Sor

Isı ile sıcaklık arasındaki farklar nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Isı ve sıcaklık, sıklıkla birbirinin yerine kullanılan ancak farklı anlamlara sahip olan terimlerdir. Isı, bir nesnenin iç enerjisindeki değişimi ifade ederken, sıcaklık, maddenin moleküllerinin kinetik enerjisini ifade eder.

Isı, bir nesnenin iç enerjisindeki değişimi ifade eder. Isı, sıcak bir nesneden soğuk bir nesneye doğru akar ve bu nedenle ısının bir yönü vardır. Isı, bir nesnenin sıcaklığını artırabilir veya azaltabilir. Isı, birim zamanda bir nesnenin değişen enerjisidir ve genellikle Joule veya Kalori birimleri ile ölçülür.

Isı İle Sıcaklık Arasındaki Farklar


Isı
→ Isı bir enerji çeşididir.
→ Isı kalorimetre ile ölçülür.
→ Isı birimi kalori (cal) ve joule (jul)'dür
→ Isı madde miktarına bağlıdır.

Sıcaklık
→ Sıcaklık ,ısı enerjisinin maddeye olan etkisidir.
→ Sıcaklık termometre ile ölçülür.
→ Sıcaklık birimi ( ºC) derece selsiyustur.
→ Sıcaklık madde miktarına bağlı değildir.

Tabakta bir yemek düşündüğünüzde, yemeğin ısısı yüksekse ve sıcaklığı da yüksek olur. Ancak, yemeğin ısısı düşük olsa bile, sıcaklığı yine de yüksek olabilir. Bu nedenle, ısı ve sıcaklık arasında fark vardır.

Isı, bir nesnenin iç enerjisindeki değişimi ifade eder ve sıcaklığı artırabilir veya azaltabilir. Örneğin, sıcak bir yemek ısı yayarak soğuk bir yemek ısısını artırabilir. Aynı şekilde, bir soğuk yemek de sıcak bir yemek ısısını azaltabilir.

Sıcaklık ise, bir maddenin moleküllerinin hareket enerjisini ifade eder ve bir nesnenin iç enerjisiyle ilgili değildir. Örneğin, bir yemek oda sıcaklığında olsaydı, yemeğin ısı enerjisi düşük olmasına rağmen, sıcaklığı oda sıcaklığından daha yüksek olabilirdi.

Bir başka örnek vermek gerekirse, bir kutu buz ve bir kutu kaynar su düşünelim. Su kutusu daha yüksek sıcaklığa sahip olmasına rağmen, buz kutusu daha fazla ısı enerjisi içerir. Bu nedenle, buz kutusunu kaynar suya eklediğinizde, buz daha yüksek ısı enerjisine sahip olduğu için suyun sıcaklığını düşürür.
1

Kütlesi ve hacmi olan varlıklara..............denir. Boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir?

 • A ) hacim
 • B ) kütle
 • C ) eşya
 • D ) madde

2

Aşağıdakilerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır?

 • A ) Benzin
 • B ) Taş
 • C ) Kalem
 • D ) Kömür

3

Mıknatısla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) Kalemi çeker, kumu çekmez
 • B ) Çiviyi çeker, demir kaşığı çekmez
 • C ) Demir ataşı çeker, toplu iğneyi çekmez
 • D ) Toplu iğneyi çeker, silgiyi çekmez.

4

Aşağıdakilerden hangisi suyun katı hali değildir?

 • A ) Kırağı
 • B ) Çiy
 • C ) Kar
 • D ) Buz

5

I – Maddelerin uzayda kapladıkları yere hacim denir.
II – Hacim ölçülebilen bir özelliktir.
III – Hacim birimi litredir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • A ) I ve II
 • B ) I ve III
 • C ) II ve III
 • D ) I, II ve III

6

Aşağıdaki maddelerden hangisini hem katı hem de sıvı hâliyle kullanamayız?

 • A ) Yağ
 • B ) Makas
 • C ) Deterjan
 • D ) Sabun

7

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi çözelti oluşturmaz?

 • A ) Su ve tuz
 • B ) Su ve şeker
 • C ) Su ve zeytinyağı
 • D ) Su ve karbonat

8

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Sıcaklık birimi °C (derece selsiyus)'tur.
 • B ) Termometre ile maddelerin ısısı ölçülür.
 • C ) Farklı sıcaklıktaki iki madde arasında ısı alışverişi olur.
 • D ) Erime olayında madde ısı alır.

"Isı ile sıcaklık arasındaki farklar nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Eleme yöntemini günlük yaşamımızda nerelerde kullanıyoruz?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.