Sor

5. Sınıf Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kişiye mucit denir
Bilinen bilgilerden yola çıkarak yeni bir şeyi ilk kez ortaya koymaya icat denir.
Deneye dayanan yöntemlerden ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiye bilim denir.
Deney ve gözlemi kullanarak Araştıran, bilgi toplayan ve doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırmaya çalışan kişilere bilim insanı denir.

Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri


Bilim insanlarının ortak özellikleri genellikle onların başarılı ve etkili olmalarına yardımcı olan niteliklerdir. İşte bilim insanlarının sıklıkla sahip olduğu özellikler:

» Araştırmacıdır: Bilim insanları, yeni bilgi ve anlayışlar elde etmek için sürekli araştırma yaparlar. Bilinmeyenin peşinden gitmeye ve yeni şeyler öğrenmeye isteklidirler.

» Çalışkandır: Bilim insanları, projelerine zaman ve enerji harcarlar, detaylara dikkat ederler ve başarılı olmak için gereken çabayı gösterirler.

» Hata yapmaktan korkmaz: Bilim insanları, hataların ve başarısızlıkların öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu bilirler. Hatalarından ders çıkararak daha iyi sonuçlar elde etmeye çalışırlar.

» Meraklıdır: Bilim insanları, dünyadaki olayları ve fenomenleri anlamaya çalışarak doğal bir merak duygusu sergilerler.

» Kendine güvenir: Bilim insanları, projelerini başarıya ulaştırmak için yeteneklerine ve bilgilerine güvenirler.

» Azimlidir: Bilim insanları, hedeflerine ulaşmak için kararlılık ve dayanıklılık gösterirler, zorluklar karşısında pes etmezler.

» Planlı çalışır: Bilim insanları, zamanlarını ve kaynaklarını verimli kullanmak için planlar yapar ve bu planlara sadık kalırlar.

» Sabırlıdır: Bilim insanları, sonuç almak için zaman ve çaba harcamayı kabul ederler ve sabırla beklerler.

» Sorgulayıcıdır: Bilim insanları, mevcut bilgileri ve inançları sorgular ve bu süreçte yeni bilgiler ve anlayışlar elde etmeye çalışırlar.

» İyi bir gözlemcidir: Bilim insanları, çevrelerindeki olayları ve detayları dikkatle inceleyerek önemli bilgileri yakalarlar.

» Şüphecidir: Bilim insanları, iddiaları ve kanıtları eleştirel bir gözle değerlendirir ve doğruluğunu sorgularlar.

» Eleştirel ve eleştiriye açıktır: Bilim insanları, kendi çalışmalarını ve başkalarının çalışmalarını objektif bir şekilde değerlendirir ve eleştiriye açık olmaları sayesinde sürekli gelişirler.

» Kararlıdır: Bilim insanları, hedeflerine ulaşmak için kararlıdırlar ve engellerle başa çıkma becerisine sahiptirler.

» Hayal gücü gelişmiştir: Bilim insanları, yeni fikirler ve yaklaşımlar üretebilme yeteneğine sahip olup, hayal gücü gelişmiştir.

» Tarafsızdır (Objektif): Bilim insanları, çalışmalarında tarafsız ve objektif olmaya özen gösterirler. Kişisel duygularını ve önyargılarını bir kenara bırakarak, kanıta dayalı sonuçlara ulaşmaya çalışırlar.

» İletişim becerileri gelişmiştir: Bilim insanları, düşüncelerini ve bulgularını başkalarıyla etkili bir şekilde paylaşma becerisine sahiptirler. Bu, hem yazılı hem de sözlü iletişim becerilerini içerir.

» İşbirliğine açıktır: Bilim insanları, diğer araştırmacılar ve uzmanlarla işbirliği yaparak, bilgi ve fikir alışverişinde bulunurlar. Bu, bilimsel gelişmelerin hızlanmasına katkıda bulunur.

» Yenilikçidir: Bilim insanları, bilim ve teknolojide yeni yöntemler, fikirler ve çözümler üretme konusunda yenilikçi olmaya çalışırlar.

» Disiplinler arası düşünme becerisi gelişmiştir: Bilim insanları, farklı disiplinlerden gelen bilgileri ve yöntemleri kullanarak, daha geniş bir perspektifle çalışmalarını sürdürürler.

» Sürekli öğrenmek ister: Bilim insanları, sürekli olarak yeni bilgi ve beceriler öğrenerek kendilerini geliştirmeye ve güncel kalmaya özen gösterirler.

Bilim insanlarının bu ortak özellikleri, bilimsel çalışmalarını başarılı ve etkili kılarak, toplumun ve bilimin gelişimine katkıda bulunmalarını sağlar.
1

Otomobil - Uçak - Tren
Yukarıdaki teknolojik ürünler yaşamımızın hangi alanıyla ilgilidir?

 • A ) İletişim
 • B ) Sağlık
 • C ) Ulaşım
 • D ) Eğitim

2

Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim araçlarından biri değildir?

 • A ) Mektup
 • B ) Gazete
 • C ) Telefon
 • D ) Dergiler

3

Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yaralandığımız teknolojik ürün değildir?

 • A ) projeksiyon
 • B ) mikroskop
 • C ) röntgen
 • D ) tepegöz

4

İlim, fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa, gidip öğrenmeye mecburuz.
Atatürk'ün bu sözlerinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A ) Bilim ve sanatı sadece ülkemizde öğrenebiliriz.
 • B ) İlim ve sanatı hazır olarak dışarıdan almalıyız.
 • C ) Bilim ve sanatın milleti olmaz.
 • D ) Öğrencilerimizi yurt dışına okumaya göndermemeliyiz.

5

İnternetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) İnternette bulunan her bilgi doğru ve gerçek değildir.
 • B ) İnternette aradığımız bilgiye kolayca ulaşabiliriz.
 • C ) İnternetin faydalı yanlarına bakıldığında zararı yoktur.
 • D ) İnternet, dünyadaki bilgisayarların ağlarla birbirine bağlanmasıdır.

6

Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.
(.....) Sanal ortamda iletişimin artması yüz yüze iletişimin azalmasına neden oldu.
(.....) Bilim insanları kendi çıkarlarını ön planda tutan insanlardır.
(.....) Bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri de başarısız olmaktan korkmamalarıdır
(.....) Araştırmalarımızda Genel Ağ sitelerinin ismini ve erişim tarihini belirtmeliyiz.

 • A ) DYDY
 • B ) DYDD
 • C ) YYDD
 • D ) DYYD

7

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkisine örnek verilebilir?

 • A ) Yazı, kâğıt ve matbaanın yaygınlaşmasıyla bilgi birikiminin artması
 • B ) Uzaktaki insanlarla tek tuşla görüntülü konuşma imkânının olması
 • C ) Teknoloji düşkünlüğü nedeniyle bireyler arasındaki iletişimin zayıflaması
 • D ) Hastalıkların kısa sürede teşhis ve tedavi edilmesi

8

Mezopotamya'da insanlar ihtiyaçları olan ürünü bir yerden bir yere götürmekte zorlanıyorlardı. Bu ürünleri daha rahat götürebilmek için ...................... icat etmişlerdir.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A ) Takvim
 • B ) Yazı
 • C ) Tekerlek
 • D ) Pusula

"5. Sınıf Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Bilim insanlarını araştırma ve icat yapmaya iten nedenler nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.