Sor

Ülkeler arası ticaretin gelişmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Ülkeler arası ticaretin gelişmesinde etkili olan unsurlar, uluslararası ekonomik ilişkilerin ve işbirliğinin artmasıyla birlikte ortaya çıkmaktadır. Bu unsurlar, ülkelerin kendi ekonomik potansiyellerini en iyi şekilde kullanarak, uluslararası ticaretten en yüksek faydayı sağlamalarına olanak tanır. Gelişen teknoloji, daha hızlı ve verimli ulaşım imkanları, dünya genelindeki politik ve ekonomik istikrar ve küreselleşme süreci gibi faktörler, ülkeler arası ticaretin gelişimini desteklemektedir.

Ülkeler arası ticaretin gelişmesine katkıda bulunan başlıca unsurlar şunlardır:

Dünya ekonomisinin entegrasyonu ve uluslararası işbirliği, ülkeler arası ticaretin artmasına katkıda bulunur. Küreselleşme sayesinde, ülkeler daha fazla mal ve hizmet ihracatı yaparak, yeni pazarlara erişebilirler.

İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, uluslararası ticareti kolaylaştırır ve daha düşük maliyetlerle ticaret yapılmasına olanak tanır.

Ülkeler arasında yapılan serbest ticaret anlaşmaları, gümrük vergilerinin ve ticari engellerin azaltılması veya kaldırılması ile ticareti teşvik eder.

Ülkelerin üretimde verimlilik ve kaliteyi artırarak rekabet güçlerini geliştirmesi, uluslararası ticaretin gelişimine katkı sağlar.

Ekonomik ve politik istikrar, yatırımcıların güvenini artırarak, ticaretin gelişmesini destekler.

Ülkelerin yatırım ve dış ticaret politikaları, uluslararası ticaretin gelişimini etkileyen önemli faktörlerdendir.

Etkili lojistik ve altyapı hizmetleri, ülkeler arası ticaretin hızlı ve düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesini sağlar.

Ülkelerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin farklılaşması ve doğal kaynakların farklı bölgelerde bulunması, uluslararası ticareti gerekli ve kaçınılmaz kılar.
1

Dadaşları ve Palandöken Kayak Merkezi ile ünlü olan ilimiz hangisidir?

 • A ) İzmir
 • B ) Sivas
 • C ) Trabzon
 • D ) Erzurum

2

Zamanında Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olan ve 1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan tarihi varlığımız aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Göbeklitepe
 • B ) Safranbolu evleri
 • C ) Hattuşaş
 • D ) Myra Antik Kenti

3

İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere................ denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A ) Seyahat
 • B ) Ticaret
 • C ) Ulaşım
 • D ) Turizm

4

Ülke ekonomisine turizm alanında en çok katkı sağlayan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) İç Anadolu Bölgesi
 • B ) Akdeniz Bölgesi
 • C ) Karadeniz Bölgesi
 • D ) Doğu Anadolu Bölgesi

5

Aşağıdakilerden hangisi özellikle Karadeniz Bölgesine ait kültürel unsurlardandır?

 • A ) Uzun hava
 • B ) Horon
 • C ) İzmir
 • D ) Kına gecesi

6

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak ön yargılarını değiştirirler.
 • B ) Doğal gaz ve petrol, boru hatları ile taşınır
 • C ) Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir
 • D ) Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar.

7

Ülkemizde yolcu taşımacılığında çeşitli ulaşım araçları kullanılmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi farklı bir grupta yer alır?

 • A ) Deniz Otobüsüv
 • B ) Metro
 • C ) Vapur
 • D ) Feribot

8

Ankara'da okuyan bir öğrenci Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili konu işlerken aşağıdaki yerlerden hangisine gitmesi uygun olur?

 • A ) Roma Hamamı
 • B ) Ankara Kalesi
 • C ) Anıtkabir ve TBMM
 • D ) Hacı Bayram Camii

"Ülkeler arası ticaretin gelişmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "UNESCO hangi alanlarda faaliyet gösterir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.