Sor

Ay'ın dönme hareketi ve sonuçları nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Ay'ın dönme hareketi ve Dünya etrafındaki dolanma hareketi süreleri eşit olduğu için (yaklaşık 27 gün 8 saat), Dünya'dan sürekli olarak Ay'ın aynı yüzünü görürüz. Bu duruma "aynı yüzünü gösterme" adı verilir.

Ay'ın dönme hareketi nedeniyle, Ay'ın yüzeyinde gün ve gece süreleri Dünya'dakinden daha uzundur. Ay'da bir gün (gündüz ve gece sürelerinin toplamı), yaklaşık 29,5 Dünya günüdür.

Ay'ın dönme hareketi, Ay'ın yüzeyindeki sıcaklık değişimlerine de etki eder. Ay'da atmosfer olmadığından, yüzey sıcaklığı gündüz ve gece arasında büyük farklar gösterir. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 127°C'ye ulaşabilirken, gece sıcaklıkları yaklaşık -173°C'ye kadar düşebilir.

Ay'ın dönme hareketi, Ay'ın Dünya'ya olan çekim etkisini de etkiler. Ay'ın çekim kuvveti, Dünya'nın çekim kuvvetinin yaklaşık altıda biridir. Bu nedenle, Ay yüzeyindeki cisimlerin ağırlıkları Dünya'dakinden daha azdır.

Ay'ın dönme hareketi ve Dünya etrafındaki dolanma hareketinin kombinasyonu, Dünya'da gelgit olaylarının oluşmasına neden olur. Ay'ın ve Dünya'nın birbirlerine olan çekim kuvveti, okyanusların ve denizlerin seviyesinde yükselme ve alçalmalarla sonuçlanan gelgit olaylarını meydana getirir.
1

Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketleri ile ilgili,
I. Güneş, kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapmaz.
II. Dünya, Güneş etrafında dolanma hareketi yapar.
III. Ay, Dünya etrafında dolanma hareketi yapar. çıkarımlarından hangileri doğrudur?

 • A ) Yalnız I.
 • B ) II ve III.
 • C ) I ve II
 • D ) I, II ve III.

2

Ay'ın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Hareketi sırasında Dünya'dan hep aynı yüzü görülür.
 • B ) Kendi etrafında dönme süresi yaklaşık bir haftadır
 • C ) Tek hareketi kendi etrafında dönmesidir.
 • D ) Ay evreleri yaklaşık olarak 365 günde tamamlanır

3

Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Dünya ve Ay'ın kendi etraflarındaki dönüş süreleri aynıdır.
 • B ) Güneş kendi etrafında dönme hareketi yapmaz.
 • C ) Ay, Dünya'nın etrafında saat yönünün tersine dolanır.
 • D ) Dünya kendi etrafında saat yönünde döner.

4

Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazın.
(..) Ay, Dünya'ya Güneşten daha yakındır.
(..) Eğer Dünya Güneş etrafında dolanmasaydı gece ve gündüz olmazdı.
(..) Ay, Dünya çevresinde dönerken aynı zamanda Güneş'in çevresinde de döner.
(..) Dünya, kendi çevresinde bir tam dönüşünü 29,5 günde tamamlar.
(..) Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzünün görülmesinin nedeni; Ay'ın kendi çevresindeki dönüş süresi ile Dünya'nın çevresindeki, dönüş süresinin aynı olmasıdır.

 • A ) DYDYD
 • B ) DYYYD
 • C ) DYDYY
 • D ) YYDYD

5

Ay'ın temel özelliklerinden hangisi yanlıştır?

 • A ) Dünya'mızın uydusudur.
 • B ) Ay'ın Atmosferi yoktur.
 • C ) Ay doğal bir ışık kaynağıdır.
 • D ) Ay'ın şekli küreye benzer.

6

Ay'ın en parlak gözlemlendiği evre ............................................ evresidir.
Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) ilk dördün
 • B ) yeni ay
 • C ) dolunay
 • D ) son dördün

7

Ay'ın her gün farklı şekilde görülmesinin sebebi nedir?

 • A ) Ay'ın kendi etrafında dönmesi
 • B ) Ay'ın Dünya etrafında dolanması
 • C ) Ay'ın her zaman, aynı yüzünün Dünya'ya dönük olması
 • D ) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması

8

Aşağıda Güneş'in katmanlarının isimleri verilmiştir.
I. Çekirdek
II. Taç küre
III.Işık küre
IV. Renk küre
Bu katmanların dıştan içe doğru sıralaması hangisidir?

 • A ) Çekirdek-Renk küre-Işık küre-Taç küre
 • B ) Taç küre-Renk küre-Işık küre-Çekirdek
 • C ) Çekirdek-Işık küre-Renk küre-Taç küre
 • D ) Çekirdek-Taç küre-Işık küre-​Renk küre

"Ay’ın dönme hareketi ve sonuçları nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Güneşin Yapısı ve Özellikleri Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.