Sor

Süzme yöntemini kullanmak, günlük yaşamımızda ne gibi kolaylık sağlar?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Süzme yöntemi, katı ve sıvı bileşenlerden oluşan karışımlarda katı ve sıvı bileşenleri birbirinden ayırmak için kullanılan basit ve yaygın bir yöntemdir. Günlük hayatta birçok farklı kullanım alanı vardır ve bize birçok kolaylık sağlar. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

Çay veya kahve yaparken: Çay veya kahve yaparken, suya çay veya kahve eklersiniz. Bu iki bileşen bir karışım oluşturur. Süzme yöntemi, suyu çay veya kahveden ayırarak içeceğinizi hazırlamanıza yardımcı olur.

Yemek yaparken: Yemek yaparken bazı tariflerde sıvı ve katı bileşenler bir arada kullanılır. Örneğin, sebzeleri pişirirken su veya yağ ile karıştırarak yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Süzme yöntemi, sıvı bileşeni ayrıştırarak yemeğinizi daha lezzetli hale getirir.

İlaç yaparken: Bazı ilaçlar, katı ve sıvı bileşenlerin karıştırılmasıyla hazırlanır. Süzme yöntemi, ilacı kullanımı kolaylaştırmak için sıvı bileşeni ayrıştırarak ilacın etkisini artırır.

Atık yönetimi: Günlük hayatta, atıkları geri dönüşüme sokmak ve tekrar kullanılabilir hale getirmek önemlidir. Süzme yöntemi, geri dönüştürülebilir malzemeleri diğer atıklardan ayırarak geri dönüşüm sürecini kolaylaştırır.

Süzme yöntemi, basit, ucuz ve etkili bir yöntemdir ve günlük hayatta birçok farklı kullanım alanı vardır.
1

Maddelere ait bazı özellikler verilmiştir.
I. Mıknatısla çekilme
II. Hacim
III. Suda batma
IV. Kütle
Bu özelliklerden hangileri maddenin ortak özelliğidir?

 • A ) I ve II
 • B ) I ve III
 • C ) II ve IV
 • D ) III ve IV

2

Terazinin sol kefesinde bir tane karpuz ve 500 gramlık kütle, sağ kefesinde ise 1 kilogramlık üç tane ve 500 gramlık bir tane kütle vardır. Buna göre karpuzun kütlesi kaç gramdır? (terazi dengededir)

 • A ) 4000 g
 • B ) 3500 g
 • C ) 3000 g
 • D ) 2500 g

3

Maddenin kaç hali vardır?

 • A ) 2
 • B ) 3
 • C ) 4
 • D ) 5

4

Aşağıdaki maddelerden hangisi saf maddeye örnektir?

 • A ) Tuz
 • B ) Ayran
 • C ) Limonata
 • D ) Şekerli çay

5

Aşağıdakilerden hangisi konulduğu kabın şeklini almaz?

 • A ) Su
 • B ) Doğal Gaz
 • C ) Meyve
 • D ) Ayran

6

Bazı maddeler suda yüzer, bazı maddeler suda batar.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • A ) Madde yapısı
 • B ) Madde büyüklüğü
 • C ) Madde miktarı
 • D ) Madde yüzeyi

7

Isınma ve soğuma sonucunda maddelerde değişiklikler oluşur. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Buzun su olması, erimedir.
 • B ) Dondurmanın buzlukta sertleşmesi, donmadır.
 • C ) camlardaki buharın zamanla su haline gelip akması erimedir
 • D ) Kışın çamaşır telindeki kıyafetlerin kuruması, buharlaşma.

8

Arife oyuncak bebeğini tamamen su dolu kaba batırdığında suyun taştığını görüyor. Buna göre Arife, oyuncak bebeğiyle ilgili nasıl bir çıkarımda bulunabilir?

 • A ) Bebek bezden yapılmıştır.
 • B ) Bebeğin bir kütlesi vardır.
 • C ) Bebeğin bir hacmi vardır.
 • D ) Bebek sudan ağırdır.

"Süzme yöntemini kullanmak, günlük yaşamımızda ne gibi kolaylık sağlar?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Sıvı Maddelerin Özellikleri Nelerdir? Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.