Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki karışımlardan hangisi yüzdürme yöntemi ile birbirinden ayrılabilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki karışımlardan hangisi yüzdürme yöntemi ile birbirinden ayrılabilir? sorunun cevabı "talaş-kum-su" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

• Üretiminin % 25’i İç Anadolu Bölgesi’nden karşılanmaktadır.• Ekmek, bisküvi gibi gıda maddelerinin hammaddesi olarak kullanılır.Özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu (iyi) katkı sağlar? Aşağıdakilerden hangisi Dinî Tasavvufi Türk edebiyatının nazım türlerinden biri değildir? Sanat, bilim, politika ve diğer alanlarda tanınmış kişilerin yaşamlarınıanlatan yazı türüne ne ad verilir?  ‟Çocuk yetiştirirken yapılan en büyük hata çocuğun her istediğini yapmaktır.” cümlesine anlamca en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir? (I) Ömründe hiç olmadığı kadar bitkindi. (II) Yorgunluktan neredeyse bir adım sonra yere düşüp oracıkta uyuyacaktı. (III) Attığı her adımda düşmemek için kendisini biraz daha zorluyordu. (IV) Ama ayakları birbirine dolaşıyor, sağa sola yalpalıyordu.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? • İbadet esnasında Kudüs’e dönülür.• Mabetlerde kadınlar ayinlere katılamazlar.• İbadet sırasında erkekler başlarına kipa  alırlar.Verilen bilgiler aşağıdaki  dinlerden hangisiyle ilgilidir? 23 Nisan 1920’de göreve başlayan I. T.B.M.M’nin yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sayılamaz?   Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “-lık” eki aldığında “içine bir şey konacak kap, eşya” anlamı kazanmaz? 27 Nisan Salı sabahı, filolar Arıburnu’nda da Seddülbahir’de de Türk mevzilerini yine yoğun ateş altına aldılar. Saat 07.30’du. Beklenen iki alay da gelmemişti. 64. Alay Eceabat’a daha yeni geçebilmişti. Öteki alaydan bir haber yoktu. Üçüncü gündü ve Arıburnu’na daha bir tek yeni asker ulaşmamıştı. Birlikler savaş düzenine girmişti. M. Kemal taarruzu başlattı. Birlikler harekete geçtiler. Yüzden fazla Anzak makineli tüfeği takırdamaya başladı, takviye edilen filoda bugün iki yüz elli beş namlu vardı. Anzak mevzileri ile Türk birlikleri arasında ateşten bir duvar oluşturdular. Birlikler arazinin kıvrımlarından yararlanarak ilerleyip Anzak siperlerine yaklaştılar. Ateşten duvarı aşmak için fırsat kollayacaklardı.Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır? Bir paket bisküvi 150 gram gelmektedir. Buna göre iki düzine paket bisküvi kaç kg ve kaç g gelir? Bir öğrenci, aşağıda verilenlerden hangisini mikroskopta incelediğinde insanda hastalığa neden olan mikroskobik canlıları göremez?