S:1

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarında olması gereken özelliklerden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarında olması gereken özelliklerden değildir? sorunun cevabı "İsim yapma gayreti göstermek " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki deyimlerin hangisinde “ zaman ” anlamı vardır? Zuhal : Can I speak to Feyza, please?Penny : - - - -Zuhal : Zuhal Aktaş.Penny : Ok. I am putting you through now.  CANIM KİTAP        “Benim kitaplarım hep çiçek kokar. Renk renk güzellik kokar barış ve sevgi yayılır onların ortamında. Belki bu yüzden, kitaplarımla birlikte evimizde daha güzel bir dünya oluşur. En güzeli, ben daha anlayışlı, daha içten, daha sevecen biri oluverdim. Kuşlarla, kelebeklerle, ağaçlarla, bulutlarla dost oldum. Onları bizim insan yanımızla bütünleyerek değerlendirmek ne yararlı bir oyunmuş meğer.”Yukarıdaki paragrafta, aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? “Buraya geleli aşağı yukarı tam on yıl oldu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Young computer programmer, Mark Zuckerberg and his roommates founded the well-known social networking website, Facebook in February, 2004 while Mark was studying Psychology at Harvard University. In the beginning, they just planned to create a website for students at the university so they can contact each other for educational purposes. For that reason, they limited the number of users to university students. But a few years later, Facebook became a global Internet phenomenon and Mark became the youngest billionaire in the world.Who were the Facebook users in the beginning? Aşağıda bazı duyu organları verilmiştir.I. DilII. GözIII.  DeriIV. BurunBuna göre hangi duyu organlarında yer alan reseptörler çeşitleri benzerdir? Vadilerin farklı şekillerde oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? “Sakalar” olarak da adlandırılan Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?  20 x 14 -2 x 20 İfadesinin ortak paranteze alınmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Herhangi bir dosya veya klasörü Flash belleğe kopyalamak için seçtikten sonra aşağıdakilerden hangisi kullanılır?  Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-psikoloji ilişkisini yansıtan bir durum değildir? • Tarım alanlarının az  olması• Kıyılarında liman olmaya elverişli ada ve yarımadaların olması• Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yetersiz olmasıgibi özellikler aşağıdaki medeniyetlerden hangisinde deniz ticaretinin ve balıkçılığın gelişmesine olanak sağlamıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım (imla) yanlışı vardır? Aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi bilimsel yazılarda daha az kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 715 sayısından 273 çıkarılırsa, farkın yüzlük sayısı kaç olur? Samuel: What is your favourite social network?Bruce  : - - - - .Samuel:You must be kidding!Bruce  :No, I’m serious, I’m so busy and I have no time for it. Aşağıdaki adlardan hangisi biçim olarak tekil olmasına rağmen anlamca birden fazla varlığı bildirmektedir? Felsefenin başlangıcıyla ilgili birçok yorum yapılmaktadır ama hiçbiri kesin değildir. Belki de kimse ne zaman başladığını hiçbir zaman bulamayacaktır. Kesin olan şudur ki; akılcı sorgulama ne zaman başladıysa felsefede o zaman başlamıştır.Felsefenin başlangıcıyla ilgili en doğru ifade hangi seçenekte verilmiştir?  Sesimizin yayılmasını; aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? Karga, ağzında peynirle gelmiş, bir dala konmuş. Bunu gören tilki seslenmiş kargaya:―   Karga kardeş, senin sesin ne de güzeldir! Karga:―   O zaman bir ‘‘Gak!’’ diyeyim sana.Karga ‘‘Gak!’’ derken peyniri düşürmüş, tilki de peyniri alıp kaçmış.Bu parçada ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? (-2-2) : (-4+2) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?  "Uzun yol hepimizi yordu." cümlesinde hangi sözcük varlığın özelliğini bildirmektedir?  I. We walked around the peninsula before the departure.II. On our fifth day, we left the hotel.III. We went sightseeing on our second day.IV. We arrived at the hotel on Tuesday.V. The next day, we went on a boat trip.Seçeneklerden hangisi cümlelerin doğru sıralamasını göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Hangi ek çoğul eki değildir? Nisan 2015 tarihinde vefat eden ve dünyada moleküler biyolojinin ilk profesörlerinden olan Türkiye’nin Einstein’i olarak da bilinen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?  Mom  : It’s getting late, you should go to your bed now.Son  : Why should I go to bed early? It’s Saturday tomorrow. I - - - - go to school. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda görülen içgüdüsel bir davranış olamaz? Soyadı Kanunu’nu tamamlayan bir başka kanunla ağa, hacı, hafız, molla, efendi, bey, beyefendi, hanımefendi, paşa gibi toplumda ayrıcalık ifade eden unvan ve lakapların kulla- nılması yasaklandı.Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisine göre hareket edildiğini gösterir? Aşağıdakilerden hangisi kendisine Kutsal Kitap verilen  peygamberlerden değildir? 75-30= ? işlemini sonucu kaçtır? Bir çiçekçide 1320 gülden 24’lü gül demetleri oluşturulacaktır. Bu iş sonundakaç gül demeti oluşur? “Akıntı” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem temel hem mecaz anlamda kullanılmıştır?       Bir düzine kalemin 5 tanesi kırmızı, 3 tanesi sarı, geri kalanlar ise siyahtır. Siyah kalemlerin sayısı kaçtır? I - - - - in a small town in the past but I live in a big city now. Eski Mısır’da tarım faaliyetleri Nil nehrinin su seviyesine bağlıydı. Bu nehrin suları yılın belirli dönemlerde yükselmekte, belirli dönemlerde ise azalmaktaydı. Bunun için sel zamanını, tarım zamanını ve kuraklık zamanını gösteren bir takvim icat edildi.Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sürdürülen işler, ekonomik faaliyetlerdir.Hangisi ekonomik faaliyet olarak gösterilemez? Avrupa’da açılan elçilikler ilk defa hangi padişah zamanında sürekli hale getirilmiştir? • İçten ve sessiz bir şekilde Allah’ı zikretmek önemlidir.• “Sohbet” adı verilen ilim ve irfan meclislerinde bulunma prensibi bulunur.• İmam Rabbani ve Mevlana Halid önemli temsilcilerindendir.Hakkında bilgi verilen tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir