Sor

Bağımsızlık ile ilgili aklımıza gelen kavramlar nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Bağımsızlık ile ilgili aklımıza gelen kavramlar

Özgürlük: Kendi kararlarınızı verebilme, istediğiniz gibi hareket edebilme ve kendinizi ifade edebilme özgürlüğü.

Bağımsızlık: Başkalarına bağımlı olmadan, kendi ayaklarınız üzerinde durabilme yeteneği.

Egemenlik: Kendi kendine hükmetme, yönetme ve kontrol etme gücü.

İstikrar: Kendi kararlarınıza göre hareket ederek, bağımsız bir şekilde yaşayabilmenin sağladığı güvenlik ve istikrar hissi.

Sorumluluk: Kendi kararlarınızın sonuçlarından tamamen sorumlu olma ve başkalarına bağımlı olmadan kendi hayatınızın yönünü çizebilme yeteneği.

Özgüven: Kendi kendine güvenme, kendi yeteneklerinize inanma ve kendinizi gerçekleştirmeye yönelik özgürlük ve bağımsızlık hissi.

İrade: Kendi kararlarınızı alabilme ve istediğiniz hedeflere ulaşmak için çaba harcama konusunda sahip olduğunuz güç.
1

Çocuk Hakları Sözleşmesi ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır?

 • A ) Çocuk okula gönderilmezse.
 • B ) Çocuğun istemesi halinde.
 • C ) Ana ve babası kötü davranırsa.
 • D ) Devlet isterse.

2

.................................................... kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, kendi davranışlarının sonucunu üstlenmesidir.
Yukarıdaki boş yere hangi kavram yazılmalıdır?

 • A ) Adalet
 • B ) Sorumluluk
 • C ) Davranış
 • D ) Özgürlük

3

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin bazı maddeleri:
* Her çocuk, eğitim hakkına sahiptir.
* Her çocuk, yaşama hakkına sahiptir.
* Her çocuk; sağlık, bakım ve eğitim imkânlarından yararlanma hakkına sahiptir.
* Her çocuk; isteklerini ve düşüncelerini seçtiği bir yolla özgürce açıklama hakkına sahiptir.
* Her çocuk; dinlenme, boş zaman değerlendirme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkına sahiptir.
Verilen maddelerde geçen her çocuk ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A ) Çocuk haklarından yararlanmada ayrım yapılmamıştır.
 • B ) Sağlık hizmetlerinden yaralanmak sadece çocuklara özgü bir haktır.
 • C ) Dünyadaki bütün çocuklar eğitim hakkından yararlanmaktadır.
 • D ) Bütün ülkelerde çocuklar yaşlarına uygun bir hayat yaşamaktadır.

4

I.Şehir temizliğini yapmak.
II.İkametgah belgesi vermek.
III.Şehirler arası yolları yapmak.
Yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri belediyenin görevlerindendir?

 • A ) Yalnız I
 • B ) I – II
 • C ) I – III
 • D ) I – II – III

5

Müzikle uğraşmayı seviyorum. diyen bir öğrencinin hangi sosyal kulübe katılması beklenir?

 • A ) Müzik Kulübü
 • B ) Tiyatro Kulübü
 • C ) Resim Kulübü
 • D ) Satranç Kulübü

6

Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de korunma ile ilgili haklar arasında yer almıştır?

 • A ) Bilgi ve beceri kazandırılması
 • B ) Kültürel etkinliklere katılması
 • C ) Kendini ilgilendiren konularda söz hakkı verilmesi
 • D ) Kötü alışkanlıklardan uzak tutulması

7

Mustafa Kemal Atatürk'e göre, Türk Milleti bağımsızlığını kazandıktan sonra
devleti yönetme yetkisine de sahip olmalıydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu
hedef doğrultusunda attığı en önemli adım Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM)
açmak oldu.
Buna göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'yi açmasının sebebi nedir?

 • A ) Millî sınırları belirlemek
 • B ) Millî egemenliği sağlamak
 • C ) Millî kalkınmayı gerçekleştirmek
 • D ) İnsan haklarına uygun davranmak

8

Aşağıdakilerden hangisi seçimle başa gelen yöneticilerden değildir?

 • A ) muhtar
 • B ) milletvekili
 • C ) belediye başkanı
 • D ) vali

"Bağımsızlık ile ilgili aklımıza gelen kavramlar nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Okuldaki sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizde hangi sonuçlarla karşılaşırız?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.