S:1

Boş kabın kütlesine.................. denir? Noktalı yere yere hangi kelime getirilmelidir?

Boş kabın kütlesine.................. denir? Noktalı yere yere hangi kelime getirilmelidir? sorunun cevabı "dara" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Türk ordusu gücünün büyük bir bölümünü Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması için kullan­dı. Bu nedenle de Musul sorunu, İngilizlerin istedikleri şekilde sonuçlandı.Verilen bilgiyi en kapsamlı biçimde yorum­layan yargı, aşağıdakilerden hangisidir?  Gözlem evleri iyi bir gözlem yapabilmek için şehirlerden uzak yerlere kurulmalıdır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde altı çizili ekin görevi  diğerlerinden farklıdır?  Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir? Hangisini söyleyen çocuk obez olabilir? Bir adımı 50 cm olan Ceren, 8 metreyi kaç adımda yürür? Kur’an-ı Kerim’in 112.suresidir. Kur’an’daki en kısa surelerden biridir. Mekke Döneminde indirilmiştir. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki surelerden hangisine aittir? İstanbul’da saat 9.23 iken Tokyo’da saat 15.24 olduğuna göre bu iki şehir arasındaki zaman farkı kaç dakikadır?  Aşağıdakilerden hangisi emir kipiyle çekimlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan inkılaplardan birisi değildir?  “ Yufka yürekli” deyiminin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? 30 – 29 – 31 – 30 – 32 – 31 – 33 - ? Yakup elindeki 30 TL ile tanesi 2 TL olan çikolatalardan 6 tane, tanesi 75 kr olan çubuk krakerlerden 4 tane ve 6 tane dondurma almıştır. Fakat bunun için 3 TL’ye daha ihtiyaç duymaktadır. Buna göre bir dondurma kaç TL’dir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde hece düşmesine örnek vardır? Hangisi ülkemizdeki beşeri unsura örnektir? 70 L sirke yarım litrelik ve bir litrelik şişelere dolduruluyor. Bunun için yarım litrelik 106 şişe kullanıldığına göre kaç tane bir litrelik şişe kullanılmıştır? Problem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Atmosfere  salınan  bazı  gazların neden olduğu sera etkisinden dolayı dünyanın ortalama  sıcakığındaki  artışa  ne  ad  verilir? Dünyanın Güneş görmeyen kısmının zaman dilimi............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği , olasılık ifade etmektedir?  Kuvay-ı Milliye aşağıdakilerden hangisine tepki olarak doğmuştur?   Sanatçı, romanın her cümlesi üzerinde sabırla çalışmış. Her cümle güzel bir şiirdeki sözcükler gibi yerli yerine oturmuş. Kahramanlarını bu sayede çok iyi tanıtmış, okuyucuyu eserin içine çekmiş. Bilinçli bir dil çabası koymuş ortaya, üstelik üslubu var. Son zamanlarda temiz dil, bütün romancılarımızın baş kaygısı ama temiz bir dille yazarak aydın takımının ulaştığı ortalama dili sürdürmek başka, kişisel bir üslubu olmak başka bir şeydir. Romancılarımızın çoğunun dili temiz ama üslubu yok. Dili kendilerine özgü kullanışları, yoğuruşları yok. Bu sanatçı ortalama bir aydın dilini sürdürmekle yetinmemiş, kendi üslubunu da bulmuştur.Bu parçada sözü edilen sanatçının vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?  ‘’I. Dünya Savaşı’ndan sonra ………………………………..Ateşkes Antlaşması imzalandı.’’Boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin batı cephesinde Yunanlılara karşı kazandığı başarılar ve bazı sonuçları verilmiştir:-I.İnönü-TBMM’nin Londra Konferansına davet edilmesi-II.İnönü-İtalya’nın Anadolu’yu terk etmesi-Sakarya-Fransa’nın Ankara Antlaşmasını imzalamasıYukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşalıbilir?   Nasıl yazacağımızı bilmiyoruz. Bazen dakikalarca elimizde kalem, duygu ve düşüncelerimizi kâğıda aktaramıyoruz. Aslında bu durumun üstesinden gelmenin bir yolu var. O yol; neyi, nasıl yazacağımızı önceden tasarlayıp düzenlemekten geçiyor. Nasıl bir giriş yapacağımızı, gelişme bölümünde hangi örnekleri sunacağı- mızı, yazmaya başlamadan önce belirlemeliyiz.Derli toplu bir yazı yazmak istiyorsanız bunu bir denemelisiniz.Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Farklı ailelerin yanında yetişen Ayla ve Leyla tek yumurta ikizleridir. Bir psikometri merkezinde yapılan testlerde, bu ikizlerin zekâ bakımından birbirine benzeyen özellikleri, aynı testlerin uygulandığı ikiz olmayan kardeşlere kıyasla daha fazladır.Bu ikizler arasındaki benzerliğe neden olan etki aşağıdakilerden hangisidir? Taassup ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir cümlede başkalarına ait sözler hangi noktalama işareti ile gösterilir? Kütlesi 1000 kg ve hızı 72 km/h olan bir arabaya 1000 N luk fren kuvveti uygulanarak durduruluyor. Buna göre araba fren yaptığı andan itibaren kaç saniye sonra durur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” anlamı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü , diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek bir kelime yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Powerpoint 2007 de oluşturulan sunuların uzantısıdır?  Bir gece en küçük kız rüyasında bahçedeki fesleğen ağacının dibinde dokuz küp altın olduğunu görmüş. İlk önce buna pek aldırmamış ama üç gece üst üste aynı rüyayı görünce kardeşlerine anlatmış. Hemen gidip fesleğen ağacının dibini kazmışlar ve gerçekten de dokuz küp altın olduğunu görmüşler. Mutluluktan birbirlerine sarılıp ağlaşan bu üç kardeş hemen kendilerine sarayın karşısında güzel bir ev yaptırmışlar ve fesleğeni de oradaki bahçelerine dikip her gün sırayla sulamaya başlamışlar.Bir masaldan alınan bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel yargı bildirir? Hangi şeklin köşe sayısı daha fazladır? Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? Aşağıdaki organlardan hangisi alkolün en çok zarar verdiği organdır? Diş sağlığı için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde grup tartışması yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir