Sor

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite Neler Öğrendik?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

→ Genel ağ üzerinden bilgiye ulaşılırken güvenilir kaynakça sayfalar tercih edilmelidir.
→ Olası bir kimlik hırsızlığına karşı kişisel bilgiler sanal ortam üzerinde paylaşılmamalıdır.
→ Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik araçların bilinçsizce kullanımı özellikle çocukların sosyalleşme sürecini olumsuz yönde etkiler.
→ Bilim insanlarını araştırmaya yönelten en önemli unsurlardan biri merak duygusudur.
→ Bilimsel araştırmalarda yararlanılan eserler, çalışmanın sonunda yer alan içindekiler bölümünde gösterilir.
→ Güvenilir bilgi veren Genel Ağ sitelerinin başında resmî siteler gelir.
→ Kimlik hırsızlığı kişisel bilgilerimizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesidir.
→ İnternetten indirilen dosyalarda virüs tehlikesi olabilir.
→ Alışveriş sitelerinin güvenli olup olmadığının bir göstergesi de adres çubuğunda https yazmasıdır.
→ Teknoloji alanındaki gelişmeler ile iletişim, ulaşım, ev işleri gibi pek çok alanda yaşamımız kolaylaştı.
→ Bilim insanları ve mucitler çalışmalarında deney ve gözlem yaparak sorularına cevap ararlar.
→ Bilim insanları ve mucitleri araştırmaya yönelten özellikleri meraklı olmalarıdır.
→ Araştırmalarımızda kaynakça yazmak çalışmamızın güvenilir olduğunu gösterir.
→ İnsanlar arasında iletişim sağlayan kitle iletişim araçlarının tümüne medya denir.
→ Bir aleti, aygıtı ve yöntemi ilk kez bulma işine icat denir.
→ Bilimsel bilgiye ulaşmak için sistematik olarak çalışan kişilere bilim insanı denir.
→ Düzenli aralıklarla yayımlanan gazete ve dergilere süreli yayın denir.
→ Belli bir yönteme göre düzenlenen; herhangi bir konu hakkında ayrıntılı bilgi içeren, genellikle birkaç ciltten oluşan kitaplara ansiklopedi denir.
→ Bilgi edinmek amacıyla kullanılan her türlü kaynağa bilgi kaynağı denir.
→ Bir araştırma veya incelemede yararlanılan kaynakları gösteren listeye kaynakça denir.
→ Mevcut bilgiler kullanarak yeni bilgiler ortaya koyma işlemine bilimsel düşünme denir.
1

Bilim adamlarının hangi özelliği buluşların ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

 • A ) Sorun çözmeye çalışmaları.
 • B ) Tembelliği sevmeleri.
 • C ) Bencil olmaları.
 • D ) Sorumsuz olmaları.

2

İnternetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) İnternette bulunan her bilgi doğru ve gerçek değildir.
 • B ) İnternette aradığımız bilgiye kolayca ulaşabiliriz.
 • C ) İnternetin faydalı yanlarına bakıldığında zararı yoktur.
 • D ) İnternet, dünyadaki bilgisayarların ağlarla birbirine bağlanmasıdır.

3

* Türk İslam bilim adamıdır
* Tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınır
* Batı tıp biliminin temelini oluşturmuştur
özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Cahit Arf
 • B ) Mimar Sinan
 • C ) Newton
 • D ) İbn-i Sina

4

Atatürk'ün yazdığı kitap, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • A ) geometri
 • B ) tarih
 • C ) edebiyat
 • D ) coğrafya

5

Mezopotamya'da insanlar ihtiyaçları olan ürünü bir yerden bir yere götürmekte zorlanıyorlardı. Bu ürünleri daha rahat götürebilmek için ...................... icat etmişlerdir.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A ) Takvim
 • B ) Yazı
 • C ) Tekerlek
 • D ) Pusula

6

Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi hastanelerde kullanılmamaktadır?

 • A ) diyaliz makinesi
 • B ) mikroskop
 • C ) teleskop
 • D ) röntgen

7

Bilimsel araştırmalarda yararlanılan eserler, çalışmanın sonunda yer alan ..................... bölümünde gösterilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) kaynakça
 • B ) içindekiler
 • C ) sayfalar
 • D ) liste

8

Ulaşım araçları olmasaydı aşağıdakilerden hangisi yaşanmazdı?

 • A ) Doğal afetlerde yardımlar daha geç giderdi.
 • B ) Hastalara sağlık hizmeti vermek güç olurdu.
 • C ) Evler daha sağlam olurdu.
 • D ) Ağır gereçleri taşımak zorlaşırdı.

"5. Sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite Neler Öğrendik?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.