Sor

Turizmin Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkilerine Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Turizm, dünya genelinde önemli bir ekonomik faaliyet olarak kabul edilir ve birçok ülke için kritik bir gelir kaynağıdır. Turizmin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri, doğrudan ve dolaylı yollarla hissedilir. İşte turizmin ekonomik etkileri üzerine bazı örnekler:

Turizm sektörü, turistlerin konaklama, yeme-içme, ulaşım, gezi ve etkinlikler gibi harcamalarıyla doğrudan gelir sağlar. Bu harcamalar, turizmle ilişkili işletmeler ve hizmet sağlayıcılar için gelir kaynağıdır.
Örnek: Turistlerin kaldıkları oteller, seyahat ettikleri hava yolları ve ziyaret ettikleri müzeler, doğrudan turizm geliri elde eder.

Turizm sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak istihdam yaratır. Oteller, restoranlar, seyahat acentaları, tur operatörleri ve turistik mekânlar gibi turizmle ilgili işletmelerde istihdam artar. Ayrıca, turizm sektörünün talebine yanıt veren diğer sektörlerde de iş imkânları oluşur.
Örnek: Bir turistik bölgede inşa edilen yeni bir otel, otel personeli, güvenlik, temizlik hizmetleri ve inşaat işçileri gibi doğrudan ve dolaylı istihdam olanakları yaratır.

Turizmin gelişmesi, altyapı yatırımlarının artmasını teşvik eder. Yollar, havalimanları, oteller, restoranlar ve eğlence tesisleri gibi altyapı projeleri, turizm bölgelerindeki ekonomik faaliyetleri destekler.
Örnek: Büyük turistik bir bölgedeki havalimanının genişletilmesi, bölgedeki turizm faaliyetlerini ve ekonomik büyümeyi artırır.

Turizm, yerel ekonomiler için gelir ve büyüme imkânları sunar. Yerel halk, turizm sayesinde elde ettikleri gelirle yaşam standartlarını yükseltebilir ve ekonomik faaliyetler çeşitlenebilir.
Örnek: Bir kırsal bölgedeki yerel halk, turistlere yöresel ürünler ve el sanatları satarak ek gelir elde edebilir.

Turizm, dolaylı ekonomik etkilere de sahiptir. Turizm sektöründeki artan talep, turizme bağlı olmayan sektörlerde de büyümeye yol açar.
Örnek: Turistlerin ziyaret ettiği bir bölgedeki restoranların artan talebi karşılamak için daha fazla gıda ürünü satın alması, tarım sektörüne de olumlu etki yapar.

Turizm, ülkelerin dış ticaret dengesine de katkıda bulunur. Turistlerin ülkeye getirdiği döviz, ülkenin döviz rezervlerini artırarak dış ticaret dengesine olumlu etki yapar.
Örnek: Bir ülke, turizm gelirleri sayesinde dış ticaret açığını azaltabilir ve döviz rezervlerini güçlendirebilir.

Turizmin büyümesi, özel sektör ve hükümetlerin turizm sektörüne yatırım yapmalarını teşvik eder. Bu yatırımlar, ekonomik faaliyetleri ve istihdamı artırarak, ekonomik büyümeye katkıda bulunur.
Örnek: Bir ülkenin turizm sektörünün başarısı, otel zincirlerinin ve yatırımcıların yeni oteller ve turistik tesisler inşa etmelerini teşvik edebilir.

Turizm sektöründeki ekonomik faaliyetler, devletin vergi gelirlerini artırır. Bu gelirler, hükümetin eğitim, sağlık ve altyapı gibi kamu hizmetlerine yatırım yapmasına olanak tanır.
Örnek: Turistik bölgelerdeki konaklama, yeme-içme ve eğlence hizmetlerinden elde edilen vergi gelirleri, hükümetin kamu hizmetlerini finanse etmek için kullanılabilir.

Turizmin ekonomik etkileri, doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre yayılır ve geniş bir etki yaratır. Bu nedenle, turizm sektörünün sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde yönetilmesi, ekonomik büyüme ve kalkınma açısından büyük önem taşır.
1

Aşağıdakilerden hangisi Almanya ile ilgili değildir?

 • A ) Bremen Mızıkacıları
 • B ) Gutenberg
 • C ) Pamuk prenses
 • D ) Rio Karnavalı

2

Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arası ekonomik ilişkilerin kolaylaşmasında internetin faydalarından biri olamaz?

 • A ) Ürünlerin reklamının yapılması
 • B ) Ürünlere daha kolay ulaşılması
 • C ) Ürünlerin dayanıklılığının artması
 • D ) Ürünlerin kargo takibinin yapılması

3

Ülkemizden Almanya'ya çok sayıda insanın çalışmaya gitmesinin nedenleri içinde hangisi gösterilemez?

 • A ) Almanya ekonomisinin güçlü olması.
 • B ) Almanya'nın Türkiye'ye yakın olması.
 • C ) Almanya'da sanayinin gelişmiş olması nedeniyle iş gücü açığının olması.
 • D ) Almanya'nın resmi dilinin Türkçe olması.

4

Aşağıdakilerden hangisi turizmin uluslararası ilişkilere katkılarından biri değildir?

 • A ) Turistik etkinliklerin yapıldığı yerlerde gıda fiyatlarının artması
 • B ) Farklı ülke insanları arasında dostluklar kurulması
 • C ) İnsanlar arası kültürel bağların kurulmasını
 • D ) Dünyada barışın sağlanmasına katkı sunması

5

Ülkemizde en önemli doğal varlıklardan birisi ormanlarımızdır.
Ormanlarımız en çok hangi bölgemizde bulunur?

 • A ) Karadeniz
 • B ) Ege
 • C ) Doğu Anadolu
 • D ) Marmara

6

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Ortak miras eserlerini tüm dünyaya tanıtmak gerekmektedir
 • B ) Ortak miras korunup geliştirilmese de olur.
 • C ) İnsanlığın gelişmesinde ortak mirasın büyük katkısı vardır
 • D ) Geçmişten günümüze kadar gelen bütün insanların birikimleriyle oluşmuştur

7

Ülkemizde buğday üretimi yeterli olmadığı için başka ülkeleden satın alırız.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

 • A ) iç ticaret
 • B ) ihracat
 • C ) ithalat
 • D ) sanayi

8

Aşağıda turizm ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) İnsanlar başka ülkelerin güzelliklerini görüp kültürlerini tanır.
 • B ) İnsanlar kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak iletişim halindedir.
 • C ) Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçla yapılan gezilerdir.
 • D ) İnsanların sadece bir yerden başka bir yere gitmelerine denir.

"Turizmin Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkilerine Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "İcat ve Buluşların Temelinde İhtiyaçlar Vardır. Sözünün Açıklanması" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.