Sor

Geleneksel Çocuk Oyunları Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunlarına Örnekler
Seksek: Bir taş veya plastik bir parça kullanarak oynanan ve bir dizi numaralı kareye sahip bir tahta üzerinde oynanan bir oyundur.

Yakar top: Bir topu yakalama ve diğer oyunculara atma amacıyla oynanan bir oyundur.

Saklambaç: Bir kişinin sayarak diğer oyuncuları saklandıkları yerlerden bulmaya çalıştığı bir oyun.

Beştaş: Taşlarla oynanan bir oyundur. Oyuncular taşları elleriyle alıp belirli bir düzen içinde diğer taşların üzerine koymaya çalışırlar.

Uzun eşek: Oyuncular, diğer oyuncuların omuzlarına çıkarak bir hizaya geçmeye çalışırlar. Sonrasında bir top atılır ve oyuncular topu yakalamaya çalışırlar.

Kuyruklu yılan: Oyuncular birbirine bağlanarak yılan şeklini alır ve ardından diğer oyuncuların yılanın arkasındaki oyuncunun kuyruğunu yakalamaya çalıştığı bir oyundur.

Misket: Misket, birçok ülkede çocuklar arasında popüler olan bir oyundur. Oyuncular, küçük cam veya taş topları kullanarak birbirlerinin misketlerini vurarak puan kazanmaya çalışırlar.

Körebe: Körebe, bir çocuğun gözlerinin bağlanarak diğer oyuncuları bulmaya çalıştığı bir oyundur.
1

Millî Mücadele'de milletimizin başarılı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Silah ve cephanesinin fazla olması
 • B ) Düşman ordusunun sayıca az olması
 • C ) Bağımsızlığını koruma konusunda kararlılığı
 • D ) Komşu devletlerin askerlerinin yardım etmesi

2

Aşağıdaki yemeklerden hangisi bizim kültürümüze aittir?

 • A ) Mantı
 • B ) Pizza
 • C ) Hamburger
 • D ) Sandiviç

3

Yurdumuzun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi hangi antlaşma ile olmuştur?

 • A ) Ankara Antlaşması
 • B ) Lozan Antlaşması
 • C ) Moskova Antlaşması
 • D ) Mondros Antlaşması

4

Kurtuluş Savaşı' nda, Kuva-yı Milliye birliklerinin Fransızlarla savaşarak, Fransızlara geri çekilmek zorunda bıraktıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Kuzey Cephesi
 • B ) Güney Cephesi
 • C ) Doğu Cephesi
 • D ) Batı Cephesi

5

Aşağıdaki cephelerden hangisinde kuvayı milliye birlikleri savaşmıştır?

 • A ) Doğu Cephesi
 • B ) Batı Cephesi
 • C ) Güney Cephesi
 • D ) Kuzey Cephesi

6

Yurdumuzu işgal eden devletlere verilen ortak isim hangisidir?

 • A ) İttifak Devletleri
 • B ) Birleşik Devletler
 • C ) İşgalci Devletler
 • D ) İtilaf Devletleri

7

Aşağıdakilerden hangisi katılım bakımından bölgesel olmasına rağmen alınan kararlar bakımından ulusaldır?

 • A ) Amasya Genelgesi
 • B ) Sivas Kongresi
 • C ) Erzurum Kongresi
 • D ) Havza Genelgesi

8

Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya Savaşı'nda bizimle birlikte savaşmıştır?

 • A ) Almanya
 • B ) Fransa
 • C ) İtalya
 • D ) İngiltere

"Geleneksel Çocuk Oyunları Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Geçmişte ve günümüzde kullanılan iletişim araçları nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.