Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi çok küçük taneciklere sahip olduğu için katı olup, sıvı gibi konulduğu kabın şeklini almayan maddelerdendir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi çok küçük taneciklere sahip olduğu için katı olup, sıvı gibi konulduğu kabın şeklini almayan maddelerdendir? sorunun cevabı "Kesme şeker" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hangi cümlede büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük vardır? Bir işi aynı nitelikteki 4 kadın işçi 25 günde, aynı nitelikteki 3 erkek işçi ise 50 günde bitiriyor.Buna göre bu işçilerden 2 kadın ve 2 erkek işçi aynı işi birlikte kaç günde bitirir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yorum” söz konusudur? Buket her seferinde, son yazdığı sayının 3 katının 1 fazlasını yazarak bir örüntü oluşturuyor. Buket’in ilk yazdığı sayı 1 olduğuna göre yazacağı altıncı sayı kaç olur? İstiklal Ortaokulu’nda okumakta olan 800 öğrencinin, 480 tanesi kız öğrencidir. Kız öğrenciler  okulun yüzde kaçını oluşturur? Allah’tan başka hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara - - - -, diğer varlıklarda kısmen bulunan sıfatlara da - - - - sıfatlar adı  verilir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere anlama uygun olarak aşa-ğıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir? Namaz kılabilmek için yerine getirilmesi gereken en öncelikli şart aşağıdakilerden hangisidir?  O sırada sınavda ne yapacağımı düşünüyordum.Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?  Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazımı doğrudur? Bir kırtasiyeci 45 kutu cetvel aldı. Her koliden 25 cetvel çıktı. Cetvellerin 495 tanesini ilk hafta sattı. Geriye kaç cetvel kaldı? Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet’i  kabul ettikten sonra kullandıkları takvimlerden  değildir? II. Kök Türk Devleti’ne “Kutluk” isminin de verilmiş olmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?