Sor

Bilim insanlarını araştırma ve icat yapmaya iten nedenler nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Bilim insanlarını araştırma ve icat yapmaya iten nedenler çeşitlidir. İşte bu nedenlerden bazıları:

Merak: Bilim insanları, doğayı, evreni ve yaşamı anlamaya yönelik doğal bir merak duygusuna sahiptir. Bu merak, onları sürekli olarak yeni bilgiler aramaya ve bilinmeyeni keşfetmeye iter.

Bilimsel ilerleme: Bilim insanları, bilimsel bilgi birikimini genişletmek ve insanlığın anlayışını ilerletmek için çalışırlar. Bu amaçla, araştırma ve icat yaparlar.

Problem çözme: Bilim insanları, karmaşık problemleri çözmek ve insan yaşamını kolaylaştıracak çözümler bulmak için çalışır. Bu süreç, teknolojik ve bilimsel gelişmelerle sonuçlanır.

İtibar ve başarı: Bilim insanları, kariyerlerinde başarılı olmak ve meslektaşları tarafından saygı görmek için yeni keşifler ve icatlar yapar. Bu, onlara prestij ve itibar kazandırır.

İnovasyon: Bilim insanları, mevcut teknolojileri ve bilgi birikimini geliştirerek yeni ve daha iyi ürünler, hizmetler ve çözümler yaratmaya çalışır. İnovasyon, ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunur.

Ekonomik fayda: Araştırma ve icatlar, ekonomik fayda sağlayabilir. Bilim insanları, özel sektörde veya kamu sektöründe çalışarak, ekonomik değeri yüksek olan yeni ürünler ve hizmetler geliştirebilir.

Sosyal etki: Bilim insanları, insan yaşamını ve toplumları olumlu yönde etkileyen araştırmalar ve icatlar yapar. Bu etki, sağlık, enerji, eğitim ve çevre gibi alanlarda önemli gelişmelere yol açar.

Kişisel tatmin: Bilim insanları için, araştırma ve icat yapmak, zorlukların üstesinden gelme ve başarıya ulaşma duygusuyla bağlantılıdır. Bu, kişisel tatmin ve başarı hissi yaratır.
1

Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamında bulunması gereken özelliklerden değildir?

 • A ) Meraklı olma
 • B ) Yaratıcı zeka
 • C ) Bencillik
 • D ) Gözlem yapma

2

Genel ağ üzerinden bilgiye ulaşılırken .......................... sayfalar tercih edilmelidir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) kişisel
 • B ) sosyalleşme
 • C ) güvenilir
 • D ) içindekiler

3

İtalyan astronom, dürbünü kullanarak uzay biliminde çığır açtı.bir çok gezegenin varlığını keşfetti. Dünyanın kendi etrafında döndüğünü savunduğu için tarihte idamla yargılanan bilim adamı kimdir?

 • A ) Hazerfen Ahmet Çalebi
 • B ) Farabi
 • C ) Luis Pastör
 • D ) Galileo Galile

4

Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik araçların bilinçsizce kullanımı özellikle çocukların ...................... sürecini olumsuz yönde etkiler
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) sosyalleşme
 • B ) okullaşma
 • C ) oyun oynama
 • D ) büyüme

5

Aşağıdakilerden hangisi insanların haberleşmek için kullandıkları teknolojik araçlardan biri değildir?

 • A ) Telgraf
 • B ) Telefon
 • C ) Bilgisayar
 • D ) Otomobil

6

İnsanların sürekli yeni buluş ve icatlar gerçekleştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

 • A ) Merak etme duygusu
 • B ) İhtiyaçlar
 • C ) Ekonomik kazanç elde etme
 • D ) Daha az çalışma düşüncesi

7

Aşağıdakilerden hangisi Türk bilim adamlarındandır?

 • A ) Sakıp Sabancı
 • B ) Âşık Veysel
 • C ) İsmet İnönü
 • D ) Gazi Yaşargil

8

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bizden neden bilim ve teknolojiye önem vermemizi istemiştir?

 • A ) çağdaş uygarlık düzeyine çıkmamız için
 • B ) daha fazla para kazanmamız için
 • C ) iş sahaları açmamız için
 • D ) fazla çalışmamak için

"Bilim insanlarını araştırma ve icat yapmaya iten nedenler nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Sanal Ortamdaki Tehditlere Karşı Alınması Gereken Önlemler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.