Sor

5. Sınıf Dünyada Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar Hangileridir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Nesli tükenmekte olan bu hayvan türlerinin korunması, doğal ekosistemlerin dengesini ve biyoçeşitliliği sürdürmek için önemlidir. İnsan faaliyetleri ve iklim değişikliği bu türlerin yaşam alanları üzerinde önemli etkiler bırakmaktadır. Bu nedenle, bu türlerin ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik çabalar büyük önem taşımaktadır.

Panda (Bambu ayısı) - Nesli tehlike altında olan bir ayı türü.

Kutup ayısı - İklim değişikliği ve habitat kaybı nedeniyle nesli tehlike altında olan bir ayı türü.

Penguen - Bazı penguen türleri nesli tehlike altında ve tükenmekte olan türler olarak kabul edilir.

Kısa gagalı yunus - Nesli tehlike altında olan bir yunus türü.

Manta vatozu - Nesli tehlike altında olan büyük bir deniz hayvanı türü.

Lemur - Madagaskar'da yaşayan ve nesli tehlike altında olan maymungiller familyasından bir primat türü.

Gri balina - Nesli tehlike altında olan bir balina türü.

Yunus - Bazı yunus türleri nesli tehlike altında ve tükenmekte olan türler olarak kabul edilir.

Siyah çizgili albatros - Nesli tehlike altında olan bir deniz kuşu türü.

Akdeniz foku - Nesli tehlike altında olan bir fok türü.

Deniz kaplumbağası - Bazı deniz kaplumbağası türleri nesli tehlike altında ve tükenmekte olan türler olarak kabul edilir.

Kelaynak - Nesli tehlike altında olan ve tükenmekte olan bir kuş türü.

Kısa burunlu tırtak - Nesli tehlike altında olan bir balina türü.

Amur leoparı (Panthera pardus orientalis) - Dünyada yalnızca 100'den az bireyin kaldığı tahmin edilen, nesli tükenmekte olan bir leopar alt türüdür. Amur leoparı, Rusya'nın Uzak Doğu bölgeleri ve Çin'in kuzeydoğu bölgelerinde yaşar.

Sumatra gergedanı (Dicerorhinus sumatrensis) - Nesli tehlike altında olan bu gergedan türü, yalnızca Endonezya'nın Sumatra adasında yaşamaktadır. Ormanların yok edilmesi ve kaçak avlanma nedeniyle popülasyonları hızla azalmaktadır.

Vaquita (Phocoena sinus) - Dünyanın en nadir deniz memelisi olan vaquita, Meksika Körfezi'nde yaşar. Yaklaşık 10'dan az bireyin kaldığı tahmin edilmekte olup, yanlışlıkla balık ağlarına takılarak ölmeleri nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Oryx dammah (Oryx dammah) - Nesli tükenmekte olan bir antilop türüdür. Kuzey Afrika'nın çöl ve yarı çöl bölgelerinde yaşar. Aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle popülasyonları önemli ölçüde azalmıştır.

Beyaz başlı lemur (Eulemur albifrons) - Nesli tehlike altında olan bir lemur türüdür ve yalnızca Madagaskar'da yaşar. Ormanların yok olması ve avlanma gibi faktörler nedeniyle popülasyonları düşmektedir.

Borneo orangutanı (Pongo pygmaeus) - Nesli tehlike altında olan bir büyük insansı türüdür ve Endonezya ve Malezya'da Borneo adasında yaşar. Ormanların yok olması ve kaçak avlanma nedeniyle popülasyonları azalmaktadır.

Çin pangolin (Manis pentadactyla) - Nesli tehlike altında olan bir pangolin türüdür ve Asya'da yaşar. Zırhlı pulları ve etleri için avlanma ve yaşam alanlarının yok olması nedeniyle popülasyonları düşmektedir.
1

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Tarım ilaçlarının toprak kirliliğine etkisi yoktur
 • B ) Kullanılan deodorantlar hava kirliliğine sebep olur.
 • C ) Deniz ve okyanuslara karışan petrol atıkları su kirliliğine sebep olur
 • D ) Atık pillerin rasgele toprağa atılması toprak kirliliğine sebep olur

2

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini artırır?

 • A ) Ormanların korunması ve zenginleştirilmesi
 • B ) Bacalara ve egzozlara filtre takılması
 • C ) Isınmada katı ve sıvı yakıt kullanılması
 • D ) Doğal gaz kullanımı

3

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Nükleer atıklar insanlarda kan kanseri, tiroit kanseri hastalıklarına sebep olur
 • B ) Çevre kirliliği insan sağlığını olumsuz etkiler
 • C ) İnsan faaliyetleri çevreyi her zaman olumlu etkiler
 • D ) Nükleer atıklar tüm canlıların hayatını tehdit eder.

4

Aşağıdaki atıklardan hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

 • A ) Ölü ağaç dalları
 • B ) Toprağa atılan pil
 • C ) Zirai ilaçlar
 • D ) Suni gübreler

5

Aşağıdaki olaylardan hangisi hava kirliliği oluşturmaz?

 • A ) Yanardağ patlaması
 • B ) Orman yangınları
 • C ) Fosil yakıtlar yanması
 • D ) Tabiat parklarının yapılması

6

Canlıların içerisinde yaşadıkları ortama ................. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A ) Çevre
 • B ) Biyoçeşitlilik
 • C ) Doğa
 • D ) Ev

7

Aşağıda verilen ifadeleden hangisi doğrudur?

 • A ) Deniz canlılarından bazıları nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır
 • B ) Nesli tükenmekte olan bitkilerin hepsi sucul bitkidir
 • C ) Nesli tükenmekte olan canlılar arasında kuş türleri bulunmaz.
 • D ) Nesli tükenmekte olan canlılar arasında memeli canlılar daha fazladır.

8

Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınacak tedbirlerden biri değildir?

 • A ) Gaz vanası ve elektrik sigortaları kapatılmalıdır
 • B ) Deprem çantası hazırlanmalıdır.
 • C ) Dolap, kitaplık gibi ağır eşyalar sabitlenmelidir
 • D ) Yapılacak binaların depreme dayanıklı olması sağlanmalıdır.

"5. Sınıf Dünyada Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar Hangileridir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Volkanik Patlamalar Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.