Sor

Geri dönüşümün günlük yaşamımıza katkıları nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Plastik, metal, kâğıt, cam gibi katı atıkların birbirinden ayrılarak geri kullanılabilir hâle getirilmesine geri dönüşüm adı verilir.

Geri dönüşüm, kullanılmış eşyaların yeniden kullanılması anlamına gelir. Bu da doğada daha az atık oluşmasına ve kaynakların daha verimli kullanılmasına yardımcı olur.

Geri dönüşümün günlük yaşamımıza katkıları

Doğal kaynaklar korunur. Geri dönüştürülebilir malzemelerin tekrar kullanılması, doğal kaynakların tükenmesini önler ve yeni malzemelerin üretilmesi için gerekli olan enerji ve kaynakların kullanımını azaltır.

Çevre kirliliğinin azalır. Geri dönüştürülebilir malzemelerin doğada çürüyerek çevre kirliliği oluşturması önlenebilir.

Enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüştürülebilir malzemelerin tekrar kullanılması, yeni malzemelerin üretilmesi için gerekli olan enerji kullanımını azaltır.

İstihdamın artar. Geri dönüşüm işlemleri, geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması, ayrıştırılması ve işlenmesi gibi birçok iş fırsatı yaratır.

Üretim maliyetlerin düşer. Geri dönüşümün yaygınlaşması, yeni malzemelerin üretimi için gerekli olan hammaddelerin fiyatlarının düşmesine neden olabilir.

Geri dönüşümün bu katkıları, günlük yaşamımızda daha sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi oluşturmak için çok önemlidir.
1

Maddenin ölçülebilir özellikleri ...................... ve hacimdir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) suda batma
 • B ) parlaklık
 • C ) kütle
 • D ) büyüklük

2

Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Karışımlar bir takım yöntemlerle birbirinden ayrılabilirler.
 • B ) Karışımlar saf halde değildirler.
 • C ) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliğini kaybederler.
 • D ) Karışımı oluşturan maddeler her oranda bir araya gelebilirler.

3

Aşağıdakilerden hangisi aynı maddenin üç farklı hâline örnektir?

 • A ) ► buz ► su ► su buharı
 • B ) ► dolu ► kar ► yağmur
 • C ) ► yağmur ►kar ► bulut
 • D ) ►zeytin ► yağ ►su

4

Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliklerinden biridir?

 • A ) Hacim
 • B ) Sertlik – Yumuşaklık
 • C ) Esneklik – Berklik
 • D ) Esneklik – Berklik

5

Aşağıdakilerden hangisi bulundukları kabın şeklini alıp akıcı bir yapıya sahiptir?

 • A ) Çakıl
 • B ) Tuğla
 • C ) Süt
 • D ) Patates

6

I. Bir sürahi suyla bir çaydanlık suyu aynı kovada karıştırma
II. Bir bardak süt ile bir bardak suyu aynı kaseye boşaltma
III. Domates, soğan ve maydanozdan oluşan salata yapma
IV. İçinde tuz bulunan tuzluğa yeni alınan tuzu da boşaltma
Yukarıda seçeneklerin hangisi ya da hangilerinin sonucunda karışım oluşur?

 • A ) Yalnız I
 • B ) II ve III
 • C ) I, II ve IV
 • D ) II, III ve IV

7

Aşağıdakilerden hangisi karışımdır?

 • A ) Tuz
 • B ) Şeker
 • C ) Meyve Salatası
 • D ) Altın

8

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha sıcaktır?

 • A ) Bahçedeki kar kütlesi
 • B ) Ateşte ısıtılan demir
 • C ) Eldivenin içindeki el
 • D ) Yaz mevsiminde göl

"Geri dönüşümün günlük yaşamımıza katkıları nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Belirli bir şekli olan, konuldukları kabın şeklini almayan maddeler hangileridir? " içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.