Sor

5. Sınıf çevre neden önemlidir? Çevremizi neden korumalıyız?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamını sürdürdüğü ve doğal kaynakların bulunduğu fiziksel ve biyolojik dünya anlamına gelir. Çevreyi korumak önemlidir çünkü şu nedenlerle yaşam kalitesini etkiler ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya sağlar:

Temel ihtiyaçlar: Çevre, insanlar ve diğer canlılar için temel ihtiyaçları karşılayan su, hava ve gıda gibi doğal kaynakları sağlar. Bu kaynakların korunması, yaşamın devamı için gereklidir.

İklim dengesi: Çevre, iklim dengesinin korunmasına ve dünya üzerindeki yaşamın sürdürülebilir olmasına katkı sağlar. Ormanlar ve okyanuslar gibi ekosistemler, karbon döngüsünün önemli bir parçasıdır ve küresel iklim değişikliğini hafifletmeye yardımcı olur.

Biyolojik çeşitlilik: Çeşitli bitki ve hayvan türlerinin yaşadığı çevre, ekosistemlerin işleyişi ve sağlığı için önemlidir. Biyolojik çeşitlilik, yaşamın devamlılığı için önemli olan ekosistem hizmetlerini sağlar, besin döngülerini ve enerji akışlarını düzenler.

Ekonomik değer: Çevre, tarım, ormancılık, turizm ve balıkçılık gibi birçok ekonomik faaliyetin temel kaynağıdır. Sürdürülebilir çevre yönetimi, ekonomik büyüme ve refahın devamlılığı için önemlidir.

Sağlık: Temiz hava, su ve toprak, insan sağlığı için hayati öneme sahiptir. Çevre kirliliği, hava ve su kaynaklı hastalıklara, solunum problemlerine ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

Estetik ve kültürel değer: Çevre, insanların manevi ve kültürel değerlerine katkışarda bulunan doğal güzelliklere ve tarihi alanlara ev sahipliği yapar. Doğal ve kültürel mirasın korunması, insanların yaşam kalitesini ve refahını artırır.

Gelecek nesiller: Çevreyi korumak, gelecek nesillerin doğal kaynaklara erişimini ve dünya üzerinde yaşam kalitesini sürdürmelerini sağlar.

Çevreyi korumak, insanların ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürdüğü dünyada yaşam kalitesini yükseltmek, doğal kaynakları ve ekosistemleri sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için önemlidir.
1

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarından biri değildir?

 • A ) Plansız kentleşme
 • B ) Aşırı nüfus artışı
 • C ) Bitki sayısındaki artış
 • D ) Doğal kaynakların aşırı tüketilmesi

2

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini artırır?

 • A ) Ormanların korunması ve zenginleştirilmesi
 • B ) Bacalara ve egzozlara filtre takılması
 • C ) Isınmada katı ve sıvı yakıt kullanılması
 • D ) Doğal gaz kullanımı

3

Aşağıdaki atıklardan hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

 • A ) Ölü ağaç dalları
 • B ) Toprağa atılan pil
 • C ) Zirai ilaçlar
 • D ) Suni gübreler

4

Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınacak tedbirlerden biri değildir?

 • A ) Gaz vanası ve elektrik sigortaları kapatılmalıdır
 • B ) Deprem çantası hazırlanmalıdır.
 • C ) Dolap, kitaplık gibi ağır eşyalar sabitlenmelidir
 • D ) Yapılacak binaların depreme dayanıklı olması sağlanmalıdır.

5

Aşağıdaki canlılardan hangisi ülkemizde nesli tükenen hayvanlardan birisi değildir?

 • A ) Hint Fili
 • B ) Çita
 • C ) Anadolu Parsı
 • D ) Kardelen

6

Su kirliğini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Su kirliliği yalnızca suda yaşayan canlıları etkiler.
 • B ) Okyanuslarda su kirliliği oluşmaz.
 • C ) Su kirliliğinin en büyük sebebi doğal afetlerdir.
 • D ) Petrol kuyularından sızan ham petrol su kirliliğine neden olur.

7

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) Bir ülkedeki biyoçeşitlilik hem o ülkenin hem de Dünya'nın zenginliğidir.
 • B ) Biyoçeşitlilik, ekosistemlerin dengesini bozar.
 • C ) Biyoçeşitliliğin korunması, sağlığımıza, çevremize ve ekonomimize zarar verir
 • D ) Biyoçeşitliliğin azalması, iklim değişikliklerine neden olabilir

8

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini artırır?

 • A ) Kalitesiz kömür yakıtlar kullanımı
 • B ) Fabrika bacalarına filtre takılması
 • C ) Doğal gaz kullanımı
 • D ) Ağaçlandırma çalışmaları

"5. Sınıf çevre neden önemlidir? Çevremizi neden korumalıyız?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Dünyada Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar Hangileridir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.