Sor

Araştırmalarda yararlanılan eserlerin kaynakça bölümünde gösterilme nedenleri nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Araştırmalarda yararlanılan eserlerin kaynakça bölümünde gösterilme nedenleri şunlardır:

Akademik dürüstlük: Kaynakça, araştırmacının çalışmasında başkalarının fikirlerini veya verilerini kullandığında bu bilgilerin nereden alındığını belirtmek için kullanılır. Bu, akademik etik kurallara uygun bir yaklaşımdır ve araştırmacının bilgi hırsızlığı yapmadığını gösterir.

Alıntıların doğrulanabilirliği: Kaynakça, okuyuculara araştırmacının ileri sürdüğü bilgilerin ve alıntıların doğruluğunu kontrol etme imkanı sunar. Bu, çalışmanın güvenilirliğini ve doğruluğunu artırır.

Fikirlerin izlenebilirliği: Kaynakça, okuyuculara araştırmacının düşüncelerinin ve fikirlerinin kökenini anlama fırsatı verir. Bu sayede, çalışmanın temel aldığı teoriler ve yaklaşımlar daha iyi anlaşılabilir.

İlave bilgi ve araştırma: Kaynakça, okuyucuların ilgili konuda daha fazla bilgi edinmek için başvurabileceği diğer çalışmaları ve kaynakları bulmalarına yardımcı olur. Bu, okuyucuların kendi araştırmalarını ve bilgi tabanını genişletmelerine destek sağlar.

İleri araştırmalar için temel: Kaynakça, gelecekteki araştırmacılara çalışmanın temel aldığı kaynakları ve bu alanda yapılan önceki çalışmaları incelemelerine olanak tanır. Bu, yeni araştırmaların yapılandırılmasında ve mevcut bilgi birikimine katkı sağlanmasında yardımcı olur.

Telif hakkı ve etik kurallar: Başkalarının fikirlerini veya çalışmalarını kaynak göstermeden kullanmak telif hakkı ihlali ve etik dışıdır. Kaynakça, bu tür sorunların önüne geçmeye yardımcı olur.

Çalışmanın organizasyonu: Kaynakça, araştırma sürecinde kullanılan kaynakların düzenli ve sistematik bir şekilde sunulmasına yardımcı olur. Bu, çalışmanın profesyonel ve düşünülmüş bir şekilde hazırlandığını gösterir.
1

İlim, fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa, gidip öğrenmeye mecburuz.
Atatürk'ün bu sözlerinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A ) Bilim ve sanatı sadece ülkemizde öğrenebiliriz.
 • B ) İlim ve sanatı hazır olarak dışarıdan almalıyız.
 • C ) Bilim ve sanatın milleti olmaz.
 • D ) Öğrencilerimizi yurt dışına okumaya göndermemeliyiz.

2

Genel ağ üzerinden bilgiye ulaşılırken .......................... sayfalar tercih edilmelidir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) kişisel
 • B ) sosyalleşme
 • C ) güvenilir
 • D ) içindekiler

3

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özelliklerindendir?

 • A ) esprilidir
 • B ) meraklı ve araştırmacıdır
 • C ) gözlük takması
 • D ) kararsızdır

4

Bilimsel araştırmalarda yararlanılan eserler, çalışmanın sonunda yer alan ..................... bölümünde gösterilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) kaynakça
 • B ) içindekiler
 • C ) sayfalar
 • D ) liste

5

Aşağıdaki buluşlardan hangisi insanların yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir?

 • A ) Buharlı makine
 • B ) Silahlar
 • C ) Pusula
 • D ) Ampul

6

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarımıza bu virüslerin bulaşmasının başlıca sebebidir?

 • A ) Kaynağı belirsiz çok sayıda dosya indirmek
 • B ) Resmî Genel Ağ sitelerinde dolaşmak
 • C ) Genel Ağ'da uzun süre zaman geçirmek
 • D ) Genel Ağ üzerinden alışveriş yapmak

7

Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında kullanılan bir teknolojik araçtır?

 • A ) ampul
 • B ) telefon
 • C ) ütü
 • D ) çamaşır makinesi

8

Kuduz aşısını bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Edison
 • B ) Pasteur
 • C ) Marconi
 • D ) Volta

"Araştırmalarda yararlanılan eserlerin kaynakça bölümünde gösterilme nedenleri nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Bilimsel Araştırma Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.