Sor

Okuldaki sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizde hangi sonuçlarla karşılaşırız?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Okuldaki sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizde birkaç olumsuz sonuçla karşılaşabilirsiniz.

✔ Öncelikle, akademik performansınız düşebilir ve notlarınız kötüleşebilir. Bu da gelecekteki akademik fırsatlarınızı etkileyebilir. Ayrıca, okul yönetimi disiplin cezaları uygulayabilir veya okuldan atabilir.

✔ Bunun yanı sıra, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz de etkilenebilir. Arkadaşlarınız, okuldaki sorumluluklarınızı yerine getirmediğiniz için sizden uzaklaşabilirler veya sizi eleştirebilirler.

✔ Ayrıca, aile üyeleriniz de olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirler. Ebeveynleriniz, okuldaki başarısızlığınızdan dolayı endişe duyabilirler ve sizi daha fazla denetleyebilirler. Ayrıca, düşük notlar veya okuldan atılma gibi durumlar ailenizin maddi durumunu da etkileyebilir.

✔ Okuldaki sorumluluklarımızı yerine getirmezsek, gelecekteki eğitim ve kariyer planlarımız etkilenebilir. Örneğin, iyi bir üniversiteye giremeyebilir veya istediğimiz işi yapamayabiliriz. Okuldaki sorumluluklarımızı yerine getirmezsek, ödevlerimizi yapamaz, sınavlara hazırlanamaz veya derse hazırlıksız gitmek zorunda kalabiliriz. Bu da derslerimizden geri kalıp, notlarımızın düşmesine neden olabilir.

Sonuç olarak, okuldaki sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizde akademik, sosyal ve kişisel hayatınızı etkileyen olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle, okuldaki sorumluluklarınızı yerine getirmek önemlidir.
1

Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Asya kıtasında yaşayan çocuklar için geçerlidir.
 • B ) 1 yaşından küçük çocukları kapsamaz.
 • C ) Oyun hakkı, bu sözleşme ile güvence altına alınmıştır.
 • D ) Kızılay tarafından güvence altına alınmıştır.

2

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarının bilincinde olan bir çocuğun davranışlarındandır?

 • A ) Kantinde sıraya girmeden alışveriş yapmaya çalışmak
 • B ) Öğretmenin sorduğu soruları izin almadan cevaplamak
 • C ) Proje ödevlerini zamanında teslim etmek
 • D ) Öğretmen derse girdikten sonra sınıfa girmek

3

Yönetim birimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?

 • A ) İl-Köy –İlçe
 • B ) İlçe – İl - Köy
 • C ) Köy – İlçe –İl
 • D ) İl – İlçe - Köy

4

Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluğumuzdur?

 • A ) Devlet malını korumak
 • B ) Okul eşyalarını dikkatli kullanmak
 • C ) Dengeli ve düzenli beslenmek
 • D ) Aile büyüklerine saygı göstermek

5

Aşağıdakilerden hangisi, çocuk haklarının korunması konusunda çalışmalar yapan kurumlardan biri değildir?

 • A ) UNICEF
 • B ) Birleşmiş Milletler
 • C ) Millî Eğitim Bakanlığı
 • D ) TEMA Vakfı

6

Aşağıdakilerden hangisi ilçeyi yönetir?

 • A ) Kaymakam
 • B ) Belediye başkanı
 • C ) Başbakan
 • D ) Vali

7

Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de korunma ile ilgili haklar arasında yer almıştır?

 • A ) Bilgi ve beceri kazandırılması
 • B ) Kültürel etkinliklere katılması
 • C ) Kendini ilgilendiren konularda söz hakkı verilmesi
 • D ) Kötü alışkanlıklardan uzak tutulması

8

Cumhuriyetimiz, kurulduğu günden bu yana iç ve dış düşmanların saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştır.
Bu saldırılardan sonuncusuna ne zaman teşebbüs edilmiştir?

 • A ) 15 Temmuz 2015
 • B ) 15 Temmuz 2016
 • C ) 16 Temmuz 2015
 • D ) 16 Temmuz 2016

"Okuldaki sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizde hangi sonuçlarla karşılaşırız?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Çalışmak zorunda bırakılan çocuklar hangi haklarından yararlanamazlar?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.