S:1

Hz.Mevlananın en ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Hz.Mevlananın en ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Mesnevi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hidroelektrik santrallerinden biridir? Kelime işlemci programı olan word programının dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi semavi arızalardandır? -"ayak - azık - acı - asır" sözcükleri­ni, alfabetiksıraya koyduğumuz­da, sözlükteki sıralamaları aşağıdakilerden han­gisi olur? Aşağıdakilerden hangisi bir öğrenci olarak sahip olduğunuz haklardan değildir? Günlerden salı ve saat 17.45 olduğuna göre 37 saat 26 dakika sonra hangi gün ve hangi saat olur? Annem 43 yaşındadır. Babam ise annemden 6 yaş büyük ise, babamın yaşı kaçtır? "6063" sayısı en yakın onluğa yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? Aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin yeryüzünün şekillenmesindeki etkisi daha fazladır? Düşünen, düşündüklerini açıklayan, belli bir toplumsal, ekonomik ve siyasal çevrede yaşayan varlık tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basit zamanlıdır? Aşağıdaki seçeneklerde verilen kitap ve peygamber eşleşmesi hangisinde yanlış verilmiştir? Taşıtlara biniş ve inişlerde uyulması gereken kurallardan hangisi yanlıştır? Bir çıkarma işleminde eksilen 888 ve çıkan 799 dur. Fark kaçtır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hangi cümlede ikilemeler görevce diğerlerinden farklıdır? ÇOCUKLARIM VE BEN Güneşli bir ilkbahar günüydü. Çocuklarımı da alıp dışarı çıktım. Çocuklar yanlarına toplarını da almak istediler. Bütün erkek çocuklar gibi bizim çocuklarda top oynamayı seviyorlardı. Onları kırmak istemedim. Top oynayabilecekleri genişçe bir yere geldik. Ben bir bankta oturup onları izlemeye başladım. İki kardeş top oynamaya başladılar. Topun peşinden koşmayı ne kadar da seviyorlar. Gözleri toptan başka hiçbir şeyi görmüyordu. O kadar mutlu ve neşeliydiler ki, insanın çocuk olup onlara katılası geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bende topa bir iki kez vurdum. Amacım yanlarında olduğumu hissetmelerini sağlamaktı. Çocuklarda bundan çok memnun oldular. Beni de oyuna katmak istediler. Aman Allahım ne kadar da güzel bir gündü. Bunu sık sık tekrarlamalıyım. Kimler top oynamış? Aşağıdaki taşıtlardan hangisinde ilk yardım çantası bulunmaz ? İstanbul is - - - - for its historical places. Çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı hangisidir? Ayşe: EBA bir eğitim sitesidir.Ali: Radyo İşitsel AraçtırZeynep: Bilgisayarı düğmeden kapatmalıyızUmut: Akıllı Telefon Görsel Araçtır Yukarıdaki açıklamalara göre YANLIŞ bilgi veren öğrenci hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, anlamına uygun kullanılmamıştır? Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır? Hangisi kümeste yaşar? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi gelişmeleri arasında yer almaz? Aşağıdaki iklimlerden hangisi Ilıman İklimler sınıfındadır? Hangisi ünsüz harftir? I. Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hâl ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.II. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.III. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının özelliklerinden birisi olamaz? Türkiyede 1980den sonra hangi ekonomi politikası benimsenmiştir? Oyun oynamak benim................ım , oyun oynarken başkalarına ve çevreye zarar vermemek benim ....................................dur. cümlesindeki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 124, 469, 104, 589 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralaması nasıldır? Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanların ortak faydalarındandır? Aşırı zorlanma ve baskı sonucunda kemiklerin eklem yerlerinden ayrılması durumuna - - - - denir.Yukarıdaki tanımda verilen boşluğa aşağıdaki hastalık isimlerinden hangisi gelmelidir? Ali koşarken düşüp dizini yaraladığına göre iyileşmesi hangi besinden daha çok alması gerekir? Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Ama âlemler sende saklıdır. ( Hz.Ali)Bu sözde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Marmara Bölgesinin ekonomik ve sosyal bakımdanen gelişmiş bölümü hangisidir?A) Ergene BölümüB) Yıldız Dağları BölümüC) Güney Marmara BölümüD) Çatalca-Kocaeli Bölümü I. İpekli dokumaII. Yünlü dokumaIII. Keten dokumaIV. Pamuklu dokumaYukarıda verilen sanayi kollarından hangileri hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak yapılmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir