S:1

Atatürkün ilk askeri görev yeri neresidir?

Atatürkün ilk askeri görev yeri neresidir? sorunun cevabı "Şam" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Akdeniz iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1. Temiz olmak2. Yardımsever olmak3. Güzel söz söylemek4. Geç saatte uyumakYukarıdakilerden hangisi ibadet kapsamına girmez? Osmanlı Devletinin Rusya ile imzaladığı ilk antlaşma hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Sofra tuzu olarak bilinir. Tereyağı ve margarin üretiminde kullanılan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? I. Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız üç ay izinlidirler.II. İlköğretim okullarının yaz tatili, sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer.III. Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri, müfettişler ve ilçe millî eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır.222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okul öncesi eğitim ve öğretim kurumları ile ilköğretim okullarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne-yüklem ilişkisi yönünden farklılık vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiilin yapılışı diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi varlığın rengini belirtmektedir? Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı insanlara özgü bir davranış olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi ihtiyaç kavramına bir örnektir? Aşağıdaki doğal sağılardan hangisi 2 ile kalansız bölünemez? Aşağıda verilen, sağlığa zararlı alışkanlıklarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Maria has - - - - failed any exams. Shes a good student. Aşağıdaki davranışlardan hangisinde doğal kaynak bilinçsizce tüketilmiştir? Sen çok güzel flüt çalıyorsun. cümlesinde kaç tane tek heceli sözcük vardır? Aşağıdaki çöplerden hangisi diğerlerinden ayrı poşetlenip atılmalıdır? Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? Çevre bilinci gelişmiş bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı türlerden değildir? Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir? Cumhuriyetin ilk yıllarında millî egemenliğin gerçekleşmesi için inkılaplar yapılmış, demokratik rejimin gelişmesi amaçlanmıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokratik rejimin gelişmesine katkı sağlamamıştır? Hangi sayıyı 2ye bölersek 8 buluruz? Bahçemizde bulunan havuza sonbaharda yapraklar, ambalaj artıkları birikir. Oluşan karışımı hangi yöntem ile ayırabiliriz? I. Taşıtların egzozlarından çıkan zehirli gazlarII. Arıtılmadan nehre dökülen fabrika atıklarıIII. Doğal bitki örtüsünü korumakYukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğine neden olur? 1. Namazda gülmek ,konuşmak.2. namazda bir farzı terk etmekYukarıdaki durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kevin : You were at a winter sport center last week.What did you there?Harry : Yes, - - - - . Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluş-turduğu topluluğa popülasyon denir.Bu tanımlamaya göre,I. Bir popülasyonu oluşturan bireyler başka bir popülasyonla aynı bölgeyi paylaşabilir.II. Popülasyondaki tüm bireylerin genetik yapıları farklı olmak zorundadır.III. Bir popülasyondan ayrılan bireyler farklı bir yerde popülasyon oluşturabilir.verilenlerden hangileri doğrudur? We were - - - - hungry that we ate all the meal. İcat ettiğimiz veya ürettiğimiz bir ürünün satışından pay alabilmek için almamız gereken hak hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi modern Türk hikâyeciliğine katkı yapmış sanatçılardan değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Müşriklerin eziyetine dayanamayan müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir? Ahlakın en temel ilkesi ; sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasınayapma. Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümleyle doğrudan ilgilidir? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine aşağıdaki kurumlar hangisi sunar? Bilimsel terimler, yeni keşfedilen kavramları karşılamak için kullanılır. Günümüzde kullandığımız birçok bilimsel terim farklı dillerden gelir. Terimlerin kökenleri, farklı uygarlıkların bilime yaptıkları katkılarla ilgili ipuçları verir.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? Ulaşım araçlarından egzoz dumanı havayı kirletmektedir. Toplumdaki bireyler doğanın zarar görmemesi için ne yapmalıdırlar? Where is the China ? Sorusuna en kötü-en yanlış cevap hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir