Sor

Genel ağda ulaştığınız bir bilginin güvenilirliğini nasıl test edersiniz?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Genel ağda ulaştığınız bir bilginin güvenilirliğini test etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Kaynak incelemesi: Bilgiyi sağlayan sitenin veya kaynağın güvenilir ve itibarlı olduğunu kontrol edin. Üniversiteler, hükümet kurumları veya bilinen ve saygın haber kaynakları gibi güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere daha fazla güvenebilirsiniz.

Yazarın uzmanlığı: Bilgiyi paylaşan yazarın veya editörün alanında uzmanlık sahibi olup olmadığını kontrol edin. Uzmanlık sahibi yazarlar ve akademisyenler tarafından hazırlanan içerik genellikle daha güvenilirdir.

Tarih: Bilginin ne zaman yayımlandığına ve güncel olup olmadığına dikkat edin. Eski tarihli bilgiler bazen geçerliliğini yitirebilir ve güncellenmiş bilgilere göre daha az güvenilir olabilir.

Referanslar ve kaynaklar: Bilgiyi destekleyen referansların ve kaynakların bulunup bulunmadığını kontrol edin. Bilimsel çalışmalara, istatistiklere veya başka güvenilir kaynaklara atıfta bulunan içerikler daha güvenilir olma eğilimindedir.

Tarafsızlık: Bilginin objektif ve tarafsız sunulup sunulmadığını değerlendirin. Önyargılı veya taraflı bir dil kullanan içerikler, gerçekleri çarpıtmış olabilir ve güvenilir olmayabilir.

Diğer kaynaklarla karşılaştırma: Elde ettiğiniz bilgiyi başka güvenilir kaynaklarla karşılaştırarak doğruluğunu test edin. Eğer çeşitli güvenilir kaynaklar aynı bilgiyi doğruluyorsa, bilgi güvenilir olma ihtimali daha yüksektir.

Uzman görüşlerine başvurma: Konuyla ilgili uzmanların görüşlerini araştırarak bilgiye dair güvenilirliği değerlendirebilirsiniz. Uzmanların görüş birliği sağladığı bilgiler genellikle güvenilirdir.

Mantıklı ve tutarlı olup olmadığına bakın: Bilgiyi mantıklı ve tutarlı bulup bulmadığınıza dikkat edin. Mantıksız veya tutarsız ifadeler içeren bilgiler, güvenilir olmayabilir.

Genel ağda bilgi ararken dikkatli ve eleştirel bir yaklaşım sergileyerek, elde ettiğiniz bilgilerin güvenilirliğini test etmek önemlidir.
1

Samuel Morse, aşağıdakilerden hangisini icat etmiştir?

 • A ) Telgraf
 • B ) Telsiz
 • C ) Telefon
 • D ) Bilgisayar

2

Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi hastanelerde kullanılmamaktadır?

 • A ) diyaliz makinesi
 • B ) mikroskop
 • C ) teleskop
 • D ) röntgen

3

Teknoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Teknoloji bağımlılığı insanlara zarar verebilir.
 • B ) Teknoloji, insan hayatını kolaylaştırmıştır.
 • C ) Teknoloji sayesinde insanlar daha hareketli hale gelmiştir.
 • D ) Teknolojik gelişmeler, bazen insan sağlığını olumsuz etkiler.

4

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanın ortak özelliklerinden değildir?

 • A ) Taraflı olmak
 • B ) Sorgulayıcı olmak
 • C ) Meraklı olmak
 • D ) Araştırmacı olmak

5

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarında olması gereken özelliklerden değildir?

 • A ) Araştırmacı olmak
 • B ) Risk almaktan korkmamak
 • C ) Yeniliklere açık olmak
 • D ) İsim yapma gayreti göstermek

6

Otomobil - Uçak - Tren
Yukarıdaki teknolojik ürünler yaşamımızın hangi alanıyla ilgilidir?

 • A ) İletişim
 • B ) Sağlık
 • C ) Ulaşım
 • D ) Eğitim

7

Aşağıdaki tümcelerin hangisi bilimsel bir ifadedir?

 • A ) Akdeniz Bölgesi çok güzel bir yerdir.
 • B ) Bilgisayar, eğlenceli bir araçtır.
 • C ) Dünyamızın uydusu Ay'dır.
 • D ) Çay, soğumadan sıcak içilmelidir.

8

Kuduz aşısını bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Edison
 • B ) Pasteur
 • C ) Marconi
 • D ) Volta

"Genel ağda ulaştığınız bir bilginin güvenilirliğini nasıl test edersiniz?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Araştırmalarda yararlanılan eserlerin kaynakça bölümünde gösterilme nedenleri nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.