Sor

5. Sınıf Ekonomik İlişkilerde Teknolojinin Önemi

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Teknolojinin ekonomik ilişkilerde önemi büyüktür ve bu ilişkilerin gelişmesine, hızlanmasına ve verimliliğinin artmasına katkı sağlar. Teknoloji, ekonomik ilişkilerde aşağıdaki alanlarda önemli etkilere sahiptir:

İletişim: İnternet ve mobil teknolojiler sayesinde, şirketler ve tüketiciler anında iletişim kurabilir, bilgi alışverişi yapabilir ve işbirliği yapabilirler. Bu, ekonomik ilişkilerin hızlanmasına ve etkinleşmesine yardımcı olur.

Üretim: Üretim teknolojilerindeki gelişmeler, mal ve hizmetlerin daha hızlı, verimli ve düşük maliyetle üretilmesini sağlar. Bu, ülkelerin rekabet gücünü artırır ve uluslararası ticareti destekler.

Lojistik ve taşımacılık: Teknolojik gelişmeler, lojistik ve taşımacılık sektörlerinde daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli çözümler sunar. Bu, uluslararası ticaretin hacminin artmasına ve ticaret süreçlerinin hızlanmasına katkıda bulunur.

E-ticaret: İnternet üzerinden yapılan alışveriş ve hizmet alımı, ekonomik ilişkilerin küresel ölçekte kolaylaşmasına ve büyümesine olanak tanır. E-ticaret, tüketicilere daha fazla seçenek sunarken, şirketlere de geniş bir müşteri tabanına erişim sağlar.

Finansal teknoloji (FinTech): Finansal teknolojiler, ödeme ve para transferi işlemlerini kolaylaştırır ve hızlandırır. Bu, uluslararası ticaretin güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur.

İnovasyon: Teknoloji, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine, mevcut ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesine ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına imkan tanır. Bu sayede ekonomik ilişkiler daha çeşitli ve dinamik hale gelir.

Sonuç olarak, teknoloji ekonomik ilişkilerin hızlanmasına, etkinleşmesine ve genişlemesine büyük ölçüde katkıda bulunur. Teknolojik gelişmeler sayesinde uluslararası ticaret ve işbirliği daha kolay, hızlı ve verimli hale gelir, böylece küresel ekonomik büyüme ve kalkınma desteklenir.
1

Aşağıdakilerden hangisi Almanya ile ilgili değildir?

 • A ) Bremen Mızıkacıları
 • B ) Gutenberg
 • C ) Pamuk prenses
 • D ) Rio Karnavalı

2

.......... dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslararası kuruluşlardan biridir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) ​UNESCO
 • B ) İHRACAT
 • C ) TURİZM
 • D ) İTHALAT

3

Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ............................................. adı verilir.
Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) alışveriş
 • B ) ticaret
 • C ) ihracat
 • D ) ithalat

4

Bir ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünleri başka ülkelerden almasına .................denir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) UNESCO
 • B ) ORTAK MİRAS
 • C ) İTHALAT
 • D ) İHRACAT

5

İnsanlığın tarih boyunca sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne ne ad verilir?

 • A ) İhracat
 • B ) Ortak Miras
 • C ) Medeniyet
 • D ) İthalat

6

Ankara'da okuyan bir öğrenci Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili konu işlerken aşağıdaki yerlerden hangisine gitmesi uygun olur?

 • A ) Roma Hamamı
 • B ) Ankara Kalesi
 • C ) Anıtkabir ve TBMM
 • D ) Hacı Bayram Camii

7

Aşağıda verilen ürünlerden hangileri ülkemizin ihracatında önemli bir yere sahip değildir?

 • A ) Mobilya-Tarım aletleri
 • B ) Ayakkabı-Deri ürünleri
 • C ) Petrol-Doğalgaz
 • D ) Meyve-Zeytinyağ

8

Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına ................................... denir.
Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) ticaret
 • B ) ithalat
 • C ) ihracat
 • D ) alışveriş

"5. Sınıf Ekonomik İlişkilerde Teknolojinin Önemi" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "İcat ve Buluşların Temelinde İhtiyaçlar Vardır. Sözünün Açıklanması" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.