Sor

Medya okuryazarlığı nedir? Medya okuryazarlığının önemi nedir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Medya nedir? Medya okuryazarlığı nedir? Medya okuryazarlığının anlamı nedir?
Medya, kitap, gazete, dergi, radyo, televizyon, internet ve diğer iletişim araçlarıyla sunulan bilgi, eğlence ve haber içeriklerini kapsayan kitle iletişim araçlarının tümüdür. Günümüzde medya, düşüncelerin ve fikirlerin yayılmasında ve insanlar arasında iletişim kurmada önemli bir rol oynamaktadır.

İyi bir medya okuryazarı, eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerine sahiptir. Medya mesajlarına yaklaşırken, kaynakları sorgular, farklı kaynaklardan gelen bilgileri karşılaştırır ve çelişkileri belirler. Ayrıca, mesajlarda kullanılan dil, ton, imgeler ve semboller gibi unsurları da analiz ederek mesajın gerçek anlamını çözmeye çalışır.

Medya okuryazarlığı, kitle iletişim araçları yoluyla elde edilen mesajları anlama, çözümleme, değerlendirme ve iletme becerisi olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, medya okuryazarlığı, medyanın sunduğu bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla incelemeye ve değerlendirmeye yöneliktir.

Medya okuryazarlığının önemi, günümüzdeki bilgi çağında daha da artmaktadır.

Medya Okuryazarlığının Önemi


» İhtiyaçlarının farkına varır ve bilgi gereksinimlerini belirler.
» İhtiyaçlarını karşılayacak nitelikli bilgilere ulaşmayı amaçlar.
» Bilginin bulunduğu kaynakları ve platformları saptar.
» Bilgiye ulaşır ve onu doğru bir şekilde anlar.
» Bilgiyi eleştirel düşünce ile değerlendirir ve gerçekliğini sorgular.
» Bilgiyi etkili ve amaca uygun bir şekilde kullanır.
» Bilgiyi başkalarıyla paylaşır ve iletişim kurar.

Medya okuryazarlığına sahip olan bir kişi, eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerine sahip olduğu için, doğru bilgiye daha kolay bir şekilde ulaşabilir ve yanıltıcı veya yanlış bilgileri tespit ederek yayılmasını önleyebilir.

İyi bir medya okuryazarı olmak, günümüzde artan bilgi kirliliği ve yanlış bilgilendirmelerle başa çıkmak için oldukça önemlidir. Medya okuryazarlığı, bireylerin medya aracılığıyla sunulan bilgilere karşı daha bilinçli olmalarını sağlar ve böylece doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmalarına yardımcı olur. Bu da, bireylerin daha iyi kararlar almasına ve toplumun genel refahının artmasına katkıda bulunur.
1

Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir bilim insanının özelliği değildir?

 • A ) Başarısız olsa da yılmaz.
 • B ) Başkalarının buluşlarını kendi buluşu gibi gösterir.
 • C ) Sürekli araştırma yapar.
 • D ) Çevresini sürekli inceler.

2

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna D yanlış olanların sonuna Y yazınız.
(.....) Günümüzde bilgiye ulaşmak daha kolay hâle gelmiştir.
(.....) Genel ağ, bilinçli kullanılmazsa sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir.
(.....) Bilimsel çalışmalarda yararlanılan her eseri kaynakçada göstermeye gerek yoktur.
(.....) Bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile insanların yaşamlarını farklı alanlarda kolaylaştırır

 • A ) DYYD
 • B ) DDYD
 • C ) DDYY
 • D ) YDYD

3

Batı'da bana Avicenna dendi. Özellikle tıp alanında çalışmalarım ile tanındım. Kitaplarım uzun yıllar üniversitelerde ders kitabı olarak okutuldu.
Yukarıda kendini tanıtan dünyaca ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) İbni Kemal
 • B ) İbni Sinan
 • C ) İbni Sina
 • D ) İbni Biruni

4

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bizden neden bilim ve teknolojiye önem vermemizi istemiştir?

 • A ) çağdaş uygarlık düzeyine çıkmamız için
 • B ) daha fazla para kazanmamız için
 • C ) iş sahaları açmamız için
 • D ) fazla çalışmamak için

5

İnsanların sürekli yeni buluş ve icatlar gerçekleştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

 • A ) Merak etme duygusu
 • B ) İhtiyaçlar
 • C ) Ekonomik kazanç elde etme
 • D ) Daha az çalışma düşüncesi

6

Kuduz aşısını bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Edison
 • B ) Pasteur
 • C ) Marconi
 • D ) Volta

7

Samuel Morse, aşağıdakilerden hangisini icat etmiştir?

 • A ) Telgraf
 • B ) Telsiz
 • C ) Telefon
 • D ) Bilgisayar

8

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarımıza bu virüslerin bulaşmasının başlıca sebebidir?

 • A ) Kaynağı belirsiz çok sayıda dosya indirmek
 • B ) Resmî Genel Ağ sitelerinde dolaşmak
 • C ) Genel Ağ'da uzun süre zaman geçirmek
 • D ) Genel Ağ üzerinden alışveriş yapmak

"Medya okuryazarlığı nedir? Medya okuryazarlığının önemi nedir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite Neler Öğrendik?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.