S:1

Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.
(.....) Sanal ortamda iletişimin artması yüz yüze iletişimin azalmasına neden oldu.
(.....)Bilim insanları kendi çıkarlarını ön planda tutan insanlardır.
(.....)Bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri de başarısız olmaktan korkmamalarıdır
(.....)Araştırmalarımızda Genel Ağ sitelerinin ismini ve erişim tarihini belirtmeliyiz.

Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.(.....) Sanal ortamda iletişimin artması yüz yüze iletişimin azalmasına neden oldu.(.....)Bilim insanları kendi çıkarlarını ön planda tutan insanlardır.(.....)Bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri de başarısız olmaktan korkmamalarıdır(.....)Araştırmalarımızda Genel Ağ sitelerinin ismini ve erişim tarihini belirtmeliyiz. sorunun cevabı "DYDD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Hacim birimi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?  Aşağıdakilerden hangisi dini tanımlamaktadır? Maddenin kullanılmamasıyla ortaya çıkacak rahatsızlığı önlemek ve daha önce elde edilen doyuma ulaşmak amacıyla madde alma isteği duymaya ne ad verilir? Kenar uzunluları 5cm ve 9 cm olan bir  çeşitkenar üçgenin çevresinin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Dört Halife Devrine “Cumhuriyet Dönemi”de denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarından biri değildir?  I. SıcaklıkII. Yer çekimiIII. Kara ve denizlerin dağılışıTroposfer katmanının kalınlığının Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalmasının nedenleri olarak yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? Bir araştırmaya göre 7-18 yaş arasındaki her 30 çocuktan sadece biri sol beynini yeterince kullanabiliyor. Diğer çocuklarsa sol beyinleri yeterince gelişmediği için derslerinde başarısızlık, dikkat eksikliği, kendini ifade edememe gibi olumsuzluklarla karşılaşabiliyor.Bunun başlıca nedeni genetik faktörün dışında sağlıksız beslenme. Fakat dikkat edilmesi gereken başka noktalar da var: çocukların kendilerini ifade etmelerineizin vermek, söz dağarcıklarını zenginleştirmek;onları gazete okumaya ve belgesel izlemeye özendirmek.Bu metinde belirtilen “sorun”un en etkili çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber Yemen’de yaşayan Necran Hristiyanlarını mescitte karşılamış ve görüş alışveri-şinde bulunduktan sonra, onların ibadetlerini Mescid-i Nebevide yapmalarına müsaade etmiştir.Peygamberimizin bu tutumu O’nun hangi özelliğine örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yapım eki almış bir sözcük vardır? Başlığın yazımında nerde yer alan başlık kayıtları esas alınır? Aşağıdaki maddelerden hangisi suya atılınca suda   batar?        10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 işlemini üslü ifade olarak yazılışı aşağıdakileden hangisidir? ………………………………………………………..özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir.özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş,işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.Yukarıda noktalı boşluğa aşağıdaki seçeneklerin hangisi getirilmelidir? I. İnönü Muharebesi’nde Yunanlılar bozguna uğratıldıII. Düzenli ordu ilk başarısını Güney Cephesi’nde aldıIII. Doğu Cephesi’nde Ermeniler bozguna uğratıldı.Yukarıda verilen bilgiler doğru ‘D’ ve yanlış ‘Y’ şekilde değerlendirildiğinde oluşan sıra aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Kur’an’da anlatılan ibret ve öğüt veren hikayelere ne denir? İslam tarihinde “Medinetü’n- Nebi” olarak ünlenen şehir, aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? “Eğer sadakaları (zekat ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeplesizin günahlarınızı örter. Allah yapmakta olduklarınızı bilir.”(Bakara suresi, 271. ayet)Bu ayette zekatla ilgili aşağıdakilerden hangisi ön plana çıkarılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Batı romanında kullanılan anlatım tekniklerinden biri değildir? Osmanlı devletinde yaşayan azınlıklardan hangisine ayrıcalıklar ilk kez verilmiştir? 'Hicret' neyin başlangıcı olarak kabul edilir? Aşağıdakilerin hangisinde -mı,  -mi, -mu, -mü gibi ekler ayrı yazılmaz? Ferdinand de Saussure’ e göre dil, bir kâğıda da benzetilebilir: Düşünce kâğıdın ön yüzü, dil ise arka yüzüdür. Kâğıdın ön yüzünü kestiniz mi, ister istemez arka yüzünü de kesmiş olursunuz. Dilde de durum aynı: Ne dil düşünceden ayrılabilir, ne de düşünce dilden.Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? "Ayağını yorganına göre uzat." atasözünün anlamı nedir? Aşağıdakilerden hangisi Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasında değildir? I.Fındık          II. Ekmek      III. Fıstık      IV. Mısır        V.Tavuk          VI. ElmaYukarıda verilen besinlerden kaç tanesi yağ içerir?  Millî Mücadele sürecindeki1. Sakarya Meydan Savaşı2. Büyük Millet Meclisi’nin açılışı3. I. İnönü Savaşı4. Lozan Barış Antlaşmasıgelişmelerinin oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi teraziye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi mimari ile ilgili kültürel ögelerimize örnek oluşturur? ………………………. vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikâyetler hakkında yetkili makamlara başvurma hakkıdır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Devlet, vatandaşlarının bazı ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.Aşağıdakilerden hangisi devletin karşılaması zorunlu ihtiyaçlarımızdan değildir? Kur’an’ın ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir? “Yorucu, yorgan, yorgun“ sözcüklerinin sözlükteki sıralaması aşağıdaki- lerin hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi hava kürede görülmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye “fazla özenmeden” anlamı katmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan vücudunda neden olduğu başlıca fizyolojik etkilerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir