Sor

Okulumuzdaki sorumluluklarımız nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Okulumuzdaki sorumluluklarımız nelerdir? Bu sorumlulukları yerine getirebilmek için neler yapıyorsunuz?
✔ Okulumuzdaki en önemli sorumluluklarımızdan biri, derslerimize düzenli olarak çalışmaktır. Derslerimize düzenli olarak çalışarak, başarılı bir öğrenci olabiliriz.

✔ Ödevlerimizi zamanında yapmak, okulumuzdaki bir diğer sorumluluğumuzdur. Ödevlerimizi zamanında yaparak, derslerimizi daha iyi anlayabilir ve öğrenimimizi pekiştirebiliriz.

✔ Okula zamanında gelmek, okulumuzdaki bir diğer sorumluluğumuzdur. Okula zamanında gelerek, derslerimize zamanında başlayabilir ve okul kurallarına uymuş oluruz.

✔ Okul malzemelerimizi düzenli olarak kullanmak, okulumuzdaki bir diğer sorumluluğumuzdur. Okul malzemelerimize düzenli olarak bakarak, öğrenimimize daha iyi odaklanabiliriz.

✔ Okul kurallarına uymak, okulumuzdaki en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Okul kurallarına uymak, okulda disiplinli bir ortamın sağlanmasına yardımcı olur.

✔ Okulumuzdaki eşyalara özen göstermek, okulumuzdaki bir diğer sorumluluğumuzdur. Okul eşyalarına özen göstererek, okulumuzun daha temiz ve düzenli bir yer olmasına yardımcı olabiliriz.

✔ Okul etkinliklerine katılmak, okulumuzdaki bir diğer sorumluluğumuzdur. Okul etkinliklerine katılarak, okul arkadaşlarımızla sosyalleşebilir ve okulun bir parçası olabiliriz.

Bu sorumluluklar, okulumuzdaki en temel sorumluluklarımızdır. Bu sorumlulukları yerine getirerek, okulumuzda başarılı bir öğrenci olabiliriz ve okulumuzun daha iyi bir yer olmasına katkıda bulunabiliriz.
1

Sorumluluk sahibi bir birey,
I. Kendi kararlarını verebilir.
II. Her işte kendi yararını gözetir.
III. Sözlerinin etkisini düşünerek konuşur.
davranışlarından hangilerini yapar?

 • A ) Yalnız I
 • B ) I ve III
 • C ) II ve III
 • D ) I,II ve III

2

Aşağıdakilerden hangisi korunma ile ilgili çocuk haklarından değildir?

 • A ) Çocuklar, kötü alışkanlıklardan korunmalıdır.
 • B ) Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
 • C ) Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
 • D ) Çalışma yaşının altındaki çocuklar, işçi olarak çalıştırılmamalı.

3

Toplumun büyük bir kesimi tarafından benimsenmiş ortak düşünceye ne denir?

 • A ) yerel yönetim
 • B ) kamu
 • C ) kamuoyu
 • D ) kamu hizmeti

4

Bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla çocuklar aşılanır.
Verilen açıklama çocukların hangi hakkını kullanmaları içindir?

 • A ) Eğitim
 • B ) Sağlıklı yaşama
 • C ) İfade özgürlüğü
 • D ) Engelli çocukların korunması

5

Hangi eşleştirme yanlıştır?

 • A ) il-vali
 • B ) ilçe-vali
 • C ) köy-muhtar
 • D ) mahalle – muhtar

6

Çocuk Hakları Sözleşmesi olsa da bazı çocuklar verilen haklardan yararlanamıyor.
Aşağıdaki çocuklarla ilgili verilen durumlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya örnektir?

 • A ) Aslı'nın oynamak istediği oyuncağı oynaması
 • B ) Buse'nin sağlıklı besinler tüketmesi
 • C ) Ali'nin istediği işte çalışması
 • D ) Murat'ın ailesi ile seyahate çıkması.

7

İnsanlar neden evde, okulda, sokakta veya trafikte istedikleri gibi davranamazlar?

 • A ) Özgürlükler sınırsız değildir.
 • B ) Özgür değillerdir.
 • C ) Kurallara uyma zorunluluğu yoktur.
 • D ) Herkes istediğini yapma hakkına sahiptir.

8

Seçildikleri köy ya da mahallede muhtara çalışmalarında hangi meclis yardımcı olur?

 • A ) TBMM
 • B ) İhtiyar heyeti
 • C ) Öğrenci meclisi
 • D ) İl genel meclisi

"Okulumuzdaki sorumluluklarımız nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Okuldaki sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizde hangi sonuçlarla karşılaşırız?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.