Sor

4. Sınıf Karışımları Ayırma Yöntemleri Nelerdir? Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Bir karışımı oluşturan maddeleri birbirinden uygun yöntemlerle ayırabiliriz.

✔ Günlük hayatta en çok kullanılan karışımları ayırma yöntemleri şunlardır.
1 – Eleme Yöntemi
2 – Süzme Yöntemi
3 – Mıknatısla Ayırma Yöntemi
4 – Yüzdürme Yöntemi
5 – Dinlendirme Yöntemi
6 – Buharlaştırma Yöntemi

✔ Eleme Yöntemi İle Karışımları Ayırma


Farklı büyüklükteki katı maddelerden oluşan karışımları ayırmak için eleme yöntemi kullanılır. Eleme yönteminde elek kullanılır.

Eleme yöntemi, bir karışımın farklı bileşenlerini boyutlarına göre ayırmak için kullanılır. Bu yöntemle, karışımdaki daha büyük taneli bileşenler diğerlerinden ayrılabilir.

Aşağıdaki karışımlar eleme yöntemi ile ayrılabilir:
→ Mercimek – nohut karışımı
→ Kum ve çakıl karışımı
→ Pirinç ve fasulye karışımı
→ Mısır gevreği ve fındık karışımı
→ Toprak ve çakıl karışımı
→ Kepek – un karışımı

Eleme yöntemi, taneli katı karışımların ayrılması için en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir.

✔ Süzme Yöntemi İle Karışımları Ayırma


Süzme yöntemi ile katı, sıvı karışımları birbirinden ayırabiliriz. Bu yöntemde süzgeç kullanılır.

Çay posasını ayırmada süzgeç , makarnayı süzerken kevgir kullanılır.

Aşağıdaki karışımlar süzme yöntemi ile ayrılabilir:
→ Çamur veya kumlu su
→ Çay
→ Haşlanmış makarna
→ Yıkanmış mercimek
→ Bitki çay
→ Taş - Su
→ Süt - Nohut

✔ Mıknatısla Ayırma Yöntemi İle Karışımları Ayırma


Demir , nikel ve kobalt gibi mıknatısın çektiği maddelerle karışmış başka maddeleri ayırmada mıknatısla ayırma yöntemi kullanılır.

Mıknatısla ayırma yöntemi, mıknatısın çekim gücünü kullanarak bir karışımın bileşenlerini ayırmak için kullanılır. Bu yöntem manyetik özellik gösteren maddeleri ayırmak için uygundur.

Aşağıdaki karışımlar mıknatısla ayırma yöntemi ile ayrılabilir:
→ Demir tozu – tuz karışımı
→ Toplu iğne – kum karışımı
→ Çöplerden demir türü maddeler
→ Toplu iğne - Kürdan
→ Talaş - Demir Tozu

✔ Yüzdürme Yöntemi İle Karışımları Ayırma


Katı maddelerden oluşan karışımları ayırmak için yüzdürme yöntemi kullanılır. Bu yöntemin kullanılabilmesi için karışımdaki maddelerden biri suda yüzen ,diğeri suda batan olması gerekir.

Aşağıdaki karışımlar yüzdürme yöntemi ile ayrılabilir:
→ Samanla – buğday karışımı,
→ Kum – talaş karışımı
→ Tuz – karabiber karışımı
→ Kum – yaprak karışımı.

Yağ suyun üzerinde yüzer, bu nedenle bir karışım halinde olduklarında, yağı yüzeyden alarak suyu ayrıştırabilirsiniz.

Örneğin, buğday ve pirinç karışımı ayrıştırmak için, karışımı suya koyarsanız, buğday suyun üstünde yüzerken, pirinç suyun altına çöker.

✔ Buharlaştırma Yöntemi İle Karışımları Ayırma


Bir sıvı madde içinde çözünmüş olan katı maddeleri ayırmak için kullanılan yönteme buharlaştırma yöntemi denir. Bu yöntemde karışım ısıtılır ve su buharlaştırılır. Geriye sıvı içerisinde çözünen katı madde kalır.

→ Şekerli su
→ Tuzlu su
→ Deniz tuzu , özel havuzlara alınan deniz suyunun buharlaştırılmasıyla elde edilir
→ Çay veya kahve; Çay veya kahveyi hazırlarken, suya çay veya kahve eklersiniz. Bu iki bileşen bir karışım oluşturur. Sıvı bileşen (su) buharlaştırarak katı bileşeni geride bırakabilirsiniz.
1

I. Çamurlu su
II. Alkollü su
III. Şekerli su
IV. Yağlı su
Yukarıdaki karışımlardan hangisi ya da hangileri çözeltidir?

 • A ) Yalnız III
 • B ) I, II
 • C ) I,II, III
 • D ) II, IV

2

Kütle birimi ...................................................... ya da gramdır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Litre
 • B ) Metre
 • C ) Kilogram
 • D ) Saat

3

Demir parçası,talaş ve tuzdan oluşan bir karışımda demir parçalarının ayrıştırılması için ağağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

 • A ) Eleme
 • B ) Mıknatıslanma
 • C ) Süzme
 • D ) Buharlaştırma

4

Karışımı oluşturan maddelerden en az birisinin yapısında demir, nikel ve kobalttan
yapılmış bir madde varsa o maddeyi ayırmak için hangi yöntem kullanılabilir?

 • A ) Buharlaştırma
 • B ) Süzme
 • C ) Yüzdürme
 • D ) Mıknatısla ayırma

5

Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir?

 • A ) Donma
 • B ) Buharlaşma
 • C ) Erime
 • D ) Donma

6

Aşağıdaki bardaklardan hangisi mıknatıs tarafından çekilir?

 • A ) Plastik bardak
 • B ) Cam bardak
 • C ) Bakır bardak
 • D ) Demir bardak

7

İçinde 300 mL su bulunan kabın içerisine taş parçası atıldığında, su seviyesi 330 mL olarak gözlenmiştir. Buna göre; taş parçasının hacmi kaç mL'dir?

 • A ) 20 mL
 • B ) 30 mL
 • C ) 40 mL
 • D ) 60 mL

8

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır?

 • A ) Nejla ......... Kağıt mendil suyu çeker.
 • B ) Zeynep ............Naylon poşet suyu geçirir.
 • C ) Ümit.....mantar tıpa su üzerinde yüzer.
 • D ) Murat ............ zeytinyağı su üstünde toplanır.

"4. Sınıf Karışımları Ayırma Yöntemleri Nelerdir? Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Gaz Maddelerin Özellikleri Nelerdir? Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.