Sor

Teknolojik Gelişmelerin Sosyal İlişkiler Üzerindeki Olumsuz Etkilerine Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Teknolojik gelişmelerin sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine örnekler şunlardır:

İletişim eksikliği: Gelişen teknolojiyle birlikte sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamaları yaygınlaşmıştır. Bu durum, insanların yüz yüze iletişim kurma yeteneklerini azaltabilir ve sosyal beceri eksikliğine yol açabilir.

Sanal dünya bağımlılığı: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı, insanların gerçek dünya ile bağlarını koparmalarına ve sosyal ilişkilerini zayıflatmalarına neden olabilir.

Mahremiyetin azalması: Teknolojik gelişmeler, kişisel bilgilerin kolayca paylaşılmasına ve sızdırılmasına yol açarak insanların gizliliklerinin ihlal edilmesine neden olabilir. Bu durum, insanlar arasındaki güvenin azalmasına yol açabilir.

Siber zorbalık: Sosyal medya platformları, siber zorbalığın yayılmasına ve mağdurların yaşadığı travmanın artmasına katkıda bulunmaktadır. Siber zorbalık, kişilerin sosyal ilişkilerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

FOMO (Fear Of Missing Out) sendromu: Teknolojik gelişmeler, insanların sürekli başkalarının yaşamlarını takip etmelerine ve bu nedenle sosyal aktivitelerden ve etkinliklerden mahrum kalmaktan korkmalarına neden olabilir. Bu durum, insanların sosyal ilişkilerinde ve duygu durumlarında olumsuz etkilere yol açabilir.

Düşük empati seviyeleri: Teknolojik iletişimde insanlar, karşı tarafın duygularını ve tepkilerini anlamakta zorlanabilirler. Bu durum, empati kurma yeteneğinin azalmasına ve sosyal ilişkilerde anlayış eksikliğine yol açabilir.

Yalnızlık ve izolasyon: Teknolojik gelişmeler, insanların daha fazla zamanını dijital cihazlarla geçirmelerine ve yüz yüze etkileşimlerden kaçınmalarına neden olabilir. Bu durum, sosyal ilişkilerin zayıflamasına ve insanların yalnızlık ve izolasyon yaşamasına yol açabilir.

Gerçekçi olmayan beklentiler: Sosyal medya ve diğer dijital platformlarda paylaşılan içerikler, gerçek hayatta sürekli mutlu ve mükemmel bir yaşam beklentisi yaratır. Bu gerçekçi olmayan beklentiler, insanlar arası ilişkilerde hayal kırıklığına ve iletişim problemlerine yol açabilir.

Kültürel farklılıkların azalması: Teknolojik gelişmeler sayesinde dünya küreselleşmiş ve kültürel farklılıklar giderek azalmıştır. Bu durum, insanlar arasında benzer düşünme ve yaşama eğiliminin artmasına neden olabilir. Kültürel zenginlik ve farklılıkların azalması, sosyal ilişkilerin çeşitliliğini ve zenginliğini de azaltabilir.

Kıskançlık ve rekabet: Sosyal medya, insanların başkalarının başarılarını ve mutluluklarını göstermeye eğilimli olduğu bir ortamdır. Bu durum, insanlar arasında kıskançlık ve rekabetin artmasına, dostluk ve samimiyetin azalmasına neden olabilir.
1

Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.
(.....) Sanal ortamda iletişimin artması yüz yüze iletişimin azalmasına neden oldu.
(.....) Bilim insanları kendi çıkarlarını ön planda tutan insanlardır.
(.....) Bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri de başarısız olmaktan korkmamalarıdır
(.....) Araştırmalarımızda Genel Ağ sitelerinin ismini ve erişim tarihini belirtmeliyiz.

 • A ) DYDY
 • B ) DYDD
 • C ) YYDD
 • D ) DYYD

2

Aşağıdakilerden hangisi insanların haberleşmek için kullandıkları teknolojik araçlardan biri değildir?

 • A ) Telgraf
 • B ) Telefon
 • C ) Bilgisayar
 • D ) Otomobil

3

............................. kişisel bilgilerimizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesidir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) internet
 • B ) kimlik hırsızlığı
 • C ) mobil kullanım
 • D ) Genel ağ

4

Aşağıdaki teknolojik buluşlardan hangisi diğerlerinden daha önce bulunmuştur?

 • A ) Radyo
 • B ) Tekerlek
 • C ) Telefon
 • D ) Kamera

5

Atatürk'ün yazdığı kitap, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • A ) geometri
 • B ) tarih
 • C ) edebiyat
 • D ) coğrafya

6

Aşağıdakilerden hangisi ulaşım araçlarında kullanılması gerekli değildir?

 • A ) benzin
 • B ) mazot
 • C ) elektrik
 • D ) kağıt

7

Edison ampulü iki binden fazla yaptığı deneme sonucunda bulmuştur.
Yukarıdaki bilgide bilim insanının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?

 • A ) Gözlemci
 • B ) Sabırlı
 • C ) Tutumlu
 • D ) Şüpheci

8

Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim araçlarından biri değildir?

 • A ) Mektup
 • B ) Gazete
 • C ) Telefon
 • D ) Dergiler

"Teknolojik Gelişmelerin Sosyal İlişkiler Üzerindeki Olumsuz Etkilerine Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Sosyal Bilgiler Önemli Bilim İnsanları" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.