Sor

Mustafa Kemal'in bağımsızlığa önem vermesinin nedenleri nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Mustafa Kemal'in bağımsızlığa verdiği önem, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve ulusal kimliğinin oluşumu açısından büyük bir önem taşımaktadır. Mustafa Kemal, bağımsızlık fikrini savunmasının nedenleri arasında şunlar yer alabilir:

Mustafa Kemal, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması ve işgal altında kalması sonrasında, ülkenin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne duyduğu inancı kaybetmedi. Mustafa Kemal, ulusun iradesinin siyasi iktidarın kaynağı olduğuna inanıyordu ve bağımsız bir Türkiye'nin ancak bu şekilde mümkün olabileceğine inanıyordu.

Mustafa Kemal, Türkiye'nin bağımsızlığı için verilen Kurtuluş Savaşı'nın lideriydi ve ülkenin bağımsızlığı için savaşmanın önemini vurguluyordu. Mustafa Kemal, yabancı devletlerin Türkiye'yi kontrol etme girişimlerine karşı koymak ve ülkenin kendi kendine yönetimini sağlamak için bağımsızlığın önemli olduğunu düşünüyordu.

Mustafa Kemal, Türk ulusunun kendi ulusal kimliğini oluşturmasının önemli olduğuna inanıyordu ve bunun ancak bağımsız bir Türkiye ile mümkün olabileceğini düşünüyordu. Mustafa Kemal, milli birlik ve beraberliğin sağlanması için bağımsızlık fikrini savundu. Bağımsızlık, ülkenin her kesimindeki insanların bir araya gelerek ortak bir amaç için çalışmasını sağladı.

Bu nedenlerden dolayı Mustafa Kemal, Türkiye'nin bağımsızlığına büyük önem veriyordu ve ulusal bir kimlik oluşturma çabalarıyla birlikte bağımsızlık fikri, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biri haline geldi.
1

Zeka oyunlarını çok seviyorum. diyen bir öğrencinin hangi sosyal kulübe katılması beklenir?

 • A ) Müzik Kulübü
 • B ) Tiyatro Kulübü
 • C ) Resim Kulübü
 • D ) Satranç Kulübü

2

Belediyelerin çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A ) Sürücü belgelerini belediyeler düzenler ve verir.
 • B ) Şehir içindeki temizlik hizmetlerini belediyeler yapar.
 • C ) Belediyeler, kültür ve sanat ile ilgili etkinlikler yapar.
 • D ) Şehir içi ulaşımında belediye araçları da yer alır.

3

Savaş ortamında yaşayan bir çocuğun;
I. Sağlık
II. Yaşama
III. Eğitim
IV. Oyun oynama
Haklarından hangisi ya da hangileri ihlal edilmektedir?

 • A ) I,II
 • B ) II,III
 • C ) I,III,IV
 • D ) I,II,III,IV

4

Aşağıdakilerden hangisi en küçük sosyal kurumdur?

 • A ) aile
 • B ) köy
 • C ) okul
 • D ) hastane

5

Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin sağlamış oldukları hizmetlerden birisi değildir?

 • A ) Posta
 • B ) Su
 • C ) Ulaşım
 • D ) Temizlik

6

Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluğumuzdur?

 • A ) Devlet malını korumak
 • B ) Okul eşyalarını dikkatli kullanmak
 • C ) Dengeli ve düzenli beslenmek
 • D ) Aile büyüklerine saygı göstermek

7

Hangisi sorumluluk sahibi bir öğrencinin davranışı olabilir?

 • A ) Düzenli ödev yapmak.
 • B ) Çalışmaları özensiz yapmak.
 • C ) Ders kitaplarını evde unutmak.
 • D ) Projeleri zamanında teslim etmemek.

8

Müzikle uğraşmayı seviyorum. diyen bir öğrencinin hangi sosyal kulübe katılması beklenir?

 • A ) Müzik Kulübü
 • B ) Tiyatro Kulübü
 • C ) Resim Kulübü
 • D ) Satranç Kulübü

"Mustafa Kemal’in bağımsızlığa önem vermesinin nedenleri nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Bağımsız bir ülkenin vatandaşı olmasaydınız hangi özgürlüklerden yararlanamazdınız?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.