Sor

Turizmin Ekonomik Etkileri Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Dinlenmek, eğlenmek, gezmek, görmek amacıyla yapılan gezilere turizm denir. Gezmek ,görmek için gezen kişiye turist denir. Yurt içinde yapılan turizme iç turizm ,Yurt dışına yapılan turizme dış turizm denir.

Ülke içerisinde yapılıyorsa iç turizm denir. Ülkeler arasında yapılıyorsa dış turizm denir.

Turizmin ekonomiye etkisi, doğrudan ve dolaylı olarak birçok alanda hissedilmektedir.

Turizm, ülkeye yabancı para girişi sağlar ve bu da toplam milli geliri artırır. Turistler, konaklama, yeme-içme, ulaşım ve diğer hizmetler için harcama yaparak ülkenin ekonomisine katkıda bulunurlar.

Turizm sektörü, geniş bir istihdam alanı sunar. Otel, restoran, tur operatörü, rehber, ulaşım ve benzeri alanlarda doğrudan ve dolaylı istihdam imkanı sağlar. Bu, işsizlik oranını düşürür ve istihdamın artmasına katkıda bulunur.

Turizm sektöründeki talep artışı, ülkenin altyapısına ve turizm tesislerine yapılan yatırımları teşvik eder. Bu, ekonomik büyümeye katkıda bulunur ve sektörler arası dengenin sağlanmasına yardımcı olur.

Turizm, özellikle turistik bölgelerde ekonomik kalkınmayı teşvik eder. Bölgesel gelir ve istihdam artışı ile bölgedeki yaşam standartları yükselir. Ayrıca, turizm sayesinde yerel ürünlerin ve el sanatlarının tanıtılması ve satışı sağlanır.

Turizm, farklı kültürler arasında etkileşime ve anlayışa olanak sağlar. Bu, kültürel zenginliklerin ve değerlerin korunmasına, tanıtılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunur.

Turizm sektörü, devletin vergi gelirlerine önemli ölçüde katkıda bulunur. Konaklama, yeme-içme, ulaşım ve diğer turizm hizmetlerinden elde edilen gelirler üzerinden alınan vergiler, devlet bütçesine katkı sağlar.

Turizm gelirleri, ülkenin dış ticaret açığını azaltmaya yardımcı olur. Turizm sayesinde elde edilen döviz gelirleri, ithalat için kullanılabilir ve böylece dış ticaret dengesine olumlu etkide bulunur.

Sonuç olarak, turizm sektörü ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlamakta ve bacasız sanayi olarak adlandırılan bu sektör, istihdam , gelir artışı, yatırım ve altyapı gelişimi, bölgesel kalkınma ve kültürel etkileşim gibi pek çok alanda ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamına olumlu etkilerde bulunmaktadır. Bu nedenle, turizmin sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde geliştirilmesi, ülkelerin ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmalarında büyük önem taşımaktadır.
1

Aşağıdakilerden hangisi ithalata örnektir?

 • A ) Üretilen otomobillerin Fransa'ya gönderilmesi
 • B ) Uzakdoğu ülkelerinden akıllı telefon alınması.
 • C ) Azerbaycan'a İHA satılması
 • D ) Üretilen beyaz eşyaların Avrupa ülkelerine satılması.

2

Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arası ekonomik ilişkilerin kolaylaşmasında internetin faydalarından biri olamaz?

 • A ) Ürünlerin reklamının yapılması
 • B ) Ürünlere daha kolay ulaşılması
 • C ) Ürünlerin dayanıklılığının artması
 • D ) Ürünlerin kargo takibinin yapılması

3

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Mantı-Kayseri
 • B ) İskender kebabı-İstanbul
 • C ) Baklava-Gaziantep
 • D ) Dondurma-K.Maraş

4

Aşağıdakilerden hangisi Almanya ile ilgili değildir?

 • A ) Bremen Mızıkacıları
 • B ) Gutenberg
 • C ) Pamuk prenses
 • D ) Rio Karnavalı

5

Hz.Mevlana'nın en ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Nutuk
 • B ) Mesnevi
 • C ) Seyahatname
 • D ) Marifetname

6

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Ortak miras eserlerini tüm dünyaya tanıtmak gerekmektedir
 • B ) Ortak miras korunup geliştirilmese de olur.
 • C ) İnsanlığın gelişmesinde ortak mirasın büyük katkısı vardır
 • D ) Geçmişten günümüze kadar gelen bütün insanların birikimleriyle oluşmuştur

7

Ülkemizde yolcu taşımacılığında çeşitli ulaşım araçları kullanılmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi farklı bir grupta yer alır?

 • A ) Deniz Otobüsüv
 • B ) Metro
 • C ) Vapur
 • D ) Feribot

8

Ülkemizde en önemli doğal varlıklardan birisi ormanlarımızdır.
Ormanlarımız en çok hangi bölgemizde bulunur?

 • A ) Karadeniz
 • B ) Ege
 • C ) Doğu Anadolu
 • D ) Marmara

"Turizmin Ekonomik Etkileri Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Ülkeler arası ticaretin gelişmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.