Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İstanbul / Üsküdar
Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yerleştirme Şekli Merkezi/Yerel
Tercih Kodu ---
Kontenjan Sayısı ---
Okulun Taban Puanı Güncelleniyor....
Güncel Yüzdelik Dilimi 32.01
Okulun Kontenjan Türü Kız/Erkek
Okulun Pansiyonu Yok
Okulun Eğitim Süresi 4 Yıl
Okulun Yabancı Dili İngilizce
Devlet okulu mu? Evet
Proje Okulu mu?
Okula Bilgi Ekle Sık Sorulan Sorular

Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İstanbul ili Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir okuldur.

Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında 2020 LGS başvuru kılavuzuna göre Merkezi/Yerel Sınav Puanı ile öğrenci alacak. Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih edebilmeniz için Milli Eğitim Bakanlığının her yıl yapacağı 8. Sınıf LGS Sınavına girmeniz gerekiyor.

Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır. Merkezî sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanına (OBP), 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanına (YBP), okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılarak yerleştirme yapılır.

Aşağıdaki tabloda Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin son üç yıllık taban puanını ve yüzdelik dilimini inceleyebilirsiniz. Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS taban puanı ve yüzdelik dilimini yıllara göre sürekli olarak güncel tutuyoruz.

  Alanlarımız

 • Denizcilik Alanı
İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ
Okulun Son Üç Yıllık Taban Puanı
Yüzdelik Dilim Bilgisi
Yıl Taban Puanı Yüzdelik Dilimi
2019 - 32.01
2018 259.6911 35.11
2017 363.0641 -
Türkiye'de denizcilik sektöründe ara eleman ihtiyacı olduğunu ve bu eksikliğin meslek liselerinde okuyan gençler tarafından giderilebileceğini öngören Yılmaz Ulusoy Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz ULUSOY'un bu tespitten hareketle annesinin anısına yaptırdığı okulumuz, Üsküdar ?lçesi Bahçelievler Mahallesi Yeşiltepe Caddesinde 6 dönüm arazi üzerine kurulmuştur.

3200 m² kapalı alan içerisinde 13 derslik, 1 köprü üstü simülatörü, 5 meslek dersleri atölyesi, 2 fen laboratuvarından oluşur. 340 öğrenci kapasitesi ile 2009-2010 eğitim- öğretim döneminde kapılarını eğitim ve öğretime açmıştır.

Okulumuz "Denizcilik" alanında "Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı" dalında eğitim ve öğretim faaliyeti vermektedir.

Ortaokuldan mezun olan öğrenciler TEOG sınavından alacakları puanla okulumuza kaydolup eğitime başlarlar. Mayıs ayı içerisinde "Denizcilik" alanında eğitimine devam etmek isteyen 9. Sınıf öğrencileri "Mülakat ve Beden Yeterliliği" sınavına alınırlar. Başarılı olan öğrenciler "Gemi Adamı Olur" sağlık raporu alarak denizcilik alanı öğrencisi olur.

Okulumuzda öğrenciler "Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği" gereğince üniforma ile eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirirler. Okulumuzun bünyesindeki eğitim ve öğretim müfredatı, "Denizcilik Anadolu Meslek Programı" ve "Denizcilik Anadolu Teknik Programı" olarak iki ayrı mesleki ve teknik program türünden oluşmaktadır.

Denizcilik Anadolu Meslek Programı öğrencileri 12. sınıfta "işletmelerde beceri eğitimi" kapsamında eğitim öğretim yılı boyunca haftada 3 gün işletmede eğitime devam ederler. Denizcilik Anadolu Teknik Programı öğrencileri ise 11. sınıftan 12. sınıfa geçerken yaz tatilinde 40 iş günü staj uygulamasını tamamlarlar. Öğrenciler işletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarını ?stanbul Şehir Hatları, ?DO, Kıyı Emniyeti, Turyol, Dentur, Mavi Marmara gibi denizcilik alanında hizmet veren kamu ve özel sektör şirketlerinin gemilerinde yaparlar.

Denizcilik Anadolu Meslek Programı öğrencileri 12. sınıfın sonunda "işletmelerde beceri eğitimi" sınavına girerler. Meslek derslerinin tümü atölyelerde işlenir. Bazı uygulamaya dayalı eğitimler ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca denetimi yapılan eğitim istasyonlarında gerçekleştirilir. Okulumuza yakınlığı ile teknik yeterliliği ve denize kıyısı olması bakımından Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa MTAL. ile okulumuz arasında yapılan protokol gereği uygulamalı eğitimlerin bir bölümü bu okulun mevcut istasyonlarında gerçekleştirilmektedir. Teorik derslerin okuldaki uygulaması köprü üstü simülatöründe yapılır. Okulumuzdan mezun olan öğrenciler bir sene süre ile "Açık Deniz Stajı"nı da tamamladıktan sonra "Vardiya Zabitliği Yeterliliği Sınavı"na girmeye hak kazanırlar.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bünyesinde yapılan sınavda başarılı olan vardiya zabitleri 500 ila 3000 gros tonaj arasındaki gemilerde yüksek sayılabilecek ücretle iş bulma imkanına sahiptir.

Yükseköğrenime devam etmek isteyen öğrenciler ise 2 yıllık meslek yüksekokullarında (Deniz Ulaştırma ve ?şletme Su Altı Teknolojisi Yat ?şletme ve Yönetimi Yat Kaptanlığı) veya fakültelerde (Deniz Ulaştırma ?şletme Mühendisliği, Güverte) eğitimlerini sürdürürler. ALANLARIMIZ:
 • Denizcilik Alanı (Y.Dil:İngilizce) / Balıkçılık ve Su Ürünleri Dalı
 • Denizcilik Alanı (Y.Dil:İngilizce) / Güverte İşletme Dalı
VİZYON : Türk ve dünya denizcilik sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik katkı sağlamak ve bu sektörün memnuni-yetini, başarılarını artıracak ve gelişimini sağlayacak elemanlar yetiştirmek HACI RAHİME ULUSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ vizyonunu oluşturmaktadır.

MİSYON : HACI RAHİME ULUSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, Türkiye ve dünya denizciliğine uluslararası standartlarda nitelikli zabitler yetiştirmektedir. Ayrıca Türk denizcilerine STCW eğitimi vererek, de-nizcilerin hem eğitim bazında hem de sertifika bazındaki eksikliklerini gidermektedir. Öğrencileri, disiplinli, araş-tırmacı, geniş ufuklu, hızlı ve isabetli kararlar alabilen, liderlik ve yöneticilik vasıflarına haiz bireyler olarak yetiş-tirmek temel hedeflerdendir. Ayrıca HACI RAHİME ULUSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ çalışanlarına yeniliklerin takibi, bilgi aktarımı ve sosyal iyileştirme konularında katkı sağlamaktadır.

 • Öğretmen : 26
 • Öğrenci : 310
 • Resim Sınıfı :
 • Müzik Sınıfı :
 • Derslik : 14
 • Kütüphane : 1
 • Fen Labaratuarı: 2
 • Atölye-İşlik : 6
 • Öğretim Şekli : TAM GÜN
 • Saatler : SABAH 8.30 AKŞAM 17.10
 • Tel (0216) 460 07 27
 • Fax 0216 460 07 29
Nato Yolu Bahçelievler Mh. Yeşiltepe Cd.Çengelköy ÜSKÜDAR / İSTANBUL
  http://hrulusoymtal.meb.k12.tr
Bu okula 12 yorum yapıldı. Sizce bu okul niçin tercih edilmelidir? Bir yorum yaparak bu okulu tercih edecek veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz!.
 • Hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullanmayın.
 • Açık, değerli ve dürüst bilgiler yayınlayın.
 • Hem olumlu, hem de olumsuz yönlerini belirtmeye çalışın.
 • Diğer kullanıcılara karşı nazik olun.
 • Yorumlarınızın yararlı ve bilgilendirici olmasına özen gösterin.

Tanıtım Kartı

İl İstanbul
İlçe Üsküdar
Tel (0216) 460 07 27
Fax 0216 460 07 29
Web http://hrulusoymtal.meb.k12.tr
Adres:

Nato Yolu Bahçelievler Mh. Yeşiltepe Cd.Çengelköy ÜSKÜDAR / İSTANBUL

 • Geç gelme birinci ders saa için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
 • Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaşrılarak veli ve öğrencilere duyurulur.
 • Günlük toplam ders saanin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğim ve araşrma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerekren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaşrma yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım alna alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaşrma/bütünleşrme yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir

 • 85,00 - 100 > Pekiyi
 • 70,00 - 84,99 > İyi
 • 60,00 - 69,99 > Orta
 • 50,00 - 59,99 > Geçer
 • 0 - 49,99 > Başarısız

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haalık ders saa sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

 • İki dönem puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70
 • İşletmelerde beceri eğimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

 • Tüm derslerden başarılı olan,
 • Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
 • Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıa başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haası, ikinci dönemin ilk haası ile son iki haası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarandan yapılır. Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde haa içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerekğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sını hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğim merkezine, Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır. Mesleki eğim merkezinde öğrenim görenlerden ikinci defa sınıf tekrar etme durumuna düşen öğrencilerin kayıtları Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine yapılır.

Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğrem yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğrem yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır

Merkezî Yerleştirme, Merkezi Sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.

Evet. e-Okulda kayıtlı öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okulları tercih edebilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır. Merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla;

 • Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 7’nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 6’ncı sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,
 • Tercih önceliğine,
 • Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

Merkezi Sınava giren öğrenciler, Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamladıktan sonra, Merkezi Sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilirler.

Bu sayfada yer alan Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarı durumu ve istatiski bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sayfalarında paylaştığı içeriklerden ve Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin resmi web sayfasından alınmıştır.

İçeriğe eklemeye çalıştıklarımız: Bu sayfamızda Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimi yer almaktadır. Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yorumları okuayabilir, Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarıları, formalarını, pansiyon ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması açısından şehven paylaşılmış olan içeriklerin kaldırılması için lütfen bize sorubak2013@yahoo.com.tr adresimizden bildiriniz. İlgili içerik en kısa sürede kaldırılacak veya düzeltilecektir. Sorubak.Com ile iletişim için tıklayınız

81

İl

9000

Okul

80000

Yorum