S:1

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri olamaz?

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri olamaz? sorunun cevabı "Tek bir alanda çalışma yapmaları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Türkiye’de yönetim nasıl sınıflanmıştır?  Bazı öğrencilerin felsefeyi tarih dersiyle benzer gördüklerine şahit oldum. Bu öğrencilere göre tarih dersinde padişahların, devlet adamlarının neler yaptıklarını felsefe dersinde de filozofların neler yaptıklarını, neler söylediklerini öğreniyoruz.Buna göre felsefe dersine ilişkin yanlış bir algı oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  - Bitki örtüsü makidir- Yazları çok sıcak ve kuraktır.- Verimli ovalarında yılda birden fazla ürün alınabilir.Özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir? Aysu ve Özlem’in A ve B işlerini yapma süreleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.• Aysu A işini tek başına 2 saatte yapabilmektedir.• Özlem B işini tek başına 6 saatte yapabilmektedir.• Aysu ve Özlem birlikte çalışarak A ve B işlerinin tamamını 3,6 saatte yapabilmektedir.Buna göre Aysu B işini tek başına kaç saatte yapabilir? “Sebil ve Güvercinler” adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır? Tüketici Hakları Kanunu’na göre satın aldığım ürün arızalı, kullanım tarihi geçmiş veya sorunlu çıkarsa bilinçli bir tüketici olarak yapmam doğru olmaz? Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişlerde uyulması gereken kurallardan hangisi yanlıştır?  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını aşağıdakilerden hangisinden isterler? Bir toplama işleminde toplananlardan biri 28, toplam 56 ise diğer toplanan kaçtır? Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’nın babasıdır? İlhanlı Devleti’nin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir? İnsanda kalbin kasılma, gevşeme ve dinlenme şeklindeki periyodik çalışmasına nabız denir. Dinlenme durumunda insanda nabız sayısı dakikada 60-80'dir.Buna göre, nabız sayısı artan sağlıklı ve yetişkin bir insanda aşağıda verilen durumlardan hangisi görülmez? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “mi” soru ekinin yazılışı yanlıştır? Sütü peynire dönüştüren mantar çeşidi hangisidir?  Osmanlı Devleti’ nin kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephe hangisidir? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem beden ile hem de mal ile yapılır? Aşağıdakilerden hangisi ağacın faydalarından biri değildir?  I- Miladi takvimin kabul edilmesi II- Cuma günü yapılan hafta tatilinin Pazar gününe alınması III- Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün kurulması Yukarıda verilen inkılaplardan hangisi ya da hangileri batılı ülkelerle ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır?  Şiirlerini 1941 yılında “Garip” adlı bir kitapta toplayan şair; Varlık dergisinde yayımladığı şiirleriyle ölçüsüz, uyaksız, şairanelikten uzak yeni bir şiir akımı başlattı.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yağmurda ıslanıp hasta olmamak - - - - evlerine   döndüler.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi    getirilmelidir? You should get up - - - - or you will be late for the meeting. • “Rabb’imiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver.” (Bakara suresi, 201. ayet)• “Ey Rabb’im yüreğime genişlik ver işimi bana kolaylaştır.” (Tâhâ suresi, 25 ve 26. ayetler)• “Ey Rabb’imiz üzerimize sabır yağdır.” (Bakara suresi, 250. ayet)Verilen ayetlerin hepsinin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir? Coffee - - - - in Brazil. “Ben de sizler gibi beşerim. Şu var ki bana vahyolunuyor” hadisiyle Efendimizin hangi yönü belirtilmiştir?  Medine Sözleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? I. MotosikletII.  Elektrikli bisikletIII.  Lastik tekerlekli traktörIV. Üç tekerlekli yük motosikletiYukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir? Aşağıdakilerden hangisi topluluk adıdır? Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi’nde toplum yapısının özelliklerinden biri değildir? Uhud Savaşı hangi yılda gerçekleşmiştir? Mustafa Kemal’in en sevdiği ders hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “- lar / - ler” eki sözcüğe “aşağı yukarı” anlamı vermiştir?  Her canlının en önemli hakkı aşağıdakilerden hangisidir? Cebimdeki paraya 375 TL eklersem 725 TL oluyor. Cebimde kaç lira vardır? “…Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonunda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz.” (Tevbe suresi, 25. Ayet)Ayette bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi koşul önermesidir?  Motosikletin sinyal lambaları çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalı olabilir? İslamiyet öncesi Arabistan’da insanlar kabileler halinde yaşıyorlardı ve kabileler arasında kan davaları vardı. Haram aylarında savaşmak yasak olup “Ukaz” denilen panayırlarda eğlenceler düzenleniyor, şiir yarışmaları yapılıyordu.Buna göre İslamiyet öncesi Arabistan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nesrin washed all the dishes - - - - . Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir