Sor

Ulusal egemenlik sözünden ne anlıyorsunuz?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Ulusal egemenlik, bir ülkenin kendi kendini yönetme hakkıdır. Bu, bir ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal konularda bağımsız kararlar alabilmesi, kendi hukuk sistemini oluşturabilmesi, kendi ordusunu ve polisini yönetebilmesi anlamına gelir. Ulusal egemenlik, bir ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini korumasına yardımcı olur.

Ulusal egemenlik, ülkelerin kendi iç işlerine müdahale edilmesine izin vermemesi anlamına da gelir. Yani, bir ülke diğer bir ülkenin kendi iç işlerine karışmasına izin vermez. Bu nedenle, uluslararası ilişkilerde ülkeler arasında karşılıklı saygı, işbirliği ve barışçıl çözüm yolları bulmak önemlidir.

Ulusal egemenlik, bir ülkenin kendi toprakları üzerindeki kontrolünü ve yönetimini de içerir. Bu nedenle, ülkelerin kendi sınırlarını korumak için gerekli tedbirleri alması gereklidir.

Ulusal egemenlik, demokratik bir yönetim biçimi için de önemlidir. Demokratik bir ülkede, halkın iradesi yasaların temelini oluşturur ve halkın iradesi, ulusal egemenliğin en temel özelliğidir.

Sonuç olarak, ulusal egemenlik, bir ülkenin kendi kendini yönetme hakkı ve bağımsızlığıdır. Bu hak, bir ülkenin toplumunun, kültürünün ve değerlerinin korunmasına yardımcı olur ve ülkeler arasında barış ve istikrarın sağlanması için önemlidir.
1

Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ve sosyal etkinliklere örnek verilemez?

 • A ) Şiir dinletileri düzenlemek
 • B ) Spor karşılaşmaları düzenlemek
 • C ) Tiyatro etkinlikleri yapmak
 • D ) Ödev yapmak

2

Atatürk, Nutuk'ta bağımsızlıkla ilgili aşağıdaki sözü söylemiştir:
Ne kadar zengin ve refah içinde yaşarsa yaşasın, bağımsızlıktan yoksun bir ulus uygar insanlık karşısında uşak olmaktan öteye gidemez.Atatürk'ün bu sözü ile aşağıdaki sözlerinden hangisi anlamca aynıdır?

 • A ) Ya istiklâl ya ölüm!
 • B ) Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir.
 • C ) Uygarlık yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.
 • D ) Bir millet zenginliğiyle değil, ahlak değerleriyle ölçülür.

3

Aşağıdakilerden hangisi eğitsel etkinliklere gitme sebeplerimizden biri değildir?

 • A ) Arkadaşımız istediği için
 • B ) İlgi ve yeteneklerimizi keşfetmek için
 • C ) Kendimizi geliştirmek için
 • D ) Yeni bilgiler öğrenmek için

4

Aşağıdakilerden hangisi, çocuk haklarının korunması konusunda çalışmalar yapan kurumlardan biri değildir?

 • A ) UNICEF
 • B ) Birleşmiş Milletler
 • C ) Millî Eğitim Bakanlığı
 • D ) TEMA Vakfı

5

Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?

 • A ) 2
 • B ) 4
 • C ) 5
 • D ) 10

6

Mustafa Kemal Atatürk'e göre, Türk Milleti bağımsızlığını kazandıktan sonra
devleti yönetme yetkisine de sahip olmalıydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu
hedef doğrultusunda attığı en önemli adım Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM)
açmak oldu.
Buna göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'yi açmasının sebebi nedir?

 • A ) Millî sınırları belirlemek
 • B ) Millî egemenliği sağlamak
 • C ) Millî kalkınmayı gerçekleştirmek
 • D ) İnsan haklarına uygun davranmak

7

Çocuk Hakları Sözleşmesi olsa da bazı çocuklar verilen haklardan yararlanamıyor.
Aşağıdaki çocuklarla ilgili verilen durumlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya örnektir?

 • A ) Aslı'nın oynamak istediği oyuncağı oynaması
 • B ) Buse'nin sağlıklı besinler tüketmesi
 • C ) Ali'nin istediği işte çalışması
 • D ) Murat'ın ailesi ile seyahate çıkması.

8

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan birisi değildir?

 • A ) Oyun oynamak.
 • B ) Çevremizi temiz tutmak.
 • C ) Derse zamanında girmek.
 • D ) Başkalarının haklarına saygı göstermek.

"Ulusal egemenlik sözünden ne anlıyorsunuz?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Mustafa Kemal’in bağımsızlığa önem vermesinin nedenleri nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.