S:1

‘Hattı Müdafaa Yoktur Sathı Müdafaa Vardır O Satıh da Bütün Vatandır.
Atatürk yukarıdaki sözü hangi savaşta söylemiştir?

‘Hattı Müdafaa Yoktur Sathı Müdafaa Vardır O Satıh da Bütün Vatandır. Atatürk yukarıdaki sözü hangi savaşta söylemiştir? sorunun cevabı "Sakarya Savaşı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
İnsanlar ekonomik ve toplumsal olmak üzere farklı nedenlerle bir yerden diğer bir yere göç ederler. İnsanlar istedikleri yere gitme ve burada yaşama özgürlüğüne sahiplerdir. Bu bilgide aşağıdaki temel haklardan hangisine değinilmiştir? Öğrencilere öğretmek istediğimiz bilgiler kendi başlarına değerli değil, sonuçları açısından değerlidir. Öğrenci edindiği bilgi ile günlük hayatta karşılaştığı problem durumlarına akılcı çözümler ürettiğinde bu bilgi onun için değer kazanır.Bu parçaya göre aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisi bilginin öğrenci için değer kazanmasına en fazla katkıda bulunur? Hangi seçenekteki sözcükler anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisinin ilkyardım çantasında bulundurulması şart değildir? Aşağıdakilerden hangisi insan bilimlerindendir? Savaş halinde olsa bile savaşa katılmayanlara, kadınlara,din adamlarına,çocuklara,yaşlılara ve savunmasızlara dokunmayınYukarıdaki söz aşağıdakilerden kime aittir? Begüm 8 yaşındadır. Ablası Begüm den 7 yaş büyük olduğuna göre Begüm ün ablası kaç yaşındadır? Kaybolan bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Dünyamızın uydusunun adı nedir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin Harekete Geçiricilik niteliğini göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi açık oturum planında bulunmaz? Cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Motosiklet, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Canlıların akrabalık dereceleri belirlenirken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Kolonileri aracılığıyla Anadoluya yazıyı getirdilerBaşkent Ninovada ilk kütüphaneyi kurdularArşivcilik alanında geliştilerÖzellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Bir okulda 2 bina,her binada 13 sınıf ve her sınıfta 20 sıra vardır.Buna göre,bu okuldaki toplam sıra sayısı kaçtır? Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin Besmele çekmesi uygun değildir? Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel sorularından değildir? Aşağıdakilerden hangileri temel ihtiyaçlarımızdandır?1- yiyecek 2- tatil 3 –barınma 4- giyecek 5- sinema 246 < .........< 250 Arasına yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? İki hafta sonra, aynı saatte Ali Bey dükkânın önünde göründü. Namık Efendi, bir dilekçe yazıyordu. Müşterisini görünce güldü.Bu metindeki altı çizili ifade, hikâyenin hangi unsurudur? Boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.My father ............ at 7 every morning. Aşağıdakilerden hangisi çoğul isimdir? Peygamberimizin (s.a.v.), Merhaba ey Rabbimin bana itab ve ikazda bulunmasına sebep olan kişi diye iltifat ettiği âmâ (kör) sahabe efendimiz kimdir? Seçimler ve halk oylaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz? Matematik sınavım çok kötü geçti. diyen birisinin hangi duyguya sahip olması beklenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır 45 + 23 = 59 + A eşitliğinde A yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Aşağıdakilerden hangisi hayvansal gıda değildir? Aşağıdakilerden hangisi laik devletin özelliklerinden biri değildir? Haçlı Gölü hangi ilimizdedir? Bir binaya baktığımızda, onu oluşturan bir çok yapılar olduğunu görürüz. Örneğin, tuğlaların üst üste sıralanmasıyla duvarların oluştuğunu, duvarların arasına betonlar koyulduğunu ve betonları saran demir çubukların dikildiğini söyleyebiliriz.Verilen örnek vücudumuzla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi ile ilişkiendirilebilir? I was at the theatre with my friends - - - -. Suya göre hızı 1 m/s olan yüzücü akıntı hızı 3 m/s olan nehirde akıntı ile aynı yönde yüzüyor.Yüzücünün yere göre toplam hızı kaç m/s dir? İnsanın embriyonik gelişimi sırasında oluşan plasentada bulunan anneye ait kılcal damarlarla, embriyoya ait kılcal damarlarda kanın akış yönü terstir.Bu durum aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesini sağlamaz? Bu yazar, en küçük ve en karışık olaylardan ilginç hikâyeler çıkarır. Bilirsiniz ki insan, yapısı gereği hep güzel şeyler ister. Bu yazar da buna bağlı olarak öykülerini acı sonla bitirmez. Öykülerinde sade bir dil kullanır; kişileri yöresel ağızlarıyla konuşturur...................... Öyküleri okurken hop oturur hop kalkarsınız. Bu parçada anlam bütünlüğü dikkate alınarak boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Hz. Muhammed (s.a.v), çocukluk döneminde aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmamıştır? Bir simitçi haftada 945 simit satıyor. Bir yılda sattığı simit sayısı kaçtır? 20 Ekim 1921 tarihli Ankara antlaşması hangi devlet ile imzalanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir