Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzü yansıtan ögelerden değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzü yansıtan ögelerden değildir? sorunun cevabı "La Fontaine Masalları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki çoğul eklerinden (-ler,-lar) hangisi aile anlamı taşımaz? Aşağıdaki hangi açıklama, yanında ayraç içinde verilen kavrama uygun değildir? T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisince, Bakanlar Kuruluna verilen “kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisiyle yönümüzü bulamayız? Mülakat ile - - - - birbirine karıştırı-lır. Oysa - - - - hazırlayan kişi gör-dükleri ve duyduklarıyla yetinmez.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? EKOK (21,20) +EBOB (21,20) işleminin sonucu kaçtır? Metne 3 Boyutlu yazı eklemek için aşağıdaki komut dizisinden hangisi uygulanır?  Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın sonuna (D) yanlış olanın sonuna (Y) yazınız.(.....) 340 021 sayısı üç yüz kırk bin yirmi bir diye okunur.(.....) Okunuşu sekiz yüz beş bin dokuz olan sayı 850 090 diye yazılır.(.....) 200 340 sayısının çözümlenmiş hali  20 000 + 300 + 40 dır(.....) 516 432 doğal sayısında 6 rakamının basamak değeri 6 000 dir(.....) 9 yüz binlik  + 4 binlik + 3 yüzlük + 5 birlik şeklinde çözümlenmiş sayı 904 305 tir. Mekke’den Medineye göç eden Müslümanlara kucak açan, onlara yardımcı olan Medineli Müslümanlara ne ad verilir? 1 kg domatesten 300 g domates kurusu ediliyor. 3 kg domates kurusu için kaç kg domatese ihtiyacımız var? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt (zıt) anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi üç değerli mantığın kabul ettiği doğruluk değerlerinden biri değildir?