S:1

Günümüzde ülkeler arasındaki ticaret geçmişe göre daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biridir?

Günümüzde ülkeler arasındaki ticaret geçmişe göre daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biridir? sorunun cevabı "Ulaşım araçlarının gelişmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır? Kuran-ı Kerimi, harflerinin çıkış yerlerine uygun olarak hatasız biçimde okunmasını öğreten ilimdir.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? İnternete bağlanabilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? İçinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf madde denir.Seçeneklerden hangisi tanıma uygun bir maddedir? Aşağıdakilerden hangisi geniş açıya örnek değildir? Üst üste dizilmiş keseciklerden oluşur. Hücrede ter, süt gibi salgı maddelerinin üretiminden ve paketlenmesinden sorumludur. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunurYukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? 2013 verilerine göre İzmirin nüfusu, dört milyon altmış bir bin yetmiş dörttür.Buna göre, İzmirin nüfusu aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkçü düşünce sisteminde yer alan aşa- ğıdaki millî güç unsurlarından hangisi, iyi bir eğitim almış, donanımlı ve kültürel birikime sahip insanlardan oluşur? Çocukların top oynadıkları kumluktan iskeleye doğru yürürken hep planlar kuruyordu. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca en yakını aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Aşağıdaki çocuklardan hangisi farklı bir çıkarımda bulunmuştur? Aşağıda ham maddesi verilen ürün ve eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Temel haklar kim tarafından güvence altına alınmıştır? 22:2+3=? işleminin sonucu kaçtır? Aynur, kümesten, yumurtaları özenle toplayıp mutfağa bıraktı.Yukarıdaki cümlede hangi sorunun yanıtı yoktur? Yazar, bu eserinde okuyucuyu kendi hayal dünyasının içerisinde bambaşka iklimlere götürüyor. Aynı zamanda okuyucunun kendi iç benliğinde çocukluğunu yaşamasını sağlıyor. Okuyucunun iç dünyasını okuyan yazar, birçok farklı karakterin farklı zaman dilimlerinde yolları-nı kesiştirerek etkileyici bir anlatım ortaya koyuyor.Bu parçada sözü edilen yazarın, eserini hangi türde yazdığı söylenebilir? İkinci Dünya Savaşı öncesinde Asyayı kendi liderliğinde birleştirmeyi amaçlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Millî Mücadele Döneminde TBMMnin varlığına ve otoritesine karşı çıkanları cezalandırmak amacıyla çıkarılan kanun, aşağıdakilerden hangisidir? Toplumun temelini oluşturan, ilk eğitimi aldığımız yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.(....) Çocukların ve haklarının korunmasında birinci sorumlu ailedir.(....) Bir arada yaşamanın kurallarıyla ilk olarak okulda karşılaşırız.(....) Yaşımız ilerledikçe görev ve sorumluluklarımız da çoğalır.(....) ​On dokuz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.(....) TBMM İstanbulda açılmıştır. 1. Faaliyetler birlikte yapılır.2. Ortak amaçları vardır.3. Üye sayıları değişmez.grupla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 274 182 sayının binler bölüğündeki sayı kaçtır? Kuran-ı Kerimin en kısa suresi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi haccın toplumsal faydalarından biridir? Sean likes playing the guitar, Carl likes playing it, - - - -. Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek. anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? 80 santimetre uzunluğundaki bir ip, her iki ucundan 12 santimetre kesiliyor.Geriye kalan ipin uzunluğu kaç santimetredir? She doesnt like .................... up early.A) to getB) gettingC) getsD) get Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır? Hırsızlık yapanlar huzursuzdur. (Delili: Çünkü toplum ve vicdanı kendisini ayıplar.)Huzursuz kimse mutlu olamaz. (Delili: Çünkü mutluluk huzuru gerektirir.Öyleyse hırsızlık yapan kimse mutlu değildir.Yukarıda verilen kıyas çeşidi, aşağıdakilerden hangisine örnek olur? Hangisi temizlik kuralı değildir? Araba çok hızlı gidiyorduCümlesinde koyu renkli kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsak anlamı değişmez? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslam dinini anlatırken kullandığı bir yöntemdir? Aşağıdakilerden hangisi bir arama motoru çeşidi değildir? I. Saz çalan müzisyendeki saz telinin hareketiII. Salıncakta sallanan çocuğun hareketiIII. Düzgün doğrusal hareket eden bisikletteki çocukYukarıda verilen örneklerden hangileri basit harmonik harekete örnek verilebilir? Powerpointte bir slaytın arka planını değiştirmek için hangi işlem yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi cehennemin isimlerindendir? Minyatüre, taslak çizilerek başlanır. Yapılacak resmin konusuna göre en önemli figür belirlenir. Bu figür genellikle kâğıdın merkezine büyük boyutta çizilir. Resimdeki diğer figürlerse sayfaya en önemli figürden daha küçük boyutta yerleştirilir. Resimde yer alacak figürler çizildikten sonra figürlerin dış hatları, ince bir fırçayla uhra adı verilen kiremit rengi bir boyayla belirginleştirilir. Bu işlemlerin ardından resimde yer alan figürler boyanarak eser tamamlanır.Bu metinde minyatür sanatının hangi yönü üzerinde durulmaktadır? Kitabın ilk bölümünü severek okudum.Bu cümleden kitap ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi kesin olarak çıkarılır? Aşağıdakilerden hangisi antikorların özelliklerinden biri değildir? Yusuf, 8 saatinin 3 saatini kitap ve ders çalışmaya ayırdı. Diğer saatlerini de oyuna ayırdı. Yusuf, oyun için kaç saat ayırmıştır ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir