Sor

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Doğal ve Beşeri Unsurlar Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Doğal Unsur Nedir?
Çevremizde kendiliğinden var olan, insan eli değmeden oluşan varlıklara doğal unsurlar denir.

Doğal Unsurlara Örnekler:
Dağ, tepe, akarsu, deniz, göl, orman, şelale, toprak, ova, bitki, hayvan gibi unsurlar doğal unsurlardır.
DENİZ: Okyanuslarla bağlantısı olan büyük su kütlesidir.
ADA: Dört tarafı sularla çevrili kara parçasıdır.
YARIMADA: Üç tarafı denizlerle kaplı,sadece tek tarafından karaya bağlı olan toprak parçasıdır.
GÖL: Dört tarafı karayla çevrili olan sulardır.
OVA: Dağların arasındaki geniş düzlüklerdir.
VADİ: Dağlar arasında sürekli inişi bulunan,içinde akarsuların aktığı uzun çukurlardır.
PLATO(YAYLA): Dağların tepesindeki geniş düzlüklerdir.
KÖRFEZ: Deniz veya okyanusun kara içerisine sokulmuş parçasıdır.
KOY: Körfezin küçüğüdür.


Beşeri Unsur Nedir?
İnsanların, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğayı değiştirerek ortaya çıkardıkları ürünlere beşeri unsurlar denir.

Beşeri Unsurlara Örnekler:
Binalar, yollar, körüler, tarlalar, barajlar, fabrikalar, tüneller, taşıtlar gibi unsurlar beşeri unsurlardır.
1

Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet değildir?

 • A ) Sel
 • B ) Deprem
 • C ) Erozyon
 • D ) Trafik kazası

2

Başkentimiz Ankara için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

 • A ) İzmir'in doğu yönündedir
 • B ) Ağrı'nın batı yönündedir
 • C ) Konya'nın kuzeyi yönündedir.
 • D ) İstanbul'un kuzeyi yönündedir.

3

Ahmet sınıfa getirdiği pusula ile yönleri belirlemeye çalışıyor. Pusulayı masanın üzerine koyduğunda pusulanın renkli ucu sınıfın penceresini gösteriyor. Ahmet sınıfın penceresine arkasını döndüğünde sağ kolu mevsim şeridini gösteriyor. Yüzü de kapıya dönük oluyor.
Sınıfın kapısı hangi yöndedir?

 • A ) güney
 • B ) kuzey
 • C ) batı
 • D ) doğu

4

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisine ülkemizde rastlanmaz?

 • A ) Deprem
 • B ) Tsunami
 • C ) Sel baskını
 • D ) Erozyon

5

Aşağıdakilerden hangisinin deprem çantasında bulunmasına gerek yoktur?

 • A ) Düdük
 • B ) Sağlık malzemeleri
 • C ) Güneş kremi
 • D ) Bisküvi

6

Aşağıda verilenlerden hangisi ara yönlerden biri değildir?

 • A ) güneybatı
 • B ) kuzeybatı
 • C ) batı
 • D ) güneydoğu

7

Aşağıdakilerden hangisi beşeri bir unsurdur?

 • A ) şelale
 • B ) mağara
 • C ) ova
 • D ) köprü

8

Aşağıdakilerden hangisi hava olayları arasında yer almaz?

 • A ) deprem
 • B ) yağmur
 • C ) kar
 • D ) fırtına

"4. Sınıf Sosyal Bilgiler Doğal ve Beşeri Unsurlar Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Karınca yuvalarına bakarak nasıl yön bulunur? Karınca yuvaları hangi yöne bakar?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.