Sor

Tarihî ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması, geçmişimizi anlamak, kültürel kimliğimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için son derece önemlidir. Aşağıda tarihi ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler listelenmiştir:

Koruma yasalarının oluşturulması: Tarihi ve kültürel mirasların korunması için yasal düzenlemeler yapılmalı ve bu yasalar uygulanmalıdır. Bu yasalar, tarihi ve kültürel yapıların korunması, onarımı ve restorasyonu için yönergeler içermelidir.

Bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek: Kampanyalar, insanların tarihi ve kültürel mirasın önemini anlamalarına yardımcı olabilir. Bu kampanyalar, yerel topluluklarda veya turizm endüstrisinde gerçekleştirilebilir.

Koruma altına alma: Tarihî ve kültürel mirasın korunması için öncelikle koruma altına alınması gerekmektedir. Bu amaçla, tarihî ve kültürel mirasın tespit edilmesi, envanterinin çıkarılması ve koruma altına alınması gerekmektedir.

Koruma altına alınan tarihî ve kültürel mirasın restorasyonu ve bakımı da önemlidir. Bu sayede tarihî ve kültürel mirasın fiziksel olarak korunması sağlanmış olur.

Eğitim ve farkındalık: Tarihî ve kültürel mirasın korunması için toplumda farkındalık oluşturulması ve eğitim verilmesi gerekmektedir. Bu sayede toplumun tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkması ve koruması sağlanabilir.

Tarihî ve kültürel mirasın korunması için yasa ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu sayede tarihî ve kültürel mirasın korunması için gerekli olan önlemler alınabilir.

Tarihî ve kültürel mirasın korunması için turizm faaliyetleri de önemlidir. Bu sayede tarihî ve kültürel mirasın tanıtımı yapılabilir ve korunması için gerekli kaynaklar sağlanabilir.

Tarihî ve kültürel mirasın korunması için uluslararası işbirliği de önemlidir. Bu sayede tarihî ve kültürel mirasın korunması için gerekli olan kaynaklar sağlanabilir ve uluslararası standartlar çerçevesinde koruma çalışmaları yapılabilir.

Belgeleme: Tarihi ve kültürel mirasların belgelenmesi ve kayıt altına alınması, korunması için ilk adımdır.
1

Doğu cephesindeki savaşı bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Gümrü Antlaşması
 • B ) Ankara Antlaşması
 • C ) Mondros Ateşkes Antlaşması
 • D ) Uşi Antlaşması

2

Aşağıdaki oyunların hangisinde oyuncular karşılıklı olarak dizilir?

 • A ) seksek
 • B ) beştaş
 • C ) mendil kapmaca
 • D ) yerden yüksek

3

Milli Mücadelede doğu cephesinde hangi devlet ile mücadele edilmiştir?

 • A ) Fransızlar
 • B ) Yunanlılar
 • C ) Ermeniler
 • D ) İngilizler

4

Milli Mücadele hangi olay ile başlamıştır?

 • A ) TBMM'nin açılışı
 • B ) Sivas Kongresi
 • C ) 1.İnönü Savaşı
 • D ) Atatürk'ün Samsun'a çıkışı

5

Milli Mücadelenin kazanılmasında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Düşmanın çok güçsüz olması
 • B ) Türk halkının cephanesinin çok olması
 • C ) Türklerin diğer devletlerden yardım alması
 • D ) Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde mücadelesi

6

Mondros Ateşkes Antlaşması hangi savaş sonunda imzalanmıştır?

 • A ) 1. İnönü Savaşı
 • B ) 2. İnönü Savaşı
 • C ) 1. Dünya Savaşı
 • D ) Çanakkale Savaşı

7

Yurtta barış, dünyada barış. sözü Atatürk' ün hangi özelliğini göstermektedir ?

 • A ) Liderliğini
 • B ) Çok yönlülüğünü
 • C ) Barışseverliğini
 • D ) İleri görüşlülüğünü

8

Güney cephesindeki savaşı sonlandıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Ankara Antlaşması
 • B ) Uşi Antlaşması
 • C ) Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • D ) Gümrü Antlaşması

"Tarihî ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Bayramlarımız Dışında Milli Kültürümüzü Yansıtan Kutlama ve Törenlere Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.