S:1

Güvenilir bilgi veren Genel Ağ sitelerinin başında . siteler gelir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Güvenilir bilgi veren Genel Ağ sitelerinin başında . siteler gelir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "resmi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Bir hafta kaç gündür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır?        Aşağıdakilerden hangisi laktik asit fermentasyonununson ürünlerinden biri değildir? “Büyük”sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Küçük bir evde dört kişi kalıyordu.”cümlesindeki altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? - - - - , you should call the police  immediately. "Düşman adım adım her tarafı işgal ederek Ankara'yagelecek olursa, ben bir elime silahımı bir elime de Türk bayrağını alıp Elmadağ'ına çıkacağım. Burada tek başıma son kurşunuma kadar düşmanla çarpışacağım."Millî Mücadele yıllarında Mustafa Kemal'in meclisteki konuşmanın özelliklerinden;I. VatanseverliğiII. İleri görüşlülüğüIII. Kararlılığıhangisi ya da hangileri doğru gösterilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (sav) insani yönüyle ilgili değildir? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu oluşmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır? Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde eş sesli bir kelime kullanılmamıştır? 20 portakal 4 poşete eşit sayıda konulursa her poşette kaç portakal olur? Gelen tohumlar hiç şakaya gelmezdi ama onlar fundadan ibaret yumuşak bir yer isterdi. Fundayı adalardan kendi kayığımla toplar getirirdim. Rüzgâr, eyyam esmeyince bizim dolap eşeğini arkamda çekerdim. Dağda karşıma bir kuru duvar çıkınca duvara bir tekme atar, geçecek yer açardım. Çünkü burası benim, şurası senin, diye dağı kuru duvarlarla çeteleye çevirirler duvarlar ilâç için olsun bir geçit yeri bırakmazdı.Bu metinle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Ülkemizde görülen doğal afetlerden hangisien çok mal ve can kaybına neden olmaktadır? Servis ücreti olarak 25₺’nin alındığı bir okul gezisine katılmak isteyen Nihal’in en az kaç parası olmalıdır? “Gücünüzün yeteceği işleri yapı-nız, vallahi siz yorulmadıkça  Allah yorulmaz.”Bu hadis fıkhın temel ilkelerinden hangisine vurgu yapmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı ortamında yapılması gereken davranışlardandır? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almamıştır? Aşağıdakilerin hangisinde hayal ögesine yer verilmiştir? Hz. Muhammed’in (sav.) farzlardan ayrı olarak yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği ibadetlere, iş ve davranışlara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi askeri bir internet sitesidir? “Bayramda babaannemdeydik. Babamın kardeşleri ve onun çocukları da oraya geldiler. Çok mutlu olmuştum.”Esra’nın ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hangisi “Süt ürünleri” arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi insanları dua etmeye yönelten etkenlerden biri değildir? Alice : Here is your invitation card. Please join my party tomorrow.Brain : - - - - .Alice : It’s no problem for me. He can join us, too.Brain : Oh, awesome! We will be there.  “ Şöyle güzel bir demlik çay iyi giderdi.” cümlesindeki çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sesteştir? “Üit; (I) basketbol kursuna gidiyor, (II) okulununtiyatro kulüüü bir üesi, (III) sınıf korosundaşrklı sölüor, (IV) aynı zamanda yemek yemeyide çk seviyor.”Buna göe Üit’n hangi etkinliğni yapmasıiçn bir gruba üe olması gerekmez? Aşağıdakilerden hangisi, grup halinde yürürken uyulması gereken kurallardan biridir?  İnsan vücudunda yaklaşık kaç kemik vardır? • Asıl adı Numan b. Sabit’tir.• Lakabı İmam-ı Azam’dır.• Fıkhu’l-Ekber isimli eseri vardır.Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?  Peygamberimiz İslam’a davet için gittiği Taif’e gittiği zaman çok ağır hakaretlere ve saldırılara maruz kalmıştır.Ama yine de o insanlara beddua etmemiş, onların hidayeti için Allah’a dua etmiştir.Bu olayda Peygamberimizin ahlaki özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır? Çevresinin uzunluğu 40 cm olan bir karenin, bir kenar uzunluğunun yarısı kaç cm’dir? Mine’ nin 8 tane oyuncak bebeği vardı. Doğum gününde 5 tane de arkadaşları getirdi. Mine’ nin kaç oyuncak bebeği oldu? 3-6-9-...-15-...-21Boş bırakılan yerlere hangi sayılar yazılmalıdır? I was at the theatre with my friends - - - -. Bir kısa kenarının uzunluğu 18 metre olan ve bir uzun kenarının uzunluğu, bir kısa kenarının uzunluğundan 12 metre fazla olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına 4 sıra dikenli tel çekilecektir.  Elimizde 500 metre dikenli tel olduğuna göre kaç metre dikenli tel artar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlıkların yerine belirtilen sıfat bulunmaktadır? "Kanepeye uzandım, sonra uyudum." cümlesinde iş bildiren kaç kelime vardır? 15’ ten başlayarak ileri doğru beşerli sayarsak 4. sayı kaç olur? Her gün yarım saat kitap okuyan İlyas bir ayda toplam kaç saat kitap okumuş olur?  (1 ay 30 gün) 20 - 30 - ....- 50 - 60 - ....Yukarıdaki örüntüde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir