S:1

Tuzlu su karışımındaki tuz hangi yöntemle ayrılabilir?

Tuzlu su karışımındaki tuz hangi yöntemle ayrılabilir? sorunun cevabı "buharlaştırma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
• Göçebe çobanların çadırlarından oluşan yerleşmelerdir.• Batı ve Güneydoğu Toroslar ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadoluda yaygındır.Yukarıda bazı özellikleri verilen köy altı yerleşmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı çift sayıların toplamıdır? "Etiketin üzerine adımı................. ." yandaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan sözcük hangisidir? Kalbi besin ve oksijen bakımından besleyen damar aşağıdakilerden hangisidir? İslam öncesi Arap toplumunda kabile meclisinin toplandığı yer aşağıdakilerden hangisidir? • Kurucusu Lao-tzu dur.• Çinin millî ve yerel dinlerinden biridir.• Mutluluğun kaynağının tabiatta eylemsizliğe ve mevcutla yetinip, olana razı olmaya bağlı olduğunu savunur.Hakkında bilgi verilen inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Atomlar evrendeki boşlukta hareket etmektedir. Benzer atomlar rastlantı sonucu karşılaştıklarında birleşmeleri zorunludur. Demokritosa göre, evrendeki her nesne bu şekilde oluşmaktadır. Tüm varlıklar, maddi tözler olan atomların birleşmesiyle oluşur. Ayrışmasıyla da yok olur. Demokritosun bu yaklaşımı, aşağıdaki öğretilerden hangisine bir örnek oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir? Ay Dünya etrafındaki turunu kaç günde tamamlar? Araştırma yaparken yararlanılan tüm kaynaklar araştırmanın son sayfasında liste halinde ............ yazılır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? "Avcı, bu acayip taşıta binerek yavaş yavaş yol alır.'' cümlesindeki "yavaş yavaş'' zarfının çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde toplumsal alanda yapılan inkılaplara örnek olarak gösterilemez? Nüfus Müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır? Aşağıda verilen yerlerden hangisi Arap Yarımadası olarak tanımlanan bölgelerden biri değildir? İftitah tekbiri : Namaza Allahu Ekber diyerek başlamakKıyam : Namazda ayakta durmakRüku : Elleri dizlere koyarak eğilmekSecde : Namazda oturmakYukarıda verilen namazın şartlarından hangisinin açıklaması yanlış yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın küreye benzediğini kanıtlamaz? Bir yaş daha büyüyoruz.Yaş meyveleri topladı.Cümlelerinde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımımızdan sayılmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi bulunmaktadır ? Hayal, insanın yaşama olan bağıdır; hayalleri olmayan insan kendini büyük bir boşlukta hisseder.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle çelişmektedir? '' Sea '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlama gelecek şekilde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlının edebî özelliklerinden biri değildir? Umre ibadeti sene içinde ne zaman yapılır? Kulak memesi yapışık olan anne (genotipi:ee) ile kulak memesi ayrık olan babanın (genotipi:EE) üç çocuğu vardır. Bu çocukların genotipleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yazılı olmayan kurallara uymayanlar ceza almaz. Onlar ...................Boşluğa hangi seçenek getirilemez? Chasa : There is a party at Tonys house tonight. Would you like to come with us?Trecia : Well I dont know. I will try to come if - - - -.Chasa : OK. It is Camel Street number 10 and it starts, at 8 p.m. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem, soru anlamı taşımaktadır? İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu (Rum suresi, 41.) Yukarıdaki ayet hangi konu ile ilgilidir ? Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre okul-aile birliklerinin faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı vardır? Kuran-ı Kerim okumaya başlayacağımız zaman mutlaka söylememiz gereken söz aşağıdakilerden hangisidir? Destek ve hareket sistemimizin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? I. Kötü güçlere karşı gençlerimiz dikkatli olmalıdır.II. Yemeği ateşten indireli yarım saat olmuştu.III. Yıllarca ailesinin gölgesinde yaşamını sürdürdü.IV. Odanın içini bahar sabahının aydınlığı kaplamıştı.Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında hurafe ve batıl inançların yayılma sebeplerinden biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ikliminin özellikleri arasında yer almaz? Herakleitosa göre evren sürekli değişim, akış ve oluş halindedir. Doğa gibi insan da, ruhu ve bedeni ile sürekli bir değişim içindedir. Buna rağmen sürekli değişen evrende değişmeyen tek şey değişimi gösteren yasadır.Bu açıklama aşağıdakilerden hangisiyle uygunluk gösterir? ı.Günümüzde edebiyat dergilerinde birbirinden özgün eserler yayımlanıyor.ıı.Ne var ki özgünlük peşinden koşulurken şiirin temel kuralları unutuluyor.ııı.Hem genç hem yaşlı şairler orjinalliğin peşinde koşuyor.ıv.Onların şiirlerini orjinal yapan şeyler her şeyden önce söyleyiş biçimindedir. yukarıdaki parçada numaralı cümlelerin hangisinde yergi söz konusudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir