S:1

Ayşe, marketten 250 mLlik meyve sularından 8 adet almıştır. Buna göre Ayşe kaç L meyve suyu almıştır?

Ayşe, marketten 250 mLlik meyve sularından 8 adet almıştır. Buna göre Ayşe kaç L meyve suyu almıştır? sorunun cevabı "2 L" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İnsanda bağımlılık oluşturur, bırakılması için uzman kişilerin desteğine ihtiyaç duyar. Bahsedilen ürün hangi seçenektedir? Bedenimizin gerekli gıdalara ihtiyacı olduğu gibi ruhumuzun da gıdaya ihtiyacı vardır. Ruhun gıdası iman ve ibadetlerdir. İbadet, ruhumuzu yükseltir, bizi kötü- lüklerden sakındırır, ahlâkımızı olgunlaştırır, en değerli varlığımız olan imanımızı korur. Hayatta insanın çeşitli sıkıntılarla karşılaşıp ümitsizliğe ve bunalıma düştüğü zamanlar olur. Böyle durumlarda insan ibadetle bunalımdan kurtulur. Çünkü insan ibadet sayesinde Allaha yaklaşır.Bu metne başlık olabilecek en uygun seçenek aşa- ğıdakilerden hangisidir? Babam balık tutmak için yeni olta almaya gidiyor.cümlesinde baştan beşinci kelime hangisidir? Tüm RNA çeşitleri için,I. Protein sentezinde görev alır.II. DNA üzerinden sentezlenir.III. Zayıf hidrojen bağı içerir.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki gezegenlerin hangisinde halka bulunmaz? Sevgi 14 yaşındadır. 7 yıl sonra kaç yaşında olur? Hızlı adımlarla işe gidenler, fabrikanın önünde biraz dinlenirlerdi. cümlesininöznesi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Hey ( ) Kimsin sen ( ) Sizin adınız ne ( ) Hayır, sizinle görüşmeyeceğim. ( ) Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök halindedir? Hangi sıfat varlığı renk yönünden belirtir? Duraklama döneminin ilk antlaşması hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dinlemede güçlük yaratan nedenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazı ile ilgili özelliklerinden değildir? Levha sınırlarında sıcak su kaynaklarının fazla olması bu bölgelerde yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisinin potansiyelini artırır? Anne babamıza saygı duymak ve değer vermekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 7 yıl 5 ay kaç gündür? (1 ayı 30 gün olarak alınız.) Ann : Spectators are the people watching a match.Buse : - - - - ? I didnt understand.Ann : Spectators are the people watching a match. I. RüzgarII. SıcaklıkIII. YağışYukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri kayaçların ufalanmasında etkilidir? Aşağıdaki ibadetlerin hangisinin yapılışında zaman ve miktar şartı aranmaz? Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının amaçlarından değildir? Sartrea göre insan, kendinden önce gelen ve onu belirleyen bir öze sahip değildir. İnsan önce var olmuş sonra kendi özünü oluşturmuştur. Buna göre Sartreın düşüncesi aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemez? AVRUPADA BİR CEVELANBu sabah âdeta şafaktan evvel uyanmış idim. Arkada-şımın alaturka kahve takımı bililtizam(özel olarak) benim odadaki dolaba konulmuş olduğundan ispirto lambasını yakıp kahveyi sürerek Paris planını önüme yaydım. İlk ve ikinci günü geçmiş olduğum sokakları plan üzerinde mürekkeple çizmiştim. Bunlardan kaçardefa geçmiş olduğumu da işaret etmek istedim ise de her defası için birer çizgi çizmenin yolların planı üzerindeki arazına (işaret) sığdırılamayacak bir şey olduğunu düşünerek vazgeçtim.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dinin insana kazandırdıkları arasında gösterilemez ? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden değildir? Peygamberimizin aile içindeki davranışlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammedin (sav.) hicreti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Orta Asya Türk Kültürü incelendiğinde bu kültürün oluşumunda göçebe yaşam tarzının etkili olduğu görülmektedir.Türk kültüründeI. KervansarayII. ÇadırIII. HamamIV. Atverilen unsurlardan hangilerinin bulunması göçebe yaşam tarzını benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne – yüklem uyumu yoktur? 2ha+3daaİşleminin sonucu kaç ar dir? Konar göçer bir hayat süren Türklerin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktı. Orta Asyada yaşayan Türklerin hayat şartları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dünyadan bakıldığında bir arada görülen yıldız kümelerine............denir Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere yazılması gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir? Erzurum Kongresinde alınan Manda ve himaye kabul edilemez. kararı ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi insanların birbirlerinden etkilendikleri anlamına gelir? Aşağıda verilen uzunluklardan en kısası hangisidir? Hakem olmak isteyenler zorlu çalışma koşullarını göze almak zorundadır. Hakemler, mesleğe başlarken sözlü ve yazılı sınavlardan sonra dayanıklılık testi, göz muayenesi ve renk körlüğü testinden geçiriliyorlar. Yıl içindeki performanslarına ve yıl sonunda yapılan sınav sonuçlarına göre de bir üst klasmana terfi edebiliyorlar.Bu metinde hakemler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini yükseltmeye yarayan icatlardan değildir? • Akıllı olmak•Ergenlik çağına girmiş olmak•Zengin olmakBir Müslüman aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapabilmesi için bu şartların tamamını taşı- mak zorundadır? Aşağıda Güneş sistemine ait bazı gezegenler verilmiştir. I. MerkürII. JüpiterIII. VenüsIV. NeptünBu gezegenlerden hangileri dış gezegendir? .......arkadaşıma hediye aldık.Yukarıdaki noktalı yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi namaz ibadetinin bireysel faydalarından değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir