının yaygınlaşması

6

Aşağıdakilerden hangisi mantı denildiğinde aklımıza ilk gelen ilimizdir?

 • A ) Kocaeli
 • B ) Malatya
 • C ) Gaziantep
 • D ) Kayseri

7

Kurtuluş Savaşı' nın batı cephesinde yapılan savaşların doğru olarak sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir ?
I. Birinci İnönü Savaşı
II. Büyük Taarruz
III. İkinci İnönü Savaşı
IV. Kütahya – Eskişehir Savaşları
V. Sakarya Savaşı

 • A ) I – III – V – IV – II
 • B ) I – III – V – II – IV
 • C ) I – IV – III – V – II
 • D ) I – III – IV – V – II

8

Kan ve evlilik yoluyla birbirine bağlanan kimselere................. denir.
Noktalı yere gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) aile
 • B ) akraba
 • C ) dost
 • D ) kardeş

"Millî mücadelenin ülkemiz ve milletimiz için önemi nedir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Tarihî ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.