S:1

Yerel yönetimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yerel yönetimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Yerel yöneticilerimiz okullarımızın yönetiminde de söz sahibidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi hammaddesi toprak olan sanayi ürünlerine örnek gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(....) Bergamalılar yeni kitaplar yazılmasını sağlamak için hayvan derilerini işleyerek günümüzde parşömen olarak bildiğimiz kâğıt türünü kullanmaya başladılar.(....) MÖ 1000lerde Fenike medeniyetinde öğrenilmesi güç olan çivi yazısı ve hiyeroglifin yerine 22 sesten oluşan bir alfabe icat edildi. (....) Kağıt ilk defa Babil Uygarlığı tarafından icat edldi.(....) Avrupalılar Haçlı Seferleri sırasında Müslümanlardan öğrendikleri kâğıdı ülkelerine taşıdılar 5 onluktan oluşan sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden değildir? Bu güzel havada,dışarı çıkmayı hepimiz istedik. Cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türü hangisinde doğru verilmiştir? Doğada büyük yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına .......................... adı verilmektedir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İnsan, onu çevreleyen evreni, insan hayatının bir anlamının olup olmadığını, kendi seçiminin sınırları içerisinde hangi eylem ve çabaların peşinden koştu- ğunu, nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini insanlığın doğuşundan beri sorgulamıştır. İnsanı, günlük yaşamın karmaşası bazen öyle esir alır ki; çevresinde olup bitenleri sorgulamak ve düşünmek insanın aklına bile gelmez. Felsefenin amacı, hayat üzerinde düşünmeyi sağlamaktır. Sorgulanan şu ya da bu biçimde kendi yaşamımızdır. Felsefenin ayrıcalığı, insana kendini daha iyi tanıma ve kendini gerçekleştirme yollarını göstermesidir.Yukarıdaki paragrafı en iyi ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed in , sofraya oturduğu zaman eşine, Bu yemekten komşuya da verdin mi? diye sorması, O nun aşağıda verilen tutumlardan hangisiyle ilgili değildir? Hangi ortamda uzun süre bulunmak kulak sağlığımızı kötü etkilemez? İtilaf Devletlerinin aşağıdaki tutumlarından hangisi doğrudan halkın iradesini işlemez duruma getirmek için Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır? Hz. Peygamber, bir hadisinde Müslümanı şöyle ifade etmiştir: Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kişidir.Bu hadiste bir Müslümanda olması gereken hangi ahlaki özellik vurgulanmıştır? Bir ABCD dikdörtgeninin bir kenarı % 25 oranında büyütülüyor. Bu dikdörtgenin alanının değişmemesi için diğer kenarı yüzde kaç küçültülmelidir? Yasemin yarın doktora gidecek. cümlesinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil (zorunlu haller hariç) en geç kaç gün içinde verir? Bir toplumda ahlakın ilerlemesini, düzelmesini istiyor musunuz? O toplumda edebiyat, sanat merakını uyandırmaya, geliştirmeye çalışın. Çocuklara, gençlere şiirler, romanlar, hikâyeler okutturun; onları tiyatrolara, sinemalara gönderin. O hikâyelerin, romanların, oyunların insanları ile tanışsınlar, onların hayatlarını hayallerinde yaşasınlar, öğrensinler. Böylece gerçekteki insanları da daha iyi anlarlar. Çocuğunuz büyüyünce ne olacaksa olsun, küçükken siz ona edebiyatı sevdirmeye bakın; ilim, bilgi sonradan gelecektir, önce insanlığını kurmak, hayalini işletmek gerekir.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? l. TestII. AnketIII. GözlemYukarıdakilerden hangileri tarama yöntemi türlerindendir? Our neighbour, Mr. Simon, is an overweight man because he - - - - . My father likes people - - - -. Türklerin bir demirci ustasının fikriyle demir dağını eritip dünyaya yayılmalarını anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir? Has your father arrived - - - -? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet yönetiminde görülen bir özellik değildir? Okullar açılmadan önce kitaplarımı,defterlerimi tamamladım. Cümlesinde kaç çoğul ad vardır? Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir? Fâtiha kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir piramittin tabanı dışındaki yüzeylerden biri olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur? Ocak ayı sonunda kumbarasında 16 lira bulunan Nehir, şubat ayından itibaren her ay sonunda kumbarasına, o anda kumbarasında var olan paranın yarısı kadar para atacaktır.Buna göre mayıs ayı sonunda Nehirin kumbarasında kaç lira birikir? Aşağıdakilerden hangisi yayaların uyması gereken bir kural değildir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Hz Peygamberin vefatından sonra halife olan ve bütün yalancı peygamberleri yok ederek İslam'ı hâkim kılan, Hz. Peygamberin kayınpederi de olan yüce sahabinin adı nedir? 1408 sayısından başlayarak (1408 dahil) yüzer ritmik sayarken 4. saymada hangi sayı söylenir? Boş kabın kütlesine.................. denir ?Noktalı yere yere hangi kelime getirilmelidir? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, valiler kimin tasdiki ile tayin olurlar? I. İnsanlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılık yaparak sağlarlardı.II. Tarımsal üretim yapılmış ve hayvanlar evcilleştirilmiştir.III. Göçebelik sona ermiş ve kerpiçten evler yapılmıştır.Yukarıda verilenlerden hangileri Paleolitik Çağda yaşanan olaylardan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi grubu cümleyi zaman bakımından tamamlamıştır? Hangi işlemin sonucu 8 olmaz. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi virüs kaynaklı değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tatlı sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi pot kırmak deyimini açıklar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir