S:1

Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.
(.....) Genel Ağ sitelerindeki bilgiler farklı kaynaklardaki bilgilerle karşılaştırılmalıdır.
(.....)Kişisel bilgilerimizi tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız.
(.....)com ve org uzantılı Genel Ağ sitelerinden en güvenilir bilgilere ulaşılır.
(.....)Genel Ağdan indirilen dosyalar her zaman güvenlidir.

Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. (.....) Genel Ağ sitelerindeki bilgiler farklı kaynaklardaki bilgilerle karşılaştırılmalıdır.(.....)Kişisel bilgilerimizi tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız.(.....)com ve org uzantılı Genel Ağ sitelerinden en güvenilir bilgilere ulaşılır.(.....)Genel Ağdan indirilen dosyalar her zaman güvenlidir. sorunun cevabı "DDYY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İlk olarak hangi savaş sonrasında ele geçirilen esirler okuma yazma öğretmeleri karşılığı serbest bırakıldı? Bankette grup halinde yürüyen yayalar nasıl davranmalıdır? Kurtuluş Savaşı’nın sonunda İtilaf devletleri ile imzaladığımız antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut isimdir?  Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç) temizliktir? "Emine okuldan yeni geldi." Cümlesinde özel ad olan kelime hangisidir? 2,5,9,3,0 rakamlarını birer kez kullanmak şartıyla  yazılabilecek en  büyük beş basamaklı  sayı ve en küçük dört basamaklı sayının farklı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?  Gümüş bir dumanla kapandı her yer; Yer ve gök bu akşam yayla dumanı! Sürüler, çimenler, sarı çiçekler, Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı!Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bilgisayar virüslerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı betimlemeye örnektir? I. Hava ve çevre koşulları sebebiyle toprak, akarsularve rüzgarlar tarafından aşınarak taşınır.II. Yağışın fazla olduğu yerlerde dik yamaçlardan aşağıyadoğru toprak kayar.III. Yamaçlarda tutunamayan kar kütlesi yüksek yerdenkoparak yuvarlanır.Verilen bilgiler aşağıda yer alan doğal afetlerdenhangisiyle eşleştirilirse doğru sıralanmış olur?I      II     III Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Memurların yıl içerisinde kazanmış olduğuparadan ödedikleri vergi, aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu toplam kaç üyeden oluşur? Teravih namazı kaç rekâttır?  Bir bisiklet parkurunda Nihat 120 sn ‘de , Merve ise 150 sn de  bir tur atmaktadır. Aynı anda , aynı yönde harekete başlayan Nihat ve Merve kaç dk sonra tekrar yan yana gelirler? “Büyük görme, yüceltme, ululama, büyüklüğünü kabullenme” anlamlarına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ekolojik organizasyon düzeylerinden hangisi diğerlerini de kapsar? Baran Emir’in bir kulacı 68 cm dir. Bahçe duvarını 25 kulaç ölçmüştür. Bahçe duvarının uzunluğu kaç m olabilir?  Aşağıdakilerden hangisi bir internet tarayıcısıdır?  Bir tarladan toplanan 48 kasa domates kamyonete yüklenmiştir. Kasaların biri yaklaşık 18 kg geldiğine göre kamyonete kaç kilogram domates yüklenmiştir? Aşağıdaki aydınlanma teknolojilerinden hangisi diğerlerine göre daha sonra kullanılmaya başlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dünya ‘nın gözlemlenen katmanlarından birisi değildir ? Annemizin erkek kardeşi bizim neyimiz olur? Aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? E. Husserl’e göre pozitivizm, doğru bilgiye ulaşmadasadece duyusal verileri dikkate almasıyla yanılgıyadüşmüştür. Oysa insanlar nesnelerin özlerini de kavrayabilir.Bu özlere ulaşmanın yöntemi, varlıklarla ilgiliönceden edinilmiş bilgileri bir kenara bırakmak, parantezealmaktır. Varlığın özüne ait olmayan ve öze ulaşmayıengelleyen ögeler ayıklanır, bilincimizden atılır vebilincimizde sadece varlığı varlık yapan saf öz kalır.Husserl’e göre özün kavranabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Aşağıdakilerin hangisinde insana ait bir özellik başka bir varlığa aktarılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılan kelime vardır? Aşağıdaki doğal sayıların hangisinde 6 yüzlük 8 onluk 3 birlik vardır? Herkes”yaşama,maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” Anayasanın bu maddesi hangi hakkı korumaya yöneliktir? I. Isı →Kinetik enerjiII. Elektrik enerjisi →IsıIII. Mekanik enerji →IsıYukarıdaki enerji dönüşümlerinden hangileri istemlidir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Bilimsel araştırma yaparken belli yöntemlerin kullanılması gerekir. Bu yöntemler ;        1.Kaynakların bulunması ve incelenmesi        2.Problemin seçimi        3. Sonucun bütünlük içinde verilmesi şeklindedir               Bu yöntemlerin hangi sırayla uygulanması doğru olur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi insan hakları kapsamında değerlendirilemez? Aşağıdakilerden hangisi namazın bize kazandırdıklarından biri değildir? “ Saat dokuz on bir” Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Babür devletinin kurucusu kimdir? Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede olmaz? 4 eksiğinin 5 katı, kendisinin 4 fazlasına eşit olan sayının yarısı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir