Sor

5. Sınıf Ülkemizde Nesli Tükenen Bitkiler Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Türkiye'de Nesli Tükenen Bitkiler
Üklemizde bitkilerin durumu da hiç iç açıcı değil. 254 bitkinin de nesli tehlikede. En önemlileri ise kardelen, siklamen, karçiçeği, göl soğanı, orkide, lale soğanı olarak sıralanıyor.

Biyoçeşitlilikte bitkiler neden önemlidir?


Bitkiler, biyoçeşitlilik açısından önemlidir çünkü ekosistemlerin temel yapı taşlarıdır ve birçok nedenle hayati bir rol oynarlar:

Fotosentez: Bitkiler, fotosentez yoluyla güneş enerjisini kullanarak karbondioksiti oksijene dönüştürür ve bu sayede dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar için oksijen üretirler.

Besin zinciri: Bitkiler, besin zincirindeki birincil üreticilerdir ve enerji akışını sağlarlar. Bitkiler, herbivorlar (otçul) için besin kaynağıdır ve bu enerji daha sonra besin zincirinde yukarı doğru aktarılır.

Habitat sağlama: Bitkiler, habitat ve yuva sağlayarak pek çok hayvan ve mikroorganizma türü için yaşam alanları oluştururlar. Ayrıca, ekosistemlerde biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve artırılmasına yardımcı olurlar.

Toprak koruma: Bitkiler, kök sistemleri ile toprağı stabilize eder ve erozyonu önler. Ayrıca, toprakta suyun tutulmasına ve besin maddelerinin dengeli dağılımına yardımcı olurlar.

Karbon tutma: Bitkiler, atmosferdeki karbondioksiti absorbe ederek, sera gazı salınımını azaltmaya ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunurlar.

Ekonomik değer: Bitkiler, insanlar için gıda, ilaç, endüstriyel ürünler ve süs bitkileri gibi pek çok ürün sağlar. Bu nedenle, biyoçeşitlilik açısından zengin bitki türleri, ekonomik değer ve sürdürülebilir kalkınma açısından önem taşır.

Sonuç olarak, biyoçeşitlilikte bitkilerin önemi, yaşamın devamlılığı ve ekosistem sağlığı ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, bitki türlerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, doğal kaynakların ve gezegenin sağlığı için hayati öneme sahiptir.

Türkiye'de Nesli Tükenmekte Olan Bitkiler→ Kardelen (Galanthus spp.)
→ Sıklamen (Cyclamen spp.)
→ Göl soğanı (Allium schoenoprasum)
→ Ters lale (Fritillaria spp.)
→ Orkide (Orchidaceae familyası)
→ Salep (Orchis spp.)
→ Nergis (Narcissus spp.)
→ Çiğdem (Crocus spp.)
→ Süsen (Iris spp.)
→ Kar çiçeği (Leontopodium alpinum)
→ Çakal nergisi (Adonis spp.)
→ Çan çiçeği (Campanula spp.)
→ Çorak gülü (Cistus spp.)
→ Çöven (Alkanna tinctoria)
→ Erzincan süt otu (Glaucium spp.)
→ İstanbul nazendesi (Iberis sempervirens)
→ Karadeniz salkımı (Viburnum opulus)
→ Kardelen (Puschkinia scilloides)
→ Kilyos peygamber çiçeği (Arabis turrita)
→ Konya gaşağı (Astragalus spp.)
→ Mavi yıldız (Amsonia spp.)
→ Narin acı çiğdem (Colchicum spp.)
→ Sevgi çiçeği (Dianthus spp.)
→ Sığla (Liquidambar orientalis)
→ Hürmüzotu (Centaurea spp.)
→ Sarı meyan (Glycyrrhiza glabra)
→ Yabani siklamen (Cyclamen coum)
→ Yonca (Trifolium spp.)

Yukarıda listelenen türlerin bazıları, doğal yaşam alanlarının tahribi, bilinçsiz toplama, aşırı otlatma ve iklim değişikliği gibi nedenlerle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle, Türkiye'deki bu değerli bitki türlerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için gerekli önlemler alınmalıdır.
1

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

 • A ) Egzoz dumanları
 • B ) Fabrika bacalarından çıkan gazlar
 • C ) Soba bacalarından çıkan gazlar
 • D ) Bitkilerin fotosentez sonucu oluşturduğu gazlar

2

Aşağıdaki canlılardan hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesi olan canlılardan biridir?

 • A ) Asya aslanı
 • B ) Akdeniz foku
 • C ) Orman horozu
 • D ) Sülün

3

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Çevremizde, canlı ve cansız varlıklar birbirleriyle etkileşim halindedirler.
 • B ) Su kirliliği sonucu akarsu ve göllerde toplu balık ölümleri ortaya çıkabilir.
 • C ) Fosil yakıtların kullanılması doğayı olumlu yönde etkiler.
 • D ) Toprak kirliliği canlıların yașam alanlarını yok ederek biyoçeșitliliği azaltır.

4

Aşağıdakilerden hangisi insanların çevreye verdiği zararların bir sonucu değildir?

 • A ) Bilgi kirliliği
 • B ) Toprak kirliliği
 • C ) Hava kirliliği
 • D ) Su kirliliği

5

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarını önlemek amacı ile yapılmıştır?
I. Fabrika bacalarına filtre takmak
II. Suni gübre kullanımını artırmak
III. Sıvı atıkların arıtılmasını sağlamak

 • A ) I ve II
 • B ) I ve III
 • C ) II ve III
 • D ) I, II ve III

6

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Doğaya atılan piller toprak kirliliğine sebep olarak erozyona neden olur.
 • B ) Aşırı otlatma ve kontrolsüz avlanma dünyada tür çeşitliliği azaltan sebepler arasındadır.
 • C ) Sera etkisi yaratan zehirli gazlardan biri de klima gazlarıdır.
 • D ) Atmosferde bulunan ve ısının tutulmasını sağlayan sera gazlarının miktarının aşırı artması sonucunda küresel iklim değişikliği oluşur.

7

Aşağıda verilenlerden hangisi kirlilik çeşidi değildir?

 • A ) Hava kirliliği
 • B ) Toprak kirliliği
 • C ) Ev kirliliği
 • D ) Su kirliliği

8

Çevre kirliliği hava, su ve toprakta meydana gelebilmektedir.
Aşağıda verilen olayların hangisinde farklı bir çevre kirliliği meydana gelir?

 • A ) Atık yağların lavaboya dökülmesi
 • B ) Kömürün yanması sonucu havaya zehirli gazların salınması
 • C ) Petrol tankerinden kaza sonucu petrolün denize yayılması
 • D ) Çamaşırların yıkanması sonucu oluşan suların kanalizasyona karışması

"5. Sınıf Ülkemizde Nesli Tükenen Bitkiler Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Ülkemizde Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar Hangileridir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.